Trimmet Byggeri

I Raunstrup anvender vi Trimmet Byggeri til planlægning og styring af byggeprocessen. Trimmet Byggeri er en dansk implementering af begrebet Lean Construction, der har som mål at maksimere værdien for kunden, samtidig med at den minimerer spildet. Derved opnås en øget produktivitet. Formålet er kort sagt at arbejde mere effektivt og at undgå ventetid, fejl og spild.

Tidsplaner styrer byggeriet
Et vigtigt element i Trimmet Byggeri er tidsplanerne, der sikrer, at byggeriet bliver afleveret til aftalt tid. Hos Raunstrup omfatter planerne bl.a.:

• En hovedtidsplan med inddragelse af underentreprenører.
• 6-ugersplaner, der udarbejdes på byggemøderne i samarbejde med mestrene.
• Ugeplaner, der udarbejdes i samarbejde med formændene.
• Tjeklister laves med formændene op til afleveringen.

Fordele ved trimmet byggeri
Både bygherre og andre involverede i byggeriet oplever fordele ved Trimmet Byggeri:

• Bedre styring af byggeprojektet
• Forøget dynamik
• Godt samarbejde
• Forbedret kommunikation
• Forbedret resultat