Svømmehal

Gennem mange år og en lang række spændende projekter har Raunstrup opbygget en omfattende ekspertise i at projektere og bygge svømmehaller. Ofte er det sket i OPP samarbejder med bygherre.

Svømmehaller kan erfaringsmæssigt være svære at holde inden for de oprindelige rammer, og derfor arbejder vi ofte og gerne med åben økonomi i projekteringsfasen, hvorefter prisen fastlåses i en hovedentreprise. Dette medfører en højere grad af styring af grænsefladerne mellem de enkelte entrepriser; og på denne måde opnås stor gennemsigtighed for bygherren gennem hele projekteringsfasen. Med de åbne kalkulationer skabes der naturligt en tillid mellem bygherre og hovedentreprenør, hvilket gør det muligt det at lave løbende tilpasninger mellem de enkelte fagentrepriser.

Vores erfaringer viser, at det giver de bedste forløb, og ingen af parterne ender på alt for dybt vand.

Du kan se flere af vores referencer her eller tage fat i Søren Kristensen og få en snak om dit næste projekt.