Forsikringer

I vores forsikringsafdeling varetager vi opgaver for en række forsikringsselskaber. Vi bliver typisk rekvireret af selskabet, hvorefter vi kontakter kunden vedrørende besigtigelse, taksering og udbedring af skaden. Vores forsikringsafdeling er en del af Raunstrup Bygningsservice.

Vi varetager kort sagt hele opgaven for forsikringsselskabet fra skaden er anmeldt til den er udbedret og afsluttet hos kunden. Vores arbejde omfatter således også udarbejdelse af rapporter, kommunikation med forsikringstager m.v.

Udover vores egne dygtige taksatorer og tømrere trækker vi på vores netværk af faste underentreprenører til det øvrige arbejde, der eventuelt ligger i de respektive opgaver.