Rammeaftaler Aarhus Universitet

27-08-2013

Raunstrup er blevet prækvalificeret vedr. udbud af rammeaftaler om indkøb af Tømrer- Snedkerarbejdsydelser for Aarhus Universitet. Rammeaftalen skal dække indkøb af alm. Tømrer- og Snedkerarbejder på alle universitetets bygninger.

Raunstrup er prækvalificeret på følgende delaftaler:

  • Aarhus
  • Herning
  • Foulum
  • Silkeborg