Raunstrup samarbejder med IBC om de administrative AMU-uddannelser.

10-10-2022

I 2022 har vi afholdt 2 kurser af hhv. 3 og 2 kursusdage, nemlig ”Ledelse og det personlige lederskab” og ”Arbejdsplanlægning i den administrative funktion”.

 

Formålet med samarbejdet er, at vi dels kan etablere hele Raunstrup hold og at vi har en gennemgående underviser, som får forståelse for lige netop vores udfordringer og behov.

Kurserne har et godkendt undervisningsindhold, og Raunstrup har mulighed for at byde ind med supplerende materiale. Undervisningen tilrettelægges, så der både er tavle-undervisning og gruppeøvelser. I det hele taget tilpasses kurserne så vidt muligt den pågældende gruppesammensætning.

 

Da vi i Raunstrup er spredt på 8 lokationer og er delt op i 3 divisioner, er kurserne hos IBC en måde hvorpå vi kan skabe sammenhæng på tværs. På denne måde får medarbejderne en bedre forståelse for hvilken virksomhed, de er en del af, og de lærer nogle af deres kollegaer at kende, som de ellers ikke møder i det daglige.

 

I evalueringerne af begge hold er netop sparringen med kollegaer fra forskellige divisioner og lokationer den absolutte topscorer.

Andre nyheder

23-03-2023
Landsdækkende rammeaftale med Bauhaus

Raunstrup har netop indgået en landsdækkende rammeaftale med Bauhaus, på montage af deres byggematerialer hos kunderne. Vi glæder os meget til samarbejdet, og ser frem til at hjælpe deres kunder i mål med mange forskellige typer af opgaver.

20-03-2023
Planlagt bygningsvedligehold 2023, Kolding Kommune

Raunstrup er endnu en gang prækvalificeret til Koordineret udbud af planlagt bygningsvedligehold 2023 for Kolding kommune. 

16-03-2023
Mød Raunstrups nye HR-team

Raunstrup har netop etableret et nyt HR Team bestående af Charlotte Langholm og Magnus Bjerre. Charlotte kommer fra en intern stilling som Supportkoordinator og Magnus kommer fra et liv som selvstændig Tømrermester.

08-03-2023
Strategisk partnerskab med Furesø kommune på i alt 83 ejendomme fordelt på 133.000 m2

Raunstrup er netop blevet prækvalificeret til et strategisk partnerskab med Furesø kommune omhandlende planlægning, prioritering og udførelse af afhjælpende, forebyggende og genoprettende bygningsvedligeholdelse

06-03-2023
Udnævnelse af økonomidirektør

Økonomichef Kim Svane er blevet udnævnt til Økonomidirektør. Kim har været ansat hos Raunstrup i 9 år, først som business controller og de seneste godt 4 år som økonomichef.

06-03-2023
Nyansættelse – Driftsleder Glostrup

Nyansættelse – Driftsleder Glostrup

Thomas Bjerringfelt som tidligere har været ansat i Raunstrup, er netop vendt ”hjem” og starter som driftsleder for Raunstrup Bygningsservice i Glostrup.

08-02-2023
Rammeaftale Heimstaden

Raunstrup Bygningsservice har indgået en aftale på tømrerarbejde, på istandsættelse af lejeboliger for Heimstaden i Danmark.

24-01-2023
Rammeaftale på håndværkerydelser til Middelfart Kommune

Raunstrup er netop blevet prækvalificeret til rammeaftalen på Tømrerarbejde for Middelfart Kommunes bygningsmasse.