Aptering og Stortentreprise

Michael Nielsen
Projektchef

Mobil: 6155 4467
mni@raunstrup.com

Thomas Hegelund
Projektleder

Mobil: 6120 8425
the@raunstrup.com

Sigurdur Edvard
Projektleder

Mobil: 6155 0551
sed@raunstrup.com

Sune Vester Sørensen
Projektleder

Mobil: 2183 1832
svs@raunstrup.com

Frank Binderup Mogensen
Byggeleder

Mobil: 6155 4437
fbm@raunstrup.com