Filmbyen Aarhus

02-02-2018

Raunstrup er netop blevet prækvalificeret til tømrer- og snedkerentreprisen på opførelsen af en ny fritliggende kontorbygning, beliggende ved Filmbyen i Aarhus. Nybygningen har et bruttoetageareal på ca. 4.300 kvm. og byggeperioden er planlagt med opstart medio maj 2018 og aflevering medio juli 2019. 

Bygherre: Filmby Aarhus
Totalrådgiver: AART architects A/S
Underrådgiver: SLA, Rambøll og Kvorning Design og Kommunikation