OPP

Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er et tæt samarbejde mellem en offentlig part og Raunstrup som entreprenør. I et OPP-samarbejde varetager vi selve byggeopgaven og den efterfølgende drift og vedligeholdelse af projektet.

OPP har bl.a. følgende fordele:

  • Langsigtet løsning med udgangspunkt i totaløkonomien
  • Åbenhed og fordeling af økonomi og risici
  • Bedre forventningsafstemning
  • Projekter med en høj grad af ny teknologi herunder fokus på drift.