Bygningsvedligehold Kolding Kommune

08-04-2016

Raunstrup er prækvalificeret til at afgive pris på diverse bygningsvedligeholdelsesopgaver for Kolding Kommune. De respektive opgaver udbydes i fagentrepriser over de kommende måneder og består bl.a. af udskiftning af indvendige døre, udskiftning af vinduer, etablering lydlofter osv.