Partnering

Udgangspunktet for en partneringmodel er, at bygherre, brugere, arkitekt, ingeniør og totalentreprenør med underentreprenører inddrages tidligt i processen.

Partnering bidrager til etablering af et tillidsfuldt samarbejde, hvor mulighederne for konflikter formindskes, og hvor partnernes særinteresser indordnes under den fælles opgave – det at gennemføre byggeriet på en økonomisk og tidsmæssigt effektiv måde.

Fordele for bygherren
Bygherre oplever mange fordele ved at gennemføre byggeriet med partnering, bl.a.:

  • Stor indflydelse på byggeriet
  • Tillidsfuldt samarbejde
  • Kendskab til økonomien i hele byggeprocessen
  • Antallet af overraskelser minimeres
  • Professionel inddragelse af alle parters kompetencer
  • Risikofordeling mellem bygherre og totalentreprenør defineres
  • Tryghed ved gennemgående nøglepersoner i sagen.