Karakterbog

Hos Raunstrup er vi ikke bange for at blive ”målt og vejet”. Derfor er det vores ambition, at alle vores mellemstore og større byggesager skal evalueres. Til denne evaluering anvender vi Byggeriets Evaluerings Center, som evaluerer vores indsats på den pågældende byggesag.

Der måles på følgende parametre:

• Tidsfrister

• Mangler

• Arbejdsulykker

• Kundetilfredshed

For hvert af ovenstående områder gives en karakter fra A til E med karakteren C som gennemsnittet på alle evalueringer de sidste 3 år.

Vi måler ikke for karakterens skyld. Vi måler, fordi de punkter hvormed en sag bliver vurderet i Byggeriets Evaluerings Center, harmonerer godt med vores syn på ”den optimale byggesag”. Vi bruger den viden og de erfaringer vi får ud af denne evaluering, til at gøre næstekommende byggesag endnu bedre.

 

Raunstrups nuværende karakterbog

 Karakterbog 2014