Socialt ansvar

I Raunstrup tager vi ansvar og bidrager aktivt til det samfund, vi er en del af. For os handler det om at gøre en forskel for de mennesker, vi samarbejder med. Det er simpelthen en integreret del af virksomhedens strategi.

Uddannelse
Raunstrup har udlært over 500 lærlinge, og vi har typisk mellem 30 og 40 lærlinge under uddannelse i virksomheden om året.

Udover lærlinge har vi stor glæde af at tilknytte praktikanter fra bygningskonstruktør- og ingeniøruddannelserne som støtte for byggeledelsen ved større entrepriser.

Vi tilbyder alle de unge mennesker et planlagt og relevant forløb med fokus på frihed under ansvar, hvor de både arbejder bredt og får mulighed for at gå i dybden.

I Raunstrup for alle medarbejdere tilbuddet om afklaring i IT og dansk med efterfølgende undervisning. Dette sker i samarbejde med VUC.

Raunstrup ønsker at investere i medarbejderne. Og Raunstrup håber, at et tilbud om generelt kompetenceløft kan styrke det sociale fællesskab, kan medvirke til bedre trivsel generelt, og kan give den enkelte medarbejder mulighed for at lære lige netop det, den enkelte er udfordret med.

VUC: OBU på Raunstrup ByggeriVUC: Ordblindeundervisning på Raunstrup Byggeri

Arbejdsmiljø
Raunstrup udarbejder løbende skriftlige vurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdende på vores byggepladser og kontorer. Alle arbejdsmiljøforhold er inddraget i vores arbejdspladsvurdering og vores medarbejdere er inddraget i hele processen.

Vi arbejder konstant for at forebygge ulykker og reducere sygefravær. Det gør vi ikke mindst ved at sørge for, at vores medarbejdere altid har den relevante og senest opdaterede viden til rådighed via uddannelse og digitale værktøjer. Dermed sikrer vi et godt arbejdsmiljø med sikkerheden i højsædet.

Kunder
Raunstrup har en klar vision: Vores kunder skal være parate til at anbefale os til andre. Derfor er det vigtigt for os at vide, hvordan kunderne synes, vi præsterer og leverer. Den viden opsøger og opdaterer vi hele tiden via kundetilfredshedsundersøgelser og tæt dialog.

Vores kunder skal kunne have tillid til, at vi lever op til vores samfundsansvar i alle led. Og de skal til hver en tid kunne få dokumentation for det. Derfor følger vi aktivt vores samarbejdspartnere for at sikre, at de efterlever vores CSR-politik.

Vi sponserer
Hos Raunstrup vil vi gøre en forskel og bidrage aktivt til det samfund, vi er en del af. Derfor støtter vi blandt andet en række forskellige foreninger og projekter. Det vigtige for os er, at vores sponsorater gavner andre mennesker på en konkret måde.

Vi har mange faste sponsorater, primært i de områder, hvor vi er fysisk til stede. Men vi sponsorerer også enkeltstående projekter, lokalt såvel som nationalt.

Her er et udsnit af de foreninger og projekter, vi støtter:

Sport og fritid: SIF // BSV // SIF håndbold // Vejle Boldklub // Aalborg Håndbold
Natur og miljø: Aqua akvarium og dyrepark
Sundhed og sygdom: Mødrehjælpens julehjælp

Udsatte befolkningsgrupper
Hos Raunstrup føler vi en forpligtigelse til at tage hånd om mennesker uden særlige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Faktisk sætter vi en ære i det. Det er vores klare holdning, at det både er i virksomhedens, medarbejdernes og samfundets interesse, at vi hjælper med at tage ordentligt vare på denne gruppes beskæftigelsesmuligheder.

Whistleblowerordning
Inden udgangen af 2021 skal alle virksomheder med over 50 ansatte have etableret en Whistleblowerordning. En whistleblower er en person, der informerer myndigheder, arbejdspladsen eller offentligheden om kritisable forhold eller brud på loven. Det kan for eksempel være svindel, korruption, hvidvask, forbrugerbeskyttelse, arbejdsmiljø eller krænkende adfærd.

I Raunstrup har vi allieret os med en ekstern juridisk enhed, som kan sikre både fortrolighed, anonymitet og aktiv opfølgning overfor whistlebloweren.

Har du kendskab til kritisable forhold eller ulovligheder, så læs vejledningen i ordningen og brug den sikre kanal til rapportering. Du finder Raunstrups ordning her.