Bæredygtighed

Hos Raunstrup har vi stor fokus på bæredygtighed og det er en naturlig del af den måde vi i Raunstrup arbejder med byggeprojekter – med særlig fokus på materialer og ressourcer, miljø, vand- og energieffektivitet samt indeklimaforhold.

Det er vores erfaring, at det er altafgørende, at bæredygtighed bliver tænkt ind i projektet igennem hele projektforløbet – lige fra tilbud samt løbende fokus og opfølgning under udførelsen og med eftervisning i de første driftsår.

Det er derfor afgørende, at arbejdet sker i tæt samarbejde imellem alle byggeriets parter, arkitekt, ingeniør, hoved-/totalentreprenør, underentreprenører samt bygherren og dennes driftsansvarlige.

I byggesager hvor der er høje ambitioner om bæredygtighed, er det derfor en afgørende parameter i vores valg af samarbejdspartnere.

Afhængig af bygherrens ambitioner indarbejdes bæredygtighed i byggeprojekterne. Hvor der er krav til dokumentation af bæredygtighed i projektet, tilknyttes en certificeret bæredygtighedskonsulent til at gennemføre workshops med projektteamet, screeninger af projektet på strategisk vigtige tidspunkter – så vi sikrer der bliver taget de nødvendige valg rettidigt i projektforløbet samt den nødvendige dokumentation for en evt. certificering.

Raunstrup har medarbejdere med erfaring i gennemførelse af byggeprojekter i henhold til forskellige certificeringsordninger, bl.a. LEED, BREEAM og  DGNB.

Ydermere støtter vi hos Raunstrup også brugen af vedvarende energi og vi afdækker derfor vores strømforbrug klimavenligt ved at anvende strøm fra vedvarende energikilder.