Persondatapolitik

Raunstrup Koncernen Persondatapolitik (herefter politikken) angiver de styrende principper for, hvordan Raunstrup behandler persondata jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 for behandling af persondata.

Formålet med politikken er at sætte rammerne for, hvordan Raunstrup behandler persondata om kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre. Politikken er gældende for alle medarbejdere samt for samarbejdspartnere, der udfører opgaver på Raunstrups vegne.

GENERELLE PRINCIPPER FOR BEHANDLING AF PERSONDATA HOS RAUNSTRUP

Raunstrup har følgende styrende principper for behandling af persondata:

 • Vores kunder og medarbejdere kan være trygge ved vores behandling af deres persondata
 • Vi behandler kun persondata, når vi har et klart formål med det
 • Vi overholder den til enhver tid gældende databeskyttelsesforordning
 • Vores medarbejdere er instrueret i at behandle persondata sikkert
 • Vi behandler persondata sikkert i vores IT-systemer
 • Vi tilstræber, at persondata altid er opdateret og opbevarer kun persondata, så længe det er nødvendigt for formålet og/eller opfyldelse af relevant lovgivning
 • Vi sikrer, at vores samarbejdspartnere lever op til databeskyttelsesforordningen
 • Vi er velforberedte på håndtering af et databrud, hvis dette skulle ske

 

DINE RETTIGHEDER

 • Oplysningspligt: Du har ret til at modtage oplysninger om, hvilke persondata vi behandler om dig.
 • Ret til indsigt: Du har ret til at få adgang til og modtage de persondata om dig, du har givet til Raunstrup. Du har ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, Raunstrup foretager af dine persondata.
 • Ret til berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer. Såfremt dine persondata er blevet videregivet til tredjemand, bliver denne informeret herom ved berigtigelse eller sletning.
 • Ret til at tilbagekalde dit samtykke: En del af Raunstrups behandlingsaktiviteter kan være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke legitimiteten af databehandling foretaget inden en sådan tilbagekaldelse. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Raunstrup og tredjeparter involveret i behandling af persondata ophøre med at behandle dine persondata, med mindre og i det omfang den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til databeskyttelsesforordningen eller andre gældende love og bestemmelser.
 • Ret til at klage: Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, bedes du kontakte Raunstrup ved at sende din klage til kontaktpersonen hos Raunstrup anført nedenfor. Du har endvidere ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine persondata. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

KONTAKTOPLYSNINGER OG PERSONDATAANSVAR

Raunstrup er persondataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Raunstrup A/S

Robert Fultons Vej 22

8200 Aarhus N

www.raunstrup.com

CVR. 3552 2506

 

Følgende øvrige selskaber i koncernen er omfattet af denne politik:

Raunstrup Byggeri A/S - CVR 16929409

Raunstrup Tømrer A/S - CVR 7645690

Raunstrup Bygningsservice A/S - CVR 37669717

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik eller Raunstrups behandling af dine persondata, kan du kontakte Pia Andersen ved at sende en mail til mail@raunstrup.com.