Nyansættelse Randers

01-11-2013

Bent Sønderskov er pr. 1/11 ansat som byggeleder i Randers afdelingen.Bent er 63 år,
uddannet tømrer og ingeniør og var fra 1976-2009 selvstændig med eget byggefirma,
Råsted Byggefirma A/S. Bent har siden 2009 været ansat i WO Råsted, som var en del
af Engsø Vest.