Socialt ansvar

I Raunstrup tager vi ansvar og bidrager aktivt til det samfund, vi er en del af. For os handler det om at gøre en forskel for de mennesker, vi samarbejder med. Det er simpelthen en integreret del af virksomhedens strategi.

Uddannelse
Raunstrup har udlært over 500 lærlinge, og vi har typisk mellem 30 og 40 lærlinge under uddannelse i virksomheden om året.

Udover lærlinge har vi stor glæde af at tilknytte praktikanter fra bygningskonstruktør- og ingeniøruddannelserne som støtte for byggeledelsen ved større entrepriser.

Vi tilbyder alle de unge mennesker et planlagt og relevant forløb med fokus på frihed under ansvar, hvor de både arbejder bredt og får mulighed for at gå i dybden.

Arbejdsmiljø
Vi arbejder konstant for at forebygge ulykker og reducere sygefravær. Det gør vi ikke mindst ved at sørge for, at vores medarbejdere altid har den relevante og senest opdaterede viden til rådighed via uddannelse og digitale værktøjer. Dermed sikrer vi et godt arbejdsmiljø med sikkerheden i højsædet.

Vores eksterne samarbejdspartner, EcoHouse, udarbejder løbende skriftlige vurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Alle arbejdsmiljøforhold er inddraget i arbejdspladsvurderingen, og medarbejderne er med i processen.

Kunder
Raunstrup har en klar vision: Vores kunder skal være parate til at anbefale os til andre. Derfor er det vigtigt for os at vide, hvordan kunderne synes, vi præsterer og leverer. Den viden opsøger og opdaterer vi hele tiden via kundetilfredshedsundersøgelser og tæt dialog.

Vores kunder skal kunne have tillid til, at vi lever op til vores samfundsansvar i alle led. Og de skal til hver en tid kunne få dokumentation for det. Derfor følger vi aktivt vores samarbejdspartnere for at sikre, at de efterlever vores CSR-politik.

Udsatte befolkningsgrupper
Hos Raunstrup føler vi en forpligtigelse til at tage hånd om mennesker uden særlige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Faktisk sætter vi en ære i det. Det er vores klare holdning, at det både er i virksomhedens, medarbejdernes og samfundets interesse, at vi hjælper med at tage ordentligt vare på denne gruppes beskæftigelsesmuligheder.