292 boliger for AAB i Silkeborg

04-11-2014

Raunstrup er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. renovering af 292 boliger for Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Entreprisen omfatter bla:

• Gennemgribende renovering og sammenlægning/omlægning af 292 lejemål
• Altan udvidelse
• Delvis udskiftning af vinduer
• Udskiftning af rørføring/stigstrenge


Bygherre: AAB Silkeborg
Bygherrerådgiver: Kuben Management