Tilbud og kalkulation

Carsten Mikkelsen
Direktør - Byggeri

Mobil: 2183 9880
cmi@raunstrup.com

Jan Ringstrøm
Tilbudskoordinator - Aarhus

Mobil: 6155 0681
jri@raunstrup.com

Bent Verner Madsen
Kalkulatør - Aarhus

Mobil: 2158 4049
bvm@raunstrup.com

Brian Friis
Projektcontroller/kalkulatør - Aarhus

Mobil: 2241 9477
bfr@raunstrup.com

Marco Snedevind
Tilbudsleder - Odense

Mobil: 2324 4673
msn@raunstrup.com

Søren Hejlesen
Kalkulationsmedarbejder - Aalborg

Mobil: 5089 8352
she@raunstrup.com