Tømrerentrepriser

Raunstrup Tømrer er en alsidig tømrerforretning med mange års erfaring inden for både service og reparationer samt større og mindre tømrerentrepriser. Se et udpluk af Raunstrup Tømrers referencer

Ressourcecenter Vejle

Ressource Center Vejle er fremtidens genbrugsplads, med fokus på maksimal genanvendelse af de fragmenter der indleveres. Alle bygninger laves så fleks...

Læs mere her
 • Ressourcecenter Vejle
 • Ressourcecenter Vejle
 • Ressourcecenter Vejle
 • Ressourcecenter Vejle
 • Ressourcecenter Vejle

Ressourcecenter Vejle

Ressource Center Vejle er fremtidens genbrugsplads, med fokus på maksimal genanvendelse af de fragmenter der indleveres. Alle bygninger laves så fleksible som mulig, så fremtidige løsninger til genanvendelse kan imødekommes.

Byggeriet er DGNB guld certificeret og man har indarbejdet upcyclede, genanvendte  og overskuds materialer for at skabe mest muligt opmærksomhed omkring hvad der er muligt indenfor håndtering af affald/ressourcer.

Det nye Ressourcecenter i Vejle skal være et nyt formidlings-, undervis­nings- og mødested, hvor affald ses som en ressource, og hvor projektet naturligvis er baseret på bæredygtighed. Der arbejdes ambitiøst med cirku­lær økonomi, affaldshåndtering, genbrug, upcycling af materialer, cirkulære byggematerialer, DGNB Guld og en skarp bæredygtighedsledelse.

RCV er både genbrugsplads, værksted, administration, formidlingscenter, genbrugshal og produktion, som skal kunne håndtere de ressourcer, der bliver sam­let ind ved kommunens husstande og virksomheder.

Der bliver lavet miljøvenlige installationer som f.eks. sedumtag til opsamling af regnvand og solceller til energiproduktion.

Byggeriet bliver bygget på nogle helt særlige grundsten; FN´s 17 Verdensmål og bæredygtighed.

Når byggeriet står færdigt vil administrationsbygningen være DGNB-certifice­ret i guldklassen.

Fakta

Bygherre: Vejle Kommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeperiode: 2021 - 2022

Arkitekt: Ravn Arkitektur

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen

Byggesum: 152.000.000 kr.

Areal: 19.000 m2

Q8 - Silkeborgmotorvejen

Raunstrup har netop opført landets to flotteste tankstationer i en hovedentreprise for Q8 Danmark A/S. Stationerne har beliggenhed på den nye Silkebor...

Læs mere her
 • Q8 - Silkeborgmotorvejen
 • Q8 - Silkeborgmotorvejen
 • Q8 - Silkeborgmotorvejen

Q8 - Silkeborgmotorvejen

Raunstrup har netop opført landets to flotteste tankstationer i en hovedentreprise for Q8 Danmark A/S. Stationerne har beliggenhed på den nye Silkeborgmotorvej imellem Låsby og Hårup.   

Raunstrup har stået for opførelsen af stationernes hovedbygning, tankområde, samt  stationernes sideliggende miljøstation.

Stationerne indeholder udover brændstof til bilerne også:

 • Stort butiksområde
 • Cafe/loungeområde
 • Legeplads på stationens tag

Stationerne er gennemført arkitektonisk og opbygget i bæredygtige materialer, bl.a. er tagkonstruktionens synlige del opbygget af CLT-elementer, som er monteret af vores egne tømrere. 

 

Fakta

Bygherre: Q8 Danmark A/S    

Bygherre rådg.: Nordisk Bygherrerådgivning Aps

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: Maj 2018—April 2019

Arkitekt: Snøhetta Oslo A/S

Lokal arkitekt: AG5—Architect Group 5

Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniør firma A/S

BH Byggeledelse: FM Bygningsdrift

Byggesum: 34,5 mio

Areal: 450 m2 x 2

 

Dynaudio

Nærværende projekt omfatter opførelsen af nyt test- og udviklingscenter ved siden af eksisterende bygninger ved Dynaudio A/S i Skanderborg. Bygningen...

Læs mere her
 • Dynaudio
 • Dynaudio
 • Dynaudio

Dynaudio

Nærværende projekt omfatter opførelsen af nyt test- og udviklingscenter ved siden af eksisterende bygninger ved Dynaudio A/S i Skanderborg. Bygningen er bestående af kælder, stueplan, og 1. sal. I alt ca. 1580 m² nybyggeri i betonsandwich-elementer og åbne glasfacader mod syd og øst.

Derudover skal der udføres hultagning / nedbrydningsarbejde og sammenbygning med eksisterende udviklingsafdeling, samt reetablering af overflader i eksisterende udviklingsbygning og udenomsarealer.

 

 

 

 

Fakta

Bygherre: Dynaudio

Bygherre rådgiver: Alectia A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: 2016

Arkitekt: Frost Larsen A/S

Ingeniør: Niras A/S

Areal: 1580 m2

 

 

Vestas

Raunstrup Tømrer har stået i spidsen for diverse ombygninger som har spredt sig over ca. 8000 m2 fordelt på 3 etager samt lidt i kælder. Arbejdet har...

Læs mere her
 • Vestas
 • Vestas
 • Vestas
 • Vestas

Vestas

Raunstrup Tømrer har stået i spidsen for diverse ombygninger som har spredt sig over ca. 8000 m2 fordelt på 3 etager samt lidt i kælder.

Arbejdet har omfattet egenproduktion TØ/ MU. Nedbrydning af eksisterende. Nye gipsvægge, nye lofter, klinker i gange, glaspartier fra Skandi-BO, Habila Mobilvægge samt ombygning af køkken / kantine område. Til flg. områder har vi benyttet underentreprenører : Tæpper, ventilation, sprinkler, VVS, el, maler, samt diverse alu- arbejder i eksisterende facader.

Tidsplanen har været meget stram og der har været meget styring, da en del af ombygningerne har været i områder, hvor Vestas' medarbejdere har arbejdet. Dette har medført at en del af disse ombygninger er udført som aften-/natarbejde samt weekendarbejde. Da der var flest beskæftiget på pladsen var der ca. 35 medarbejdere fra de forskellige faggrupper heraf ca. 15 tømrer.

Trods den meget stramme tidsplan nåede vi i mål ved fælles hjælp fra alle vores underentreprenører.

 

Fakta

Bygherre: Vestas Wind System A/S

Bygherre rådgiver: Rambøll

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: 1. dec. 2014—06.03. 2015

Arkitekt: Aahus/Arkitekterne A/S

Ingeniør: Rambøll

Areal: 8.000 m2

 

 

Sigma 3, Hinnerup

Montering af et nyt etagedæk på 600m2 i hallen, hvor der i stueetage og 1. sal skal indrettes 90 kontorarbejdspladser....

Læs mere her
 • Sigma 3, Hinnerup

Sigma 3, Hinnerup

Montering af et nyt etagedæk på 600m2 i hallen, hvor der i stueetage og 1. sal skal indrettes 90 kontorarbejdspladser.

Fakta

Projektnavn: Sigma 3 – ombygning af eksisterende hal

Bygherre: CFP Hinnerup A/S

Rådgiver: PPLUDSP

Entreprisesum: 13.937.377,- DKKK

Etageareal: 1200 m2

Udførselssår: Dec. 2017 – maj 2018

Entrepriseform: Total- og fagentreprise i partnering

HOFOR—nyt driftscenter

Raunstrup står som totalentreprenør i spidsen for opførelse af HOFOR´s nye driftscenter som indeholder følgende elementer: Hal med lager og garager mv...

Læs mere her
 • HOFOR—nyt driftscenter
 • HOFOR—nyt driftscenter

HOFOR—nyt driftscenter

Raunstrup står som totalentreprenør i spidsen for opførelse af HOFOR´s nye driftscenter som indeholder følgende elementer: Hal med lager og garager mv. af ca.: 2000 m2 - Administrations- og servicebygning af ca.: 1000 m2.

Hallen skal, udover at tjene som lagerfunktion, også fungere som garage for store køretøjer med tilhørende værksted, smøregrav, lift og vaskehal med ventilationsanlæg.

Administrations- og servicebygningen har forbindelse til hallen. 1. salen skal huse mødefaciliteter, mens der i stueetagen skal forefindes bad- og omklædningsrum samt en kantine.

Udenoms arealerne etableres med fast belægninger over alt, samt et underjordisk forsinkelsesbassin, der vil opmagasinere alt overfladevand, som HOFOR vil benytte sig af i deres spulevogne.

 

Udbudsformen foregik som udbud med forhandling.

Både projekteringsfasen og udførelsesfasen foregår i meget tæt dialog med bygherre og dennes rådgiver.

HOFOR’s tre succeskriterier er pris, tid og kvalitet, som der skal leves op til. Dernæst stiller HOFOR store krav til både sikkerheden samt miljø- og kvalitetsledelse.

 

Fakta

Bygherre: HOFOR A/S

Bygherre rådg.:Bernd Kjelland ark. maa  

Entrepriseform: Total– og fagentreprise

Byggeperiode: Dec. 2017—Sept. 2018

Arkitekt: TKT A/S

Ingeniør: Hundsbæk og Henriksen

Byggesum: Kr. 40.000.000

Areal 3000 m2

 

 

Campus Århus Nord

Den nye bygning ved VIA University College Campus Nord i Skejby markerer sig som en ny selvstændig tilføjelse til det eksisterende Campus. Huset er pl...

Læs mere her
 • Campus Århus Nord
 • Campus Århus Nord
 • Campus Århus Nord
 • Campus Århus Nord

Campus Århus Nord

Den nye bygning ved VIA University College Campus Nord i Skejby markerer sig som en ny selvstændig tilføjelse til det eksisterende Campus. Huset er placeret i forlængelse af den eksisterende nordfløj hvor de eksisterende dimensioner og antal af etager, 4 i alt, er videreført i den nye bygning. Facaden er beklædt med corten stål med vandrette vinduesbånd og lameller og en række karnapper.

Den nye bygning er disponeret med 4 etager, hvor der fra niveau 2 er mulighed for at komme til den eksisterende nordfløj. Niveau 2 er ligeledes det formelle ankomstniveau for det nye hus.

VIA’s nye administrationsbygning bliver på i alt ca. 3.150 m², opdelt på følgende etager:

• Niv. 1: ca. 930 m²

• Niv. 2: ca. 906 m²

• Niv. 3: ca. 645 m²

• Niv. 4: ca. 635 m²

• Niv. 5: ca. 29 m² (trappehus)

 

Fakta

Bygherre: VIA University College

Bygherre rådgiver: DK2

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: 01-05-2016 til 30-06-2017

Arkitekt: Schmidt/Hammer/Lassen/Architects

Ingeniør: Moe

Areal: 3200 m2

 

Middelfart Rådhus

Raunstrup har stået for al tømrer– og snedkerarbejde i forbindelse med Middelfart Rådhus. Ankomst til rådhusets store, lyse foyer sker fra torvepladse...

Læs mere her
 • Middelfart Rådhus
 • Middelfart Rådhus
 • Middelfart Rådhus

Middelfart Rådhus

Raunstrup har stået for al tømrer– og snedkerarbejde i forbindelse med Middelfart Rådhus.

Ankomst til rådhusets store, lyse foyer sker fra torvepladsen foran rådhuset, mens en flot gangbro i glas, stål og aluminiumsbeklædning forbinder rådhusets østlige og vestlige del, som ligger på hver sin side af vejen. Den træbelagte indgangstrappe i foyeren har siddepladser og fører op til førstesalen, mens en ligeledes træbelagt trappe snor sig op igennem det rummelige, åbne atrium, så man herfra har adgang til samtlige niveauer i bygningen. Øverst har atriet store ovenlyspartier. Rådhusets vestlige bygningsdel er udført med grå tegl i stueetagen og champagnefarvede aluminiumsplader højere oppe på facaden.

Rådhusets østlige del på den anden side af vejen rummer udelukkende arbejdspladser for kommunens administrative medarbejdere. Både øst- og vestdelen af rådhuset er præget af champagnefarvede facadeplader i aluminium.

 

Fakta

Bygherre: Middelfart Kommune, Kulturøens Bycenter A/S, Hexagon Ejendomme      

Totalentreprenør: 5E Byg     

Entrepriseform: Fagentreprise

Byggeperiode: Nov 2016 - Juli 2017

Arkitekt: Henning Larsen Architects A/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Byggesum: 16,4 Mio

Areal: 7050 m2

 

Hotel Vejle Fjord

Ombygning af gl. administrationsbygning til 23 hotelværelser. På trods af der er tale om en hovedentreprise, har Raunstrup deltaget aktivt i projekter...

Læs mere her
 • Hotel Vejle Fjord
 • Hotel Vejle Fjord
 • Hotel Vejle Fjord

Hotel Vejle Fjord

Ombygning af gl. administrationsbygning til 23 hotelværelser.

På trods af der er tale om en hovedentreprise, har Raunstrup deltaget aktivt i projektering og udformning af budget, således man kunne holde byggeriets budget.

Den eksisterende administrationsbygning blev strippet og saneret indvendigt. Herefter startede renoveringen indvendigt, således bygningen lever op til nutidens standarder med elevatorer, sprinkling, ventilation etc.

Efter renoveringen, der forgik mens hotellet var i drift og med en presset tidsplan, indeholder bygninger 23 topmoderne værelser/suiter, elevatorer etc.

Alt arbejde er udført i åben økonomi helt til aflevering

 

Fakta

Bygherre: Hotel Vejle fjord A/S

Bygherre rådg.: Bay Arch

Entrepriseform: Hovedentreprise med åben økonomi

Byggeperiode: 2015-2016

Arkitekt: Bayarch        

Ingeniør: Ingeniørgruppen Vestjylland

Byggesum: 9. mio. kr

Areal                                 2.000 m2

Bemanding              15 mand

Keyword kompleks renovering med respekt for det eksisterende byggeri. Hotel i drift. Åben økonomi.

 

Hotel Randers - Genopretning af værelsesfløje

Hotellet blev i 2015 brandskadet. I den forbindelse brændte store dele af taget væk og store dele af hotellets indre blev røg- og vandskadet. Bygninge...

Læs mere her
 • Hotel Randers - Genopretning af værelsesfløje
 • Hotel Randers - Genopretning af værelsesfløje
 • Hotel Randers - Genopretning af værelsesfløje

Hotel Randers - Genopretning af værelsesfløje

Hotellet blev i 2015 brandskadet. I den forbindelse brændte store dele af taget væk og store dele af hotellets indre blev røg- og vandskadet. Bygningen benyttes primært til hotel. Herudover er nogle lokaler udlejet til detailhandel m. v.

Byggesagen omfatter indvendig istandsættelse af værelsesfløje på 1., 2. og 3. sal i form og æstetik som oprindeligt med for   bedring af brand, energi og lydmæssige konstruktioner samt udvendig istandsættelse af facader herunder bl.a. udskiftning af vinduer.

Renoveringen omfatter i hovedtræk:

Total istandsættelse af hotelværelser, gange, teknikrum, kontorer, badeværelser, trapperum og mødelokaler m.fl.

 

Fakta

Bygherre: Hotel Randers Ejendomme A/S

Bygherre rådg.: Vognsen, rådgivende ingeniører A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise  

Byggeperiode: April 2016-November 2016

Arkitekt :Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter                                                     A/S

Ingeniør: Vognsen, rådgivende ingeniører A/S

Byggesum 41.250.000,-

Areal 3.300 m²

Bemanding 50

 

Severin Kursuscenter, Middelfart

Udvidelse af køkken og renovering af værelse. Nedbrydning af restaurant, opbygning af nye mødelokaler og restaurant....

Læs mere her
 • Severin Kursuscenter, Middelfart

Severin Kursuscenter, Middelfart

Udvidelse af køkken og renovering af værelse. Nedbrydning af restaurant, opbygning af nye mødelokaler og restaurant.

Fakta

Projektnavn:                     Severin Kursuscenter

Bygherre:                           Severin Kursuscenter

Rådgiver:                           2SConcult A/S

Entreprises sum:               8.620.000,- DKKK

Etageareal:                       3.000 m2

Udførelsesår:                     2013-2014

Entrepriseform:                 Tømrer- og snedkerenterprise

Jagtens Hus

Danmarks Jægerforbunds nye hoveddomicil ved Rønde opføres ved skovkanten med udsigt over Kalø Vig og Kalø slotsruin. Jagtens Hus har shelteret som sin...

Læs mere her
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus

Jagtens Hus

Danmarks Jægerforbunds nye hoveddomicil ved Rønde opføres ved skovkanten med udsigt over Kalø Vig og Kalø slotsruin.

Jagtens Hus har shelteret som sin primære inspiration for dets udtryk. Byggeriet skal huse administration, undervisning samt formidling, som vil være fordelt i 3 bygninger med et samlet areal på 2200 m².

I Jagtens Hus er naturen velkommen inden døre. Med robuste materialer som træ og beton byder huset brugerne velkommen, også i mudrede gummestøvler. Både træ- og beton-gulve patinerer smukt og kan holde til beskidte hundepoter, småsten under vandrestøvlerne eller store menneskemængder i forbindelse med vigtige arrangementer. Materialeholdningen er både praktisk imødekommende og behagelig.

 

Fakta

Bygherre: Danmarks Jægerforbund

Bygherre rådgiver: Alectia

Entreprise: Total– og tømrer/snedkerentreprise

Byggeperiode: Juni 2015 —> Juni 2016

Areal: 2.200 m2

Projektering Arkitekt: Arkitema Architects

Ingeniør: Sweco Danmark

 

Terminalen

700 m2 ny udstilling i Risskov til flotte bilmærker som Jaguar og Range Rover opført i henhold til Jaguar Standard. Fremover vil Risskov sammen med Bi...

Læs mere her
 • Terminalen
 • Terminalen
 • Terminalen
 • Terminalen

Terminalen

700 m2 ny udstilling i Risskov til flotte bilmærker som Jaguar og Range Rover opført i henhold til Jaguar Standard. Fremover vil Risskov sammen med Birkerød være de 2 salgsvinduer i Danmark for Jaguar.

Projektet bestod udover den nye udstilling af en total ombygning af kontorfaciliteterne samt nye overflader på vægge og gulv i værkstedet. Det har givet Terminalen en moderne og flot arbejdsplads.

En stor del af biludstillingen sker på de udvendige arealer. Her har Raunstrup tilført 30% mere belægning og dermed biludstilling indenfor samme matrikel - samtidig med at hele området er forsvarligt sikret med hegn, porte og belysning.

Opgaven var fra starten at maksimere ydelsen inden for den økonomiske ramme. Både bruger og bygherre har kvitteret for at hele anlægget har fået et stort løft i forhold til det afsatte budget.

Byggeriet er udført i et tæt samarbejde med rådgiverne med ydelsen afregnet efter medgået tid.

 

Fakta

Bygherre: Erik Dam A/S

Bygherre rådgiver: Aarstiderne Arkitekter A/S

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeperiode: 2012 -2013

Arkitekt: P + P Arkitekter A/S

Ingeniør: Arne Elkjær A/S

 

 

Jægergårdsgade Århus C - boliger og restaurant

Udfyldningsbyggeri på Jægergårdsgade mellem ”Den gamle Høker” og ”Lagkagehuset”. Byggeriet er på 5 planer, med restaurant i stue og kælder samt beboel...

Læs mere her
 • Jægergårdsgade Århus C - boliger og restaurant
 • Jægergårdsgade Århus C - boliger og restaurant

Jægergårdsgade Århus C - boliger og restaurant

Udfyldningsbyggeri på Jægergårdsgade mellem ”Den gamle Høker” og ”Lagkagehuset”. Byggeriet er på 5 planer, med restaurant i stue og kælder samt beboelse på 1. , 2. og 3 . sal.

Byggegruben udføres dels med københavnerspuns og dels med sekantpælevæg.

Huset er opbygget med en kerne af betonelementer og facaden består af dels sandwichelementer i beton og dels facadepuds/let facade.

Boligsagen inkluderer også ombygning af karnap og altaner på lagkagehuset.

 

Fakta

Bygherre: Ejendomsselskabet SC

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeperiode: 2016 - 2017

Arkitekt: Ole Drejer

Ingeniør: Arne Elkjær

Byggesum: 7 mio.

Areal: 400 m2

 

FTZ Svendborg

Opførelse af nyt salgs- og administrationsbygning på 240 m². Opført som letkonstruktion, med fokus på akustik....

Læs mere her
 • FTZ Svendborg

FTZ Svendborg

Opførelse af nyt salgs- og administrationsbygning på 240 m². Opført som letkonstruktion, med fokus på akustik.

Fakta

Bygherre: FTZ Autodele & Værktøj A/S
Rådgiver: Kullegaard Arkitekter A/S, Nørbag ApS
Udførelsesperiode: 2013
Entreprisesum: 4,1 mio. Hovedentreprise

Fyns Almennyttige Boligselskab

Tilbygning til eksisterende administration/domicil. Nedbrydning af eksisterende bygning ca. 330 m². Nybygning i 2 plan på 603 m²....

Læs mere her
 • Fyns Almennyttige Boligselskab
 • Fyns Almennyttige Boligselskab

Fyns Almennyttige Boligselskab

Tilbygning til eksisterende administration/domicil. Nedbrydning af eksisterende bygning ca. 330 m². Nybygning i 2 plan på 603 m².

Fakta

Bygherre: Fyns Almennyttige Boligforening
Rådgiver: C&W Arkitekter A/S, Henneby Nielsen Ingeniør A/S
Udførelsesperiode: 2013
Entreprisesum: 10 mio.

Kompan

Udførelse af nyt domicil til Kompan - indretning af kontorer. Nybyggeri på 2.300 m² kontor og 700 m² lager. Udført i fagentreprise....

Læs mere her
 • Kompan
 • Kompan
 • Kompan
 • Kompan

Kompan

Udførelse af nyt domicil til Kompan - indretning af kontorer. Nybyggeri på 2.300 m² kontor og 700 m² lager. Udført i fagentreprise.  

Fakta

Bygherre: Kompan
Rådgiver: TNT Arkitekter / OBH-Gruppen
Udførelsesperiode: Oktober 2010 - August 2011
Entreprisesum: 3,6 mio.

Nordea

Ombygning på 2.500 m² af kontordomicil. Opførelse af trappetårn og tagterrasse samt akustikregulering i atrium. Udført i storentreprise....

Læs mere her
 • Nordea
 • Nordea
 • Nordea

Nordea

Ombygning på 2.500 m² af kontordomicil. Opførelse af trappetårn og tagterrasse samt akustikregulering i atrium. Udført i storentreprise.

Fakta

Bygherre: Nordea
Rådgiver: C&W Arkitekter
Udførelsesperiode: Juni 2010 - Marts 2011
Entreprisesum: 6,8 mio.

Dahl Advokatfirma, Viborg

Raunstrup indgik samarbejdsaftale med DAHL advokatfirma om opførelse af nyt domicil til firmaets Viborg-afdeling. Det var arkitektfirmaet Spacefab fra...

Læs mere her
 • Dahl Advokatfirma, Viborg
 • Dahl Advokatfirma, Viborg
 • Dahl Advokatfirma, Viborg
 • Dahl Advokatfirma, Viborg
 • Dahl Advokatfirma, Viborg

Dahl Advokatfirma, Viborg

Raunstrup indgik samarbejdsaftale med DAHL advokatfirma om opførelse af nyt domicil til firmaets Viborg-afdeling.

Det var arkitektfirmaet Spacefab fra Charlottenlund, der sommeren 2008 vandt arkitektkonkurrencen om DAHL’s nye domicil, der er opført på Lundborgvej 14 i den vestlige del af Viborg, ud mod hovedvej 13.

Spændende arkitektur
Domicilet på 3.650 m² fordelt på 3 etager har fået en spændende arkitektur med stor grad af transparens.

Som entreprenør skulle Raunstrup forestå færdigudviklingen af projektet i fase 1 med projekteringsledelse og tilbudsindhentning samt gennemføre byggeriet i fase 2.

Byggeriet er enestående, idet det er opført som et energiklasse 1 byggeri med højisolering og energibesparende installationer.

Arbejdede med åben økonomi
Raunstrup stod for at udbyde byggeriet i underentreprise bl.a. til lokale entreprenører på nær tømrerentreprisen som vi selv har udført. Der blev arbejdet med åben økonomi og incitamenter efter en partnering lignende model.

DAHL advokatfirma overtog sit nye domicil til ca. 60 mio. kr. 1. marts 2010.

Fakta

Bygherre: DAHL advokatfirma a/s
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Arkitekt: Spacefab, Charlottenlund
Ingeniør: Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S
Byggesum: 60 mio. (ekskl. moms)
Aflevering: Marts 2010

Damgaard Jensen, Århus N

Raunstrup har som storentreprenør stået i spidsen for en tilbygning til Damgaard-Jensens domicil i Skejby.Den nye tilbygning blev opført på kun seks m...

Læs mere her
 • Damgaard Jensen, Århus N
 • Damgaard Jensen, Århus N
 • Damgaard Jensen, Århus N

Damgaard Jensen, Århus N

Raunstrup har som storentreprenør stået i spidsen for en tilbygning til Damgaard-Jensens domicil i Skejby.

Den nye tilbygning blev opført på kun seks måneder på trods af, at de kolde vintermåneder gav udfordringer på byggepladsen.

Udvidelsen er på ca. 2.100 m² fordelt på produktion og administration og er bygget sammen med den grafiske virksomheds eksisterende domicil på Brendstrupgårdsvej.

Lodret opstart
Raunstrup vandt storentreprisen på råhuset i septem­ber 2008, og der var lodret opstart samme dag, kontrakten var underskrevet.

Opgaven indeholdt jordarbejde og fundering, bærende stålkonstruktioner, betonelementer samt facadelukning.

Opførelsen af tilbygningen gav visse udfordringer, da bl.a. jord-, element- og stålarbejde skulle udføres i løbet af tre måneder hen over vinteren, hvor der var frostgrader.

Opført i høj standard
Huset er udført i høj standard med samme facadeudtryk som det eksisterende byggeri.

Tilbygningen giver bl.a. plads til en af landets største installationer til print i storformat. De store krav til udluftning og styring af luftfugtighed er der taget højde for i det færdige byggeri.

Fakta

Bygherre: Ejendomsselskabet Brendstrupgaardsvej 29 A/S
Storentreprenør: Raunstrup A/S
Arkitekt: Damgaard-Jensen
Ingeniør: Søren Jensen A/S
Bygherrerådgiver: Bascon A/S
Byggesum: 11 mio.
Aflevering: Marts 2009

Jubo Rustfrit Stål

Raunstrup har stået i spidsen for opførelse af Jubo Rustfri Ståls moderne produktions- og lagerbygning med integreret administration i to etager.I dec...

Læs mere her
 • Jubo Rustfrit Stål
 • Jubo Rustfrit Stål
 • Jubo Rustfrit Stål
 • Jubo Rustfrit Stål
 • Jubo Rustfrit Stål

Jubo Rustfrit Stål

Raunstrup har stået i spidsen for opførelse af Jubo Rustfri Ståls moderne produktions- og lagerbygning med integreret administration i to etager.

I december 2007 vandt Raunstrup storentreprisen på opførelse af domicilet på Agerbakken i Hørning. Storentreprisen omfattede alle fag ekskl. installationer.

Der var første spadestik i maj 2008, og byggeriet blev afleveret til bygherren februar 2009 ifølge tidsplanen.

Enkel arkitektur
Domicilet er på 3.000 m², hvoraf 2 x 270 m² er integreret administration i to etager.

Det moderne byggeri er opført i bærende sandwichelementer, der er glatte og sorte, så det giver et enkelt udtryk. Administrationen består af alufacader med store glaspartier, der sikrer et godt arbejdslys.

Forberedt til udvidelse
Byggeriet er forberedt til, at A/S Jubo Rustfrit Stål kan udvide med yderligere 1.200 m² produktion og lager.

Fakta

Bygherre: A/S Jubo Rustfrit Stål
Storentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør tømrer: Raunstrup Tømrer A/S
Arkitekt: CREO Arkitekter A/S
Ingeniør: Alectia A/S
Byggesum: 15,6 mio. (ekskl. moms)
Aflevering: Februar 2009

Dafa

Efter en omfattende ombygning og udvidelse er Dafa blevet en moderne og sammenhængende produktionsvirksomhed.Raunstrup blev udpeget som vinder af tota...

Læs mere her
 • Dafa
 • Dafa

Dafa

Efter en omfattende ombygning og udvidelse er Dafa blevet en moderne og sammenhængende produktionsvirksomhed.

Raunstrup blev udpeget som vinder af totalentreprisekonkurrencen med det økonomisk mest fordelagtige tilbud på 7.000 etagemeter ombygning og udvidelse af Dafa A/S, Brabrand ved Århus, der producerer og forhandler tætnings- og isoleringsmaterialer til byggeriet og industrien.

Et komplekst byggeri
Når man kombinerer nyt og gammelt med beton, stål, glas og lette facader, får man et spændende hus – og et komplekst byggeri. For at sikre, at byggeriet blev så optimalt som muligt, foregik tilbudsfasen i partnering mellem arkitekt, ingeniør, underentreprenører og Raunstrup.

Vinderforslaget bestod af en ombygning af den eksisterende produktionshal, opførelse af en ny produktionshal, nedrivning af den eksisterende administrationsbygning og opførelse af en ny administration i to etager.

Svævende byggeri
Dafa er blevet hævet op på en piedestal, så det ser ud til, at byggeriet svæver over jorden. Langs den 110 m lange facade er der ramper og trapper op til den fremtrædende hovedindgang med en markant alubøjle.

På de lette facader af grå elementer er der monteret 8 mm glas med mat silketryk, der giver et eksklusivt udtryk og binder de nye og gamle bygninger sammen.

3 etaper
1. etape bestod i at opføre den nye produktionshal, der blev sammenbundet med det ombyggede produktionsanlæg med en høj nordøst/sydvest orienteret bygningsryg. Denne midterakse fungerer som fælles hovedstrøg for trafikken igennem fabrikken.

I 2. etape blev første del af den nye administrationsbygning i to etager opført, hvorefter den eksisterende administrationsbygning blev revet ned. Derefter var det muligt at opføre 3. etape; anden halvdel af administrationsbygningen.

Trimmet byggeri
Der var lodret opstart med igangsætning på byggepladsen i juli 2006, og sidste etape blev afleveret i februar 2008. Under hele byggeprojektet blev der anvendt trimmet byggeri.

Fakta

Bygherre: Dafa A/S
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerentreprisen: Raunstrup Tømrer A/S, Århus
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Birch & Krogboe A/S
Bygherrerådgiver: Grontmij|Carl Bro A/S
Byggesum: 64,5 mio. kr. (ekskl. moms)
Aflevering: Februar 2008

BM Autoteknik

Raunstrup var totalentreprenør på BM Autotekniks domicilbyggeri på 6.350 m², hvor kompetent projektering og byggestyring resulterede i optimeringer på...

Læs mere her
 • BM Autoteknik
 • BM Autoteknik
 • BM Autoteknik
 • BM Autoteknik
 • BM Autoteknik

BM Autoteknik

Raunstrup var totalentreprenør på BM Autotekniks domicilbyggeri på 6.350 m², hvor kompetent projektering og byggestyring resulterede i optimeringer på knap 1 mio. kr.

BM Autotekniks nye domicil har en markant administrationsbygning og mange spændende vinkler, der får byggeriet til at leve op til Raunstrups motto, "Nye vinkler på byggeri."

Administrationen på godt 1.000 m² er fordelt på to etager, og produktionshallerne på 4.500 m² med delvist indskudte dæk har en frihøjde på op til 6 meter. Til råvarer er der etableret et overdækket udeareal på 820 m².

Domicilet har en flot facade, hvor administrationsbygningen er beklædt med aluminiumskassetter, der understreges af et markant rustikt indgangselement i sort afsyret beton. Den øvrige del af byggeriet er betonelementer med fritlagte sorte overflader.

Perfekt partneringproces
BM Autotekniks nye domicil er eksemplet på en perfekt partneringproces, hvor bygherre, arkitekt, ingeniør og totalentreprenør har samarbejdet fra et meget tidligt tidspunkt om at udføre det optimale byggeri – både arkitektonisk, funktionelt og økonomisk.

Samtlige af husets funktioner er diskuteret grundigt igennem, og der er aftalt en ideel ansvarsfordeling. Derfor var det muligt at tage første spadestik kun én uge efter kontrakten mellem bygherre og totalentreprenør blev underskrevet i november 2006.

Overskud på 1 mio. kr.
Bygherren valgte at tage del i risikoen i projektet, og dertil blev der oprettet en incitamentspulje, som skulle deles, hvis det lykkedes at finde optimeringer under byggeriet.

Det lykkedes via en meget aktiv dialog- og prissætningsproces med underentreprenørerne, hvor der blev fundet optimeringer for knap 1 mio. kr. Puljen kunne deles efter afleveringen af det nye domicil i oktober 2007.

Raunstrup var totalentreprenør på BM Autotekniks domicilbyggeri på 6.350 m², hvor kompetent projektering og byggestyring resulterede i optimeringer på knap 1 mio. kr.

BM Autotekniks nye domicil har en markant administrationsbygning og mange spændende vinkler, der får byggeriet til at leve op til Raunstrups motto Nye vinkler på byggeri.

Administrationen på godt 1.000 m² er fordelt på to etager, og produktionshallerne på 4.500 m² med delvist indskudte dæk har en frihøjde på op til 6 meter. Til råvarer er der etableret et overdækket udeareal på 820 m².

Domicilet har en flot facade, hvor administrationsbygningen er beklædt med aluminiumskassetter, der understreges af et markant rustikt indgangselement i sort afsyret beton. Den øvrige del af byggeriet er betonelementer med fritlagte sorte overflader.

Fakta

Bygherre: BM Autoteknik
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S
Arkitekt: Arkitektfirma Andreas Ravn
Ingeniør: Bjerringbro Ingeniørkontor A/S
Byggesum: 36 mio. kr. ekskl. moms
Aflevering: Oktober 2007

Hørkram Schulz

Raunstrup har stået i spidsen for opførelsen af nyt domicil på 10.000 m² for Hørkram Schulz Food Service A/S i Århus Syd med facade til motorvej E45.A...

Læs mere her
 • Hørkram Schulz
 • Hørkram Schulz
 • Hørkram Schulz

Hørkram Schulz

Raunstrup har stået i spidsen for opførelsen af nyt domicil på 10.000 m² for Hørkram Schulz Food Service A/S i Århus Syd med facade til motorvej E45.

Administrationsbygningen på 963 m² fordelt på to etager er spændende indrettet med dobbelthøjt atrium i indgangspartiet og fremskudt gavlfacade mod motorvejsnettet og Illerup Ådal.

De godt 9.000 m² produktions- og lagerhaller er fordelt på frostlager med en højde på 8,5 meter, køle- og tørvarelager, køle- og tørvareterminal samt service areal. Byggeriet er forberedt til at kunne blive dobbelt så stort.

Byggeri med kontraster
På den forreste del af byggeriet, hvor administrationen står som et tårn for domicilet, er facaden af afsyret, hvid beton. Den bagved liggende terminalbygning er med en lidt mørkere hvid, norsk marmor, og bagerst er køle- og frysedelen med mørkegrå PU- og RW-paneler.

Anvendt trimmet byggeri
Byggeledelsen var hele tiden på forkant og godt forberedt under byggeriet. Da vinteren 2006/07 dog var usædvanlig våd, blev byggeriet forsinket i 1 måned, men ved hjælp af god byggestyring og godt samarbejde med underentreprenørerne lykkedes det alligevel at aflevere byggeriet i oktober 2007 som oprindeligt planlagt.

Århus' mest synlige facade
Med en placering ved sammenfletningen mellem motorvej E45 Nord og Århus Syd har Hørkram Schulz Food Service A/S fået en af de mest synlige erhvervsfacader syd for Århus.

Byggeprojektet er udviklet af Raunstrup og Enghave Projekt.

Fakta

Bygherre: Hørkram Schulz Food Service A/S
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S
Arkitekt: Gjørtz, Pank & Partnere A/S
Ingeniør: Moe og Brødsgaard A/S
Projektudvikler: Enghave Projekt A/S
Byggesum: 66 mio. kr. ekskl. moms
Aflevering: Oktober 2007

Raunstrup A/S, Århus

I maj 2006 flyttede Raunstrup A/S i nyt domicil på Robert Fultons Vej i Århus Nord. Domicilet er på 800 m² og i 3 etager, og det er bygget i tilknytni...

Læs mere her
 • Raunstrup A/S, Århus
 • Raunstrup A/S, Århus
 • Raunstrup A/S, Århus
 • Raunstrup A/S, Århus
 • Raunstrup A/S, Århus

Raunstrup A/S, Århus

I maj 2006 flyttede Raunstrup A/S i nyt domicil på Robert Fultons Vej i Århus Nord. Domicilet er på 800 m² og i 3 etager, og det er bygget i tilknytning til de eksisterende lokaler.

Nordisk stil
Arkitekterne Gjørtz, Pank og Partnere har tegnet det attraktive og moderne domicil i nordisk stil med en listebeklædt facade, der understreger Raunstrups identitet og oprindelse inden for tømrerfaget.

Vartegnet for byggeriet er det gennemgående atrium, der dels giver transparens og dels fungerer som motor for den naturlige ventilation i byggeriet.

Spændende detaljer
Domicilet har mange spændende detaljer som buet og skrå facade, der følger det omgivende terræn, udkragede vinduespartier og et råt og naturligt look med kostet beton.

Funktionelt giver huset mange muligheder med faste kontorer, åbne kontorer, mødelokaler, kantine m.v. alt med en fleksibilitet som sikrer, at huset kan rumme de kommende års vækst.

Trimmet byggeri
Byggeriet blev styret effektivt med bl.a. anvendelse af trimmet byggeri.

Fakta

Bygherre: Raunstrup A/S
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Århus
Arkitekt: Gjørtz, Pank & Partnere A/S
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S
Byggesum: 11 mio. kr. excl. moms.

Samson Agro

Raunstrup stod for totalentreprisen på opførelse af Samson Agro A/S nye domicil i Viborg, der skal samle hele produktionen af virksomhedens landbrugsm...

Læs mere her
 • Samson Agro
 • Samson Agro
 • Samson Agro
 • Samson Agro

Samson Agro

Raunstrup stod for totalentreprisen på opførelse af Samson Agro A/S nye domicil i Viborg, der skal samle hele produktionen af virksomhedens landbrugsmaskiner under ét tag.

Trods et samlet areal på 18.500 m² gennemførte Raunstrup projektet på rekordtid fra medio oktober 2004 til medio juni 2005.

Partnering med åben økonomi
Byggeriet indeholder ca. 2.000 m² administration i 2 etager med mulighed for udstilling i et dobbelt højt foyerområde, ca. 14.500 m² produktionshaller med svejse- og bearbejdningshaller, montagehaller og lagerhal samt en kold hal med lagerfaciliteter på ca. 2.000 m².

Raunstrup har været med siden planlægningsfasen og deltaget i et partneringlignende samarbejde med åben økonomi, hvor domicilet er blevet udviklet i et snævert og tillidsfuldt samarbejde med bygherren, arkitekt, ingeniør og underentreprenører.

Moderne erhvervsbyggeri
Det færdige domicil fremtræder på trods af sin størrelse som et harmonisk og arkitektonisk vellykket byggeri med pæne betonfacader med frilagte sorte overflader. Administrationen er udført med glas- og aluminiumsfacade, der bl.a. medvirker til en lys og indbydende kantine til alle medarbejdere.

Domicilet er udført som et moderne hus, bl.a. i form af et ”intelligent hus” med CTS-anlæg til styring og overvågning af tekniske anlæg m.v.

Fakta

Bygherre: Samson Agro A/S
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Løgstør
Arkitekt: Arkitektfirma Andreas Ravn
Ingeniør: Bjerringbro Ingeniørkontor A/S
Byggesum: 58 mio. kr. ekskl. moms.

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver inden for erhvervsbyggeri, bl.a.:Severin Kursuscenter, Middelfart, renovering Opførelse...

Læs mere her
 • Uddrag af øvrige tømrersager

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver inden for erhvervsbyggeri, bl.a.:

Severin Kursuscenter, Middelfart, renovering

Opførelse : 2010

Entreprise : Tømrerentreprise

Pon Equipement, Skejby, tilbygning

Opførelse : 2010

Entreprise : Tømrerentreprise

DAHL advokatfirma, Viborg, nybyggeri

Opførelse : 2009-2010

Entreprise : Tømrerentreprise

Arrow ECS Denmark, Viby, nyt domicil

Opførelse : 2009

Entreprise : Hovedentreprise

Bygma, Kolding, opførelse af byggemarked

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Odense Vandselskab, tilbygning

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Jansson Ejendomme i Vejle, ny administrationsbygning i 4 etager

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

DanSpa, Vejle, ombygning efter brand

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Tandlægerne Nørretorvet 1A, Vejle, ombygning

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Vindinggård Restaurant, indretning og ombygning til restaurant

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Brædstrup og Vejen Posthus, ombygning

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

JR Tool ApS i Vejle, nyt domicil med administration

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

TDC, Slet, renovering

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Solae, Århus, tagrenovering

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Bryggerigaarden i Vejle, om- og tilbygning af forlystelsescenter med bryghus, cafe, restaurant, biograf m.m.

Opførelse : 2008-2009

Entreprise : Hovedentreprise

Sydbank i Højbjerg, totalrenovering og ombygning

Opførelse : 2008-2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Kosan Crisplant i Århus N, ombygning af 2000 produktion til administration + ombygning af 1000 m² produktion og velfærdslokaler

Opførelse : 2008-2009

Entreprise : Hovedentreprise

ScanNet i Kolding, opførelse af nyt domicil

Opførelse : 2008-2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Århus Sporveje, renovering og ombygning af administration

Opførelse : 2008

Entreprise : Hovedentreprise

Sparekassen Himmerland, Otto Rudsgade i Århus, indretning af lejligheder

Opførelse : 2008

Entreprise : Hovedentreprise

Velux Danmark A/S, facaderenovering

Opførelse : 2008

Entreprise : Hovedentreprise

Nørretorv i Vejle, renovering og ombygning af flere ejendomme

Opførelse : 2008

Entreprise : Hovedentreprise

Nørregade 10-12 i Vejle, til-og ombygning

Opførelse : 2008

Entreprise : Hovedentreprise

Lumiere, 1000 m² lagerhal

Opførelse : 2008

Entreprise : Hovedentreprise

TRE-FOR, ombygning af administration

Opførelse : 2008

Entreprise : Hovedentreprise

FDB i Middelfart, etablering af nyt storkøkken

Opførelse : 2007-2008

Entreprise : Hovedentreprise

ALD Automotive i Fredericia, nyt bilhus

Opførelse : 2007

Entreprise : Tømrerentreprise

Energinet.dk i Fredericia, opførelse af nyt domicil

Opførelse : 2007

Entreprise : Tømrerentreprise

Billund Lufthavn, opførelse af klargøringshal

Opførelse : 2007

Entreprise : Hovedentreprise

HBI – Kirkbi, ombygning af kontor og lager

Opførelse : 2007

Entreprise : Tømrerentreprise

Strøm Hansen i Vejle, tilbygning

Opførelse : 2007

Entreprise : Storentreprise

AC El-installation, ny- og ombygning af kontorer og produktion

Opførelse : 2006-2007

Entreprise : Hovedentreprise

Nørre Uttrup Kaserne, ombygning af velfærdsbygninger

Opførelse : 2006-2007

Entreprise : Storentreprise

Vejle Amt, vedligeholdelse

Opførelse : 2006 – 2007

Bygeherre : Vejle Amt

HEF i Aalborg, om- og tilbygning af administration

Opførelse : 2006-2007

Entreprise : Tømrerentreprise

Kulgården i Løgstør, 600 m² ombygning til servicehus og restaurant

Opførelse : 2006

Entreprise : Tømrerentreprise

Sparekassen Midtfjord, facade- og tagrenovering

Opførelse : 2006

Entreprise : Tømrerentreprisen

Sparekassen Himmerland, Otto Rudsgade, i Århus,

Opførelse : 2006

Entreprise : Hovedentreprise

Ciconia Aarhus Privathospital, ombygning af klinik, laboratorier og kontorer, 1.500 m²

Opførelse : 2005-2006 samt løbende serviceopgaver

Entreprise : Hovedentreprise

Bramming Station, renovering af vinduer og døre

Opførelse : 2005

Entreprise : Tømrerentreprise

Colorprint i Vadum, tilbygning med nye produktionslokaler, 5.300 m²

Opførelse : 2005

Entreprise : Tømrerentreprise

VM Margarine A/S i Vejle, opførelse af ny pulverfabriksafsnit, 750 m²

Opførelse : 2005

Entreprise : Tømrerentreprise

Dansk Cater A/S i Nørre Sundby, indretning af administrationsbygning

Opførelse : 2005

Entrerpise : Tømrerentreprise for Ajcon A/S

Weissen Born A/S i Vejle, opførelse af nye produktionsbygninger, 800 m²

Opførelse : 2005

Entreprise : Tømrerentreprise

Fakta

Dalum Papirfabrik

Raunstrup har i totalentreprise udført al projektering og samtlige arbejder ved opførelsen af et nøglefærdigt byggeri bestående af 301 lejeboliger for...

Læs mere her
 • Dalum Papirfabrik
 • Dalum Papirfabrik
 • Dalum Papirfabrik

Dalum Papirfabrik

Raunstrup har i totalentreprise udført al projektering og samtlige arbejder ved opførelsen af et nøglefærdigt byggeri bestående af 301 lejeboliger fordelt på i alt 9 boligblokke i bebyggelse på 4 etager omfattende samlet 25000 m2 beboelse.  

Hertil kommer tilhørende udenomsarealer, herunder p-pladser og et nyt lag asfalt på veje rundt om byggefeltet.

Dalum Papirfabrik er delvist nedrevet, og en stor del af den nedrevne beton og mursten bliver genbrugt i byggeriet.

Byggeriet består af skalmurede facader med en bærende betonbagmur og en dækkonstruktion udført i huldækselementer.

Stabiliteten optages i trappe/elevatorkerner samt tværgående lejlighedsskel, der ligeledes er udført i betonelementer.

Raunstrup udfører og tilslutter endvidere el, kloak, vand og varme ved skel på Dalum. 

Totalentreprenørens arbejde med projektet omfatter endvidere alle miljømæssige forhold i tilknytning til byggeriet, herunder affaldshåndtering og bortskaffelse, samt bortskaffelse af overskudsjord mm.

Byggeriet er udført i DGNB Guld.

Fakta

Bygherre: MTHøjgaard PU

Bygherre rådgiver: Niras

Entrepriseform: Total– og fagentreprise

Byggeperiode: Marts 2019–2021

Arkitekt: C.F.Møller

Ingeniør: Niras          

Byggesum: ca. 300 mio. Heraf er ca. 30 mio. i fagentreprise

Areal: 25.000 m2

Langs Søen, Silkeborg

Rækkehusene: Tæt/lav boligbyggeri, bestående af 15 boligenheder med tilhørende carport fordelt i fem klynger. Lejlighederne: Etagebyggeri med varie...

Læs mere her
 • Langs Søen, Silkeborg
 • Langs Søen, Silkeborg
 • Langs Søen, Silkeborg
 • Langs Søen, Silkeborg
 • Langs Søen, Silkeborg

Langs Søen, Silkeborg

Rækkehusene:

Tæt/lav boligbyggeri, bestående af 15 boligenheder med tilhørende carport fordelt i fem klynger.

Lejlighederne:

Etagebyggeri med varierende etageantal, bestående af 60 boliger fordelt på tre punkthuse. Der etableres individuelle skure og parkering.

Der etableres spændende udenomsarealer med stisystemer og opholdsområder.

 

Fakta

Bygherre: Projektselskabet Udsigten, Silkeborg

Entrepriseform: Total– og fagentreprise

Byggeperiode: Marts 2019–2021

Arkitekt: Laban Arkitekter

Ingeniør: Stokvad           

Byggesum: 130 mio.

 

Kollegieboliger Århus, Chr. X´s vej

73 nye ungdomsboliger etableres i to etaper tæt på Aarhus centrum. Boligerne opføres i et etagebyggeri med adgang til fælles udeareal. Alle boliger ha...

Læs mere her
 • Kollegieboliger Århus, Chr. X´s vej
 • Kollegieboliger Århus, Chr. X´s vej
 • Kollegieboliger Århus, Chr. X´s vej

Kollegieboliger Århus, Chr. X´s vej

73 nye ungdomsboliger etableres i to etaper tæt på Aarhus centrum. Boligerne opføres i et etagebyggeri med adgang til fælles udeareal.

Alle boliger har egen terrasse eller altan og boligerne på 2. sal er med tagterrasse.

Ydermere er der 44 boliger som er etableret med hems.

 

Fakta

Bygherre: Innovater

Bygherre rådg.: LB. Consult

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeperiode: Okt. 2020—okt. 2021

Byggesum: DKK 34.500.00 Heraf 4.900.00 i fagentreprise

Areal: 2.220 m

Skovhusene Risskov

Projektet består af 71 ejerlejligheder fordelt på ni punkthuse i 2-4 etager. Under punkthus nr. 2, 4, 7, 8 og 9 er der kælder indeholdende depoter og...

Læs mere her
 • Skovhusene Risskov
 • Skovhusene Risskov

Skovhusene Risskov

Projektet består af 71 ejerlejligheder fordelt på ni punkthuse i 2-4 etager. Under punkthus nr. 2, 4, 7, 8 og 9 er der kælder indeholdende depoter og mellem ovenstående huse parkeringskælder. Byggeriet er placeret på grunden beliggende ved Skovmærkevej og Tjørnevej, på matrikelnummer 6 m, Vejlby By, Risskov.

Hvert punkthus har et bruttogrundareal på ca. 331 m2 pr. etage, indeholdende 2-3 lejligheder med bruttoetagearealer på 91,0 m2 til 162,5 m2. Parkeringskælderen har et bruttoetageareal på 2.321 m2 og det samlede bruttoetageareal er 12.650 m2. (Punkthuse inkl. kælder og parkeringskælder). Adgangen til boligerne sker via en trappeopgang. Adgangen til parkeringskælderen sker via trappeopgangene.

 

Tømrerarbejdet omfattede følgende:

· Lette indvendige gipspladevægge

· Indvendige døre

· Påbyggede/nedhængte lofter

· Mineraluldslofter

· Indvendigt træværk og komplettering

· Vinduesmontage

· Udvendige skeletkonstruerede vægge

· Fuger

· Depotrumsvægge

Fakta

Bygherre: KPC Herning A/S

Bygherre rådgiver.: Arkitema Architects

Entrepriseform: Fagentreprise

Byggeperiode: Aug. 2019 - dec. 2020

Byggesum: DKK 11.300.000

Areal: 12.650 m2

Parkhusene Risskov

Projektet omfattede opførelse af 41 rækkehuse på i alt 5.729 m². 8 rækkehusbebyggelser med i alt 41 rækkehuse i to etager. Rækkehusene er med fladt ta...

Læs mere her
 • Parkhusene Risskov

Parkhusene Risskov

Projektet omfattede opførelse af 41 rækkehuse på i alt 5.729 m². 8 rækkehusbebyggelser med i alt 41 rækkehuse i to etager. Rækkehusene er med fladt tag. Bagmure og skel mellem husene er udført i letbetonelementer, mens øvrige indvendige vægge er udført i porebetonblokke. Facaderne er opmuret i blødstrøget tegl i en varm sortbrun farve med mørke antrezitgrå fuger, og i stueetagen er der reliefmurværk. Få steder er facaden beklædt med cedertræ.

 

Tømrerarbejdet omfattede følgende:

· Lette indvendige gipspladevægge

· Indvendige døre

· Påbyggede/nedhængte lofter

· Indvendige trapper

· Indvendigt træværk og komplettering

· Vinduesmontage

· Udvendige skeletkonstruerede vægge

· Fuger

· Skure

Fakta

Bygherre: KPC Herning A/S

Bygherre rådgiver.: Ingeniør´ne A/S - Arkitema Architects

Entrepriseform: Fagentreprise

Byggeperiode: Maj. 2019 - Jul. 2020

Byggesum: DKK 9.200.000

Areal: 5.729 m2 

Randers Kaserne

Raunstrup udfører i totalentreprise al projektering og samtlige arbejder ved opførelsen af et nøglefærdigt byggeri bestående af 96 lejeboliger i bebyg...

Læs mere her
 • Randers Kaserne
 • Randers Kaserne
 • Randers Kaserne
 • Randers Kaserne
 • Randers Kaserne
 • Randers Kaserne
 • Randers Kaserne
 • Randers Kaserne

Randers Kaserne

Raunstrup udfører i totalentreprise al projektering og samtlige arbejder ved opførelsen af et nøglefærdigt byggeri bestående af 96 lejeboliger i bebyggelse på 4 etager omfattende samlet 8.375 m2. 311-Arealkvadratmeter.

Hertil kommer tilhørende udenomsarealer, herunder p-pladser og et nyt lag asfalt på veje rundt om byggefeltet.

Raunstrup udfører og tilslutter endvidere el, kloak, vand og varme ved skel på Randers Kaserne — By i byen, byggefelt 6, beliggende Dannevirkevej 20, 8930 Randers NØ.

Totalentreprenørens arbejde med Projektet omfatter endvidere alle miljømæssige forhold i tilknytning til byggeriet, herunder affaldshåndtering og bortskaffelse, samt bortskaffelse af overskudsjord mm.

 

Fakta

Bygherre: BY i Byen / PFA

Bygherre rådg.: Pro Develoments / Rambøll

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeperiode: Okt. 2018—april 2020

Arkitekt: Årstiderne Arkitekter

Ingeniør: Niras

Byggesum: 105.000.000,-  Heraf 10.000.000 mio. i fagentreprise

Areal: 5130 m(Grundareal), heraf 8373 m2 bolig

 

 

Boligselskabet af 2014, afd.04

Dør og vinduesudskiftning med i alt 1166 elementer og 6287 lbm fuge. 5200m² tagrenovering i bølgeeternit samt renovering af 1100m² tagpap....

Læs mere her
 • Boligselskabet af 2014, afd.04

Boligselskabet af 2014, afd.04

Dør og vinduesudskiftning med i alt 1166 elementer og 6287 lbm fuge.

5200m² tagrenovering i bølgeeternit samt renovering af 1100m² tagpap.

 

Fakta

Bygherre: Randers Bolig

Bygherre rådg.:Kuben Managemant

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: 02/09-19—23/11-20

Byggesum: 17.100.000,-                        

Bemanding: 10pers./gns.

 

Rødegårdsvej Odense

Vinduesudskiftning af 216 lejligheder fordelt på 6 blokke. Nedbrydning af brystning til fordel for terrassedør.  Udskiftning af radiator. Forlænge træ...

Læs mere her
 • Rødegårdsvej Odense

Rødegårdsvej Odense

Vinduesudskiftning af 216 lejligheder fordelt på 6 blokke.

Nedbrydning af brystning til fordel for terrassedør. 

Udskiftning af radiator.

Forlænge trægulv.

Div. Murer arbejde udvendig og indvendig

Nye alu-inddækninger mellem vinduerne. Nye sålbænke ved ny terrassedøre.

Nye lysninger, lister og vindueskarme

Malerarbejde omkring de nye vinduer indvendig, samt malerarbejde på eksisterende brystninger udvendig.

Fakta

Bygherre: Odense Boligselskab afd. 4, Stærmosegården

Bygherre rådgiver: Henneby Nielsen A/S

Entrepriseform: Hoved– og fagentreprise

Byggeperiode: Jan. 2019 – Dec. 2019        

Byggesum: DKK 10.800.000

Boligselskabet af 2014, afd. 05

Beliggenhed: Mariager og Assens. Arbejdet omfatter bl.a. følgende med udskiftning af tagbelægninger,  herunder 8780 m² betontagsten, 2640 m² tagpap og...

Læs mere her
 • Boligselskabet af 2014, afd. 05

Boligselskabet af 2014, afd. 05

Beliggenhed: Mariager og Assens.

Arbejdet omfatter bl.a. følgende med udskiftning af tagbelægninger,  herunder 8780 m² betontagsten, 2640 m² tagpap og 430 m² tegl.

Alle med tilhørende stern- og underbeklædninger, inddækninger, tagrender, nedløb mm og enten med etablering af fast undertag el. undertag af banevarer.

Derudover udskiftning af beklædning på udhuse samt partiel udskiftning af døre og vinduer.

 

Fakta

Bygherre: Randers Bolig

Bygherre rådg.: Kuben Management

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: 04/06-19—26/06-20

Byggesum: 17.400.000,-                          

Bemanding: 14pers./gns.

 

Tobakskollegiet, Søborg

Vi bygger de i alt 175 studie og ungdomsboliger i en bevaringsværdig ejendom på ca. 5.600 m2 på British American Tobaccos tidligere område i Søborg –...

Læs mere her
 • Tobakskollegiet, Søborg
 • Tobakskollegiet, Søborg
 • Tobakskollegiet, Søborg

Tobakskollegiet, Søborg

Vi bygger de i alt 175 studie og ungdomsboliger i en bevaringsværdig ejendom på ca. 5.600 m2 på British American Tobaccos tidligere område i Søborg – en central og attraktiv placering både i forhold til uddannelsesinstitutioner og byliv.

 

Fakta

Bygherre: Gefion Group

Bygherre rådg.:Ukendt

Entrepriseform:Total– og fagentreprise

Byggeperiode: Maj 2017 - Aug. 2018

Byggesum: 50.000.000

Heraf: 10.500.000 i fagentreprise

 

 

Dampskibsmolen, Nyborg

Raunstrup står for udførelsen af tømrer- og snedkerarbejdet på 51 boliger på Dampskibsmolen i Nyborg. Boligerne opføres som henholdsvis 2-, 3- og 4-væ...

Læs mere her
 • Dampskibsmolen, Nyborg

Dampskibsmolen, Nyborg

Raunstrup står for udførelsen af tømrer- og snedkerarbejdet på 51 boliger på Dampskibsmolen i Nyborg. Boligerne opføres som henholdsvis 2-, 3- og 4-værelses på mellem 76 og 130 m2, og alle lejligheder indrettes med altan eller terrasse til to sider med en flot udsigt til både vand og by. 

Fakta

Projektnavn:                     Dampskibsmolen, Nyborg

Bygherre:                           HD Ejendomme, Morten Bo Knudsen mokn@hdejendomme.dk, tlf. 30548385

Entreprisesum:                  8.380.000 DKK

Udførelsesår:                     01.12.2018 – 01.11.2019

Entrepriseform:                 Tømrer- og snedkerentreprise

Rylevej, Horsens

Projektet omfatter opførelsen af 39 almene boliger fordelt på 15 2-etagers boliger og 24 1-etagers boliger. De er sammenbygget i rækkehusbebyggelser m...

Læs mere her
 • Rylevej, Horsens
 • Rylevej, Horsens

Rylevej, Horsens

Projektet omfatter opførelsen af 39 almene boliger fordelt på 15 2-etagers boliger og 24 1-etagers boliger. De er sammenbygget i rækkehusbebyggelser med 2 – 4 boliger i hver.

Dertil opføres tilhørende skure til hver af de enkelte boliger.

Desuden opføres en bygning med viceværtfaciliteter.

Boligerne opføres med råhus i letbeton blokelementer som vægge og betonelementdæk. Facaderne udføres med skalmur. Tagkonstruktionerne udføres som lette konstruktioner med tagpap.  

Raunstrup udfører følgende opgaver:

 • Tagværk inkl. al afstivning og forankring, tagbrædder samt vindbrædder og sternbrædder mv.
 • Opbygning af let konstruktion ved facader
 • Udførelse af lofter inkl. loftisolering
 • Udvendige døre og vinduer
 • Udførelse af skure og udhuse
 • Trægulve
 • Indvendige døre
 • Fodlister, loftlister, vinduesplader mv.
 • Lette gipsvægge
 • Indv. trapper
 • Inspektionslemme
 • Plankeværk

 

Fakta

Bygherre: AAB Horsens

Hovedentrepr.: Dansk Boligbyg A/S   

Bygherre rådg.: Rambøll

Byggeperiode: 01.07.2017-01.08.2018

Byggesum: 8.300.000,-  

Bremensgade — Kbh.

Raunstrup Byggeri udfører i totalentreprise projektet som omfatter otte nye lejligheder i en bebyggelse, som indgår i en større karrébebyggelse Arkite...

Læs mere her
 • Bremensgade — Kbh.

Bremensgade — Kbh.

Raunstrup Byggeri udfører i totalentreprise projektet som omfatter otte nye lejligheder i en bebyggelse, som indgår i en større karrébebyggelse

Arkitektens vision er at integrere karréudfyldningen i en kontekst med bygninger af varierende skala og materialitet. Målet er at opnå en harmonisk balance mellem nybyggeriet og de omkringliggende etageejendomme.

Der er opmærksomhed på at skabe en boligform, som kan danne ramme om et godt familieliv eller om et aktiv byliv som senior. Boligerne skal ligge inden for økonomisk rækkevidde for den almindelige københavner, hvorfor optimeret arealanvendelse ligeledes er i centrum for projektet.

Bygningens facade opføres som en skalmur af teglsten/mursten på en tung bagmur af beton og isolering. Lejlighederne er alle disponeret med køkken, opholdszone og stue i ét sammenhængende rum med adgang til altan eller terrasse, hvortil kommer værelser.

 

Fakta

Bygherre: Privat investor

Bygherre rådg.: Al Odense

Entrepriseform: Total– og tømrer– /snedkerentreprise

Byggeperiode: Feb. 2017—sep. 2017

Arkitekt: Phoam Studio

Ingeniør: Skanding A/S

Byggesum:13,8 mill

Areal: 870 kvm.

 

Jægergårdsgade Århus C - boliger og restaurant

Udfyldningsbyggeri på Jægergårdsgade mellem ”Den gamle Høker” og ”Lagkagehuset”. Byggeriet er på 5 planer, med restaurant i stue og kælder samt beboel...

Læs mere her
 • Jægergårdsgade Århus C - boliger og restaurant
 • Jægergårdsgade Århus C - boliger og restaurant

Jægergårdsgade Århus C - boliger og restaurant

Udfyldningsbyggeri på Jægergårdsgade mellem ”Den gamle Høker” og ”Lagkagehuset”. Byggeriet er på 5 planer, med restaurant i stue og kælder samt beboelse på 1. , 2. og 3 . sal.

Byggegruben udføres dels med københavnerspuns og dels med sekantpælevæg.

Huset er opbygget med en kerne af betonelementer og facaden består af dels sandwichelementer i beton og dels facadepuds/let facade.

Boligsagen inkluderer også ombygning af karnap og altaner på lagkagehuset.

 

Fakta

Bygherre: Ejendomsselskabet SC

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeperiode: 2016 - 2017

Arkitekt: Ole Drejer

Ingeniør: Arne Elkjær

Byggesum: 7 mio.

Areal: 400 m2

 

Svanen

SVANEN er et unikt boligprojekt med 14 ejerboliger. Boligerne ligger på Svanelundsbakken med udsigt over Svanelunden og Folkeparken samt med det nye æ...

Læs mere her
 • Svanen
 • Svanen
 • Svanen

Svanen

SVANEN er et unikt boligprojekt med 14 ejerboliger.
Boligerne ligger på Svanelundsbakken med udsigt over Svanelunden og Folkeparken samt med det nye ældrecenter som nærmeste nabo. 14 ejerboliger med parkeringskælder og boliger i 4 plan, gode terrasser/altaner og de nederste har egen have. Boligerne er af varierende størrelse fra 107,8 m2 til 218,9 m2.

Bygningen er opført i betonelementer med facadepuds. Vinduer er træ alu og altaner udføres i galvaniseret stål med hårdttræ. Alle boliger er udført med genveks ventilationsanlæg.

Byggeriet opføres som energi 2020 byggeri med kvalitetsmaterialer.

Der bruges lokale rådgivere og håndværksfirmaer til at udføre opgaven  og tømrerarbejdet udføres af Bolther & Steensgaard A/S, der er en del af Raunstrup familien.

Raunstrup Entreprise A/S har totalentreprisen og skal styre opgaven i mål til indflytning april 2016.

 

Fakta

Bygherre: Wenbovej A/S

Bygherre rådgiver: Wenbovej A/S

Entrepriseform: Total– og fagentreprise

Byggeperiode: 2015—2016

Arkitekt: Nørkær + Poulsen

Ingeniør: Møller og Jacobsen

Areal: 2000 m2

Energi 2020 Byggeri

 

 

Randers Bolig

Arbejdet omfatter bl.a.: Udskiftning af tagbelægninger, herunder 8780 m2 betontagsten, 2640 m2 tagpap, 430 m2 tegl med tilhørende stern- og underbekl...

Læs mere her
 • Randers Bolig

Randers Bolig

Arbejdet omfatter bl.a.:

 • Udskiftning af tagbelægninger, herunder 8780 m2 betontagsten, 2640 m2 tagpap, 430 m2 tegl med tilhørende stern- og underbeklædninger, inddækninger, tagrender, nedløb m.m.
 • Udskiftning af beklædning på udhuse
 • 8660 m2 isolering af eksisterende lofter
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Malerbehandling af vinduer og døre

Fakta

Projektnavn: Randers Bolig, afd. 05

Bygherre:Randers Bolig

Rådgiver:KUBEN Management

Entreprises sum: 18.584.786,- + moms

Udførelsesår: Juni 2019 – juni 2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Areal: 11.850 m2

Klosterbakken, Odense

Projektet omfatter etablering af 30 luksus lejligheder i indre by i Odense på Klosterbakken 8. Bebyggelsen er på ca. 4360 etagemeter samt kælderareal...

Læs mere her
 • Klosterbakken, Odense
 • Klosterbakken, Odense
 • Klosterbakken, Odense

Klosterbakken, Odense

Projektet omfatter etablering af 30 luksus lejligheder i indre by i Odense på Klosterbakken 8. Bebyggelsen er på ca. 4360 etagemeter samt kælderareal på 3360m2, fordelt på 2 etager. Bebyggelsen består af lejligheder i flere forskellige størrelser. Til alle lejligheder tilhører der depotrum.

Raunstrup står for alt indvendig tømrer arbejde, samt facadelukning af bygningerne.

 

Fakta

Bygherre: AG Klosterbakken ApS

 Totalentrepr.: Arkitektgruppen A/S     

Bygherre rådg.: Creo Arkitekter A/S, Henry Jensen A/S

 Entrepriseform: Storentreprise, tømrer og facadelukning

Byggeperiode: Nov. 2015 - april 2016

Byggesum: 6.020.000,-  

 

Østbyparken, Vejle

Projektnavn:                     Østbyparken, Vejle Bygherre:                           Boligforeningen Østerbo Rådgiver:                           Ra...

Læs mere her
 • Østbyparken, Vejle

Østbyparken, Vejle

Projektnavn:                     Østbyparken, Vejle

Bygherre:                           Boligforeningen Østerbo

Rådgiver:                           Ravn Arkitektur                 

Entreprises sum:               29 mio.

Udførelsesår:                     Uge 49 2018 – jan. 2021

Entrepriseform:                 Hovedentreprisen

Areal:                                  10.000 m2

Beskrivelse:                        10.000 m2 tagudskiftning af 8 boligblokke 

Fakta

Karre1, OPUS, Odense

Nybyggeri af 58 ejerlejligheder. Primo 2016 vil 58 nye ejerlejligheder stå klar på Øster Stationsvej i Odense til bygherren OPUS. Beliggenheden af de...

Læs mere her
 • Karre1, OPUS, Odense
 • Karre1, OPUS, Odense

Karre1, OPUS, Odense

Nybyggeri af 58 ejerlejligheder.

Primo 2016 vil 58 nye ejerlejligheder stå klar på Øster Stationsvej i Odense til bygherren OPUS. Beliggenheden af de 58 nye ejerlejligheder kan ikke blive bedre, da kommende beboere vil have kort distance til både banegård, gågade og den kommende letbane.

Bygningens facader er udført i henholdsvis mursten og let opbygning. De lette facader er opbygget af præfabrikerede karnapper som er ophængt på betonelementerne og derefter beklædt med Alucobond plader i farverne mørk grå og kobber.

Indvendigt er lejlighederne udført delvist med gipslofter og traditionelt godt kvalitets snedkerarbejde. I trappeopgangene på henholdsvis 5 og 11 etager er der ophængt akustiklofter.

I kælderplan er monteret branddøre, cykelstativer og pulterrum.

 

Fakta

Bygherre: Odense Projektudviklingsselskab A/S

Totalentreprenør: 5E-Byg A/S  

Entrepriseform: Fagentreprise

Byggeperiode: 2015

Byggesum: 6.400.000,-

 

Trianglen, Vejle

Byggeriet er beliggende på Havneparken 5, 7100 Vejle. Byggeriet omfatter opførelsen af to trekantede tårne. Et på 12 etager med 32 privatboliger og ti...

Læs mere her
 • Trianglen, Vejle

Trianglen, Vejle

Byggeriet er beliggende på Havneparken 5, 7100 Vejle.

Byggeriet omfatter opførelsen af to trekantede tårne. Et på 12 etager med 32 privatboliger og tilhørende kælder; Bygherre KPC, samt et på 9 etager med 27 almene familieboliger; Bygherre Domea.

 

Fakta

Bygherre: KPC A/S / Domea

Totalentrepr.: KPC A/S          

Bygherre rådg.: KPC 

Entrepriseform: Storentreprise-tømrer, fuge, facade, gulv m.m.

Byggeperiode: 01.08.2017— 01.09.2018

Byggesum: 11.000.000,-        

Areal: 6100 m2 

Østergade 51-53 udlejningsboliger

Opførelse af 85 boliger i 5 boligblokke opføres i storentreprise indeholdende tømrer, tagdækning, maler, gulve, inventar, hårde hvidevarer og blikkens...

Læs mere her
 • Østergade 51-53 udlejningsboliger
 • Østergade 51-53 udlejningsboliger

Østergade 51-53 udlejningsboliger

Opførelse af 85 boliger i 5 boligblokke opføres i storentreprise indeholdende tømrer, tagdækning, maler, gulve, inventar, hårde hvidevarer og blikkenslager.

Fakta

Bygherre: Odense Social Filantropiske Boligselskab
Rådgiver: Henneby Nielsen Ingeniørfirma A/S
Udførelsesperiode: 2014-2015
Entreprisesum: 16,6 mio.

Lystejendom Skrillinge

2.000 m² nybyggeri af privat bolig med liberalt erhverv opføres i totalentreprise....

Læs mere her
 • Lystejendom Skrillinge

Lystejendom Skrillinge

2.000 m² nybyggeri af privat bolig med liberalt erhverv opføres i totalentreprise.

Fakta

Bygherre: Privat kunde
Rådgiver Thode Tømrer & Snedker A/S
Udførelsesperiode: 2014
Entreprisesum: 30 mio.

Ridehusgade, Ungdomsboliger

Opførelse af 36 almene ungdomsboliger i én boligblok. Opføres i storentreprise indeholdende tømrer, tagdækning, maler, gulve og blikkenslager....

Læs mere her
 • Ridehusgade, Ungdomsboliger
 • Ridehusgade, Ungdomsboliger

Ridehusgade, Ungdomsboliger

Opførelse af 36 almene ungdomsboliger i én boligblok. Opføres i storentreprise indeholdende tømrer, tagdækning, maler, gulve og blikkenslager.

Fakta

Bygherre: Odense Social Filantropiske Boligselskab
Rådgiver: Henneby Nielsen Ingeniørfirma A/S
Udførelsesperiode: Sep. 2013 - Juli 2014
Entreprisesum: 4,6 mio.

Kanslergade 24-28

Opførelse af 36 ungdomsboliger fordelt på 3 blokke. Udføres i storentreprise, indeholdende tømrer, tagdækning, gulve, maler og blikkenslager....

Læs mere her
 • Kanslergade 24-28

Kanslergade 24-28

Opførelse af 36 ungdomsboliger fordelt på 3 blokke. Udføres i storentreprise, indeholdende tømrer, tagdækning, gulve, maler og blikkenslager.

Fakta

Bygherre: Togt Ejendomme
Rådgiver: Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Udførelsesperiode: April 2013 - April 2014
Entreprisesum: 4,2 mio.

Paaskeløkkevej, Odense

Udskiftning af vinduer på 3-etagers bygning....

Læs mere her
 • Paaskeløkkevej, Odense
 • Paaskeløkkevej, Odense

Paaskeløkkevej, Odense

Udskiftning af vinduer på 3-etagers bygning.

Fakta

Bygherre: OSFB, Odense Social - Filantropiske Boligselskab
Rådgiver: Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Udførelsesperiode: 2011 - 2012
Entreprisesum: 4,1 mio.

Frederiks Allé

7 penthouse lejligheder på Frederiks Allé i Aarhus. 760 m2 udvidelse og 200 m2 ombygning. Raunstrup har stået i spidsen for denne spændene logistiske...

Læs mere her
 • Frederiks Allé
 • Frederiks Allé
 • Frederiks Allé
 • Frederiks Allé

Frederiks Allé

7 penthouse lejligheder på Frederiks Allé i Aarhus. 760 m2 udvidelse og 200 m2 ombygning.

Raunstrup har stået i spidsen for denne spændene logistiske udfordrende opgave, trods sagens størrelse.

Byggepladsen ligger i hjertet af Århus, i et af de mest trafikerede dele af indre by og oven på en af indre bys mest benyttede  indkøbsmuligheder. Dette har betydet at der blev stillet store krav til logistik og planlægning.

Samarbejdsmodellen var partnering som består af to faser. Fase 1 hvor bygherrens behov og ønsker med udgangspunkt i de økonomiske forudsætninger klarlægges og fase 2 som  indeholder kontrahering, detailprojektering, styring, udførelse og aflevering.

Resultatet bliver et nøglefærdigt projekt med fordelene omkring den åbne økonomi og løbende forventnings afstemning.

 

Fakta

Bygherre: Ejendomsselskbaet 29/2 2004 A/S                    

Bygherre rådgiver: JHT Ejendomme

Entrepriseform: Totalentreprise - Partnering

Byggeperiode: 2011

Arkitekt: Form Danmark A/S

Ingeniør: Iver Lykke Kristensen A/S

Areal: 960 m2

 

 

Ry Andelsboligforening

Raunstrup vandt totalentreprisekonkurrencen på at energirenovere Gyvelparken for Ry Andelsboligforening. Da byggepriserne på det tidspunkt var på det...

Læs mere her
 • Ry Andelsboligforening
 • Ry Andelsboligforening
 • Ry Andelsboligforening
 • Ry Andelsboligforening
 • Ry Andelsboligforening

Ry Andelsboligforening

Raunstrup vandt totalentreprisekonkurrencen på at energirenovere Gyvelparken for Ry Andelsboligforening.

Da byggepriserne på det tidspunkt var på det laveste niveau i omkring 15 år, kunne bygherren glæde sig over, at der i budgettet for renoveringen blev plads til flere energivenlige tiltag end forventet.

Solfangere, solceller, 3-lags lavenergiruder og varmegenvinding er nogle af de energiforbedringer, der bl.a. betyder, at boligforeningen har kunnet reducere det samlede energiforbrug til el, vand, varme m.m. til en tredjedel.

Den eksisterende klimaskærm bestående af facader, tage og gulve er blevet efterisoleret, så boligerne har fået et optimeret lavt energiforbrug, og facaderne er blevet beklædt med vedligeholdelsesvenlig lys tegl.

Miljørenoveringen har også givet forbedret indeklima for beboerne.

Øget tilgængelighed for beboerne
Der er etableret elevatoradgange i to af otte opgange og nogle af lejlighederne er sammenlagt for at give mulighed for større lejemål. Herved er antallet af lejligheder reduceret til 89.

Køkkener og bad er skiftet ud ligesom vand- og afløbsinstallationerne er opgraderet. I lejligheder med indeliggende altaner er disse blevet opgraderet med nye gulve, vinduer og døre.

Der er etableret nye terrassehaver mod syd, og mod nord er fællesarealerne renoveret og opgraderet.

Projekteringen af renoveringen gik i gang straks efter underskrift af kontrakten, og efter sommerferien gik selve renoveringen for alvor i gang. Beboerne kunne i boligforeningens månedlige RenoveringsNyt følge med i, hvornår håndværkerne kunne ventes på besøg i de enkelte lejligheder.


Renoveringen af Gyvelparken har blandt andet betydet:

• At det samlede energiforbrug til el, vand og varme er reduceret til en tredjedel
• At det samlede vandforbrug er faldet med ca. to millioner liter om året
• At det lavere strømforbrug hvert år skåner klimaet for ca. 28,4 ton CO2
• At hver lejlighed i alt har kunnet spare flere tusinde kroner om året på el, vand og varme
• At lejlighederne er rykket til kategorien lavenergiklasse I og dermed bruger højst 50 % af den energi, reglerne kræver af helt nybyggede boliger

Fakta

Bygherre: Ry Andelsboligforening
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejde: Raunstrup Tømrer Århus A/S
Byggesum: 38,8 mio. (ekskl. moms)
Aflevering: December 2011

Ungdomsbyen Kamtjatka, Horsens

Raunstrup vandt totalentreprisekonkurrencen på ombygning af Vitus Bering/Horsens Tekniske Skole i Amaliegade, Havnealle og Slotsgade i Horsens til ung...

Læs mere her
 • Ungdomsbyen Kamtjatka, Horsens
 • Ungdomsbyen Kamtjatka, Horsens

Ungdomsbyen Kamtjatka, Horsens

Raunstrup vandt totalentreprisekonkurrencen på ombygning af Vitus Bering/Horsens Tekniske Skole i Amaliegade, Havnealle og Slotsgade i Horsens til ungdomsbyen Kamtjatka.

Spændende ombygning
Projektet omfattede indretning af 165 kollegieværelser og 5 spændende boliger i to etager i de bestående bygninger. Byggeriet blev gennemført som et partneringlignende samarbejde.

Kamtjatka har en række fællesfaciliteter til de fremtidige beboere, bl.a. en fællesstue, et aktivitetsrum og et gårdmiljø.

Særlig omhu af håndværkerne
Det kræver et godt håndværk at omdanne en stor skole til moderne boliger, og da nogle af bygningerne i Kamtjatka er fredede, krævede det ekstra omhu af både Raunstrup som entreprenør og af de mange håndværkere.

Der er anvendt trimmet byggeri for at overholde den stramme tidsplan for projektet. De tre bygninger blev afleveret henholdsvis juli, august og september 2006.

Fakta

Bygherre: Beringshave A/S
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Vejle
Bygherrerådgiver: Bascon A/S
Arkitekt og totalrådgiver: Schwarz Arkitekter A/S, Horsens
Ingeniør: Søren Jensen A/S
Byggesum: 25 mio. kr. ekskl. moms

Økologiske andelsboliger, Hjortshøj

Raunstrup vandt i foråret 2003 licitationen på opførelse af 17 økologiske andelsboliger i træ på Søvejen i Hjortshøj.Forskellige typer rækkehuseBygger...

Læs mere her
 • Økologiske andelsboliger, Hjortshøj
 • Økologiske andelsboliger, Hjortshøj
 • Økologiske andelsboliger, Hjortshøj
 • Økologiske andelsboliger, Hjortshøj

Økologiske andelsboliger, Hjortshøj

Raunstrup vandt i foråret 2003 licitationen på opførelse af 17 økologiske andelsboliger i træ på Søvejen i Hjortshøj.

Forskellige typer rækkehuse
Byggeriet består af fem forskellige 1- og 2-etages rækkehuse, og hver bolig er på mellem 62 og 105 m². Fælleshuset på 80 m² indeholder køkken, spisestue, et gæste-/behandlerrum og et stort toilet med vaskefaciliteter. I et separat rum er der værksted og solvarmeanlæg.

De økologiske huse er bygget i træ med papirisolering for at sikre et godt indeklima. Elledninger og afløb er PVC-fri, og malingen er miljøvenlig. På de 2-etages huse er der solfangere til forsyning af varmt vand.

Opgaven blev udført i hovedentreprise og er afleveret til bygherren i sommeren 2004.

Fakta

Bygherre: Andelsboligforeningen Søvejen, Hjortshøj
Hovedentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Løgstør
Arkitekt: Arkitema K/S
Ingeniør: Jørn Tækker Rådgivende Ingeniører A/S, Århus
Byggesum: 14 mio. kr. ekskl. moms

Andelsboliger Bifrost, Hasselager

I samarbejde med arkitektfirmaet Arkitektgruppen Regnbuen K/S og ingeniørfirmaet Erik Vestergaard-Hansen har Raunstrup udviklet et projekt med 18 spæn...

Læs mere her
 • Andelsboliger Bifrost, Hasselager
 • Andelsboliger Bifrost, Hasselager
 • Andelsboliger Bifrost, Hasselager
 • Andelsboliger Bifrost, Hasselager
 • Andelsboliger Bifrost, Hasselager

Andelsboliger Bifrost, Hasselager

I samarbejde med arkitektfirmaet Arkitektgruppen Regnbuen K/S og ingeniørfirmaet Erik Vestergaard-Hansen har Raunstrup udviklet et projekt med 18 spændende boliger for Andelsboligforeningen Bifrost på Skovhøj i Hasselager.
 
Boligerne, der stod færdige i efteråret 2004, er udviklet med stor fokus på de arkitektoniske elementer og fremtræder særdeles attraktive.

Fakta

Bygherre: Andelsboligforeningen Bifrost, Hasselager
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Løgstør
Arkitekt: Arkitektgruppen Regnbuen K/S, Århus
Ingeniør: Erik Vestergaard-Hansen, Hasselager
Byggesum: 19 mio. kr. ekskl. moms

Brammersgade, Århus

Raunstrup erhvervede i foråret 2000 en del af industrikarreen på Frederiksbjerg i Århus, omkranset af gaderne Brammersgade, H.N. Clausensgade, Jægergå...

Læs mere her
 • Brammersgade, Århus
 • Brammersgade, Århus
 • Brammersgade, Århus

Brammersgade, Århus

Raunstrup erhvervede i foråret 2000 en del af industrikarreen på Frederiksbjerg i Århus, omkranset af gaderne Brammersgade, H.N. Clausensgade, Jægergårdsgade og St. Blichersgade.

Totalentreprise- og projektudviklingsopgaven omfattede:

•   Renovering og byfornyelse på Sukkertoften, i alt 19 ungdomsboliger og 9 kollegieboliger opført i 5 etager

•   Renovering og ombygning af tidligere sukkerfabrik, ”Sukkerhuset”, og den tidligere oliefabrik, ”Byfabrikken”, til i alt 40 attraktive ejer- og andelsboliger.

I boligerne er de originale trækonstruktioner i pommersk fyr genanvendt som karakterfuldt historisk element.

Ungdomsboligerne er opført for Sparekassen Himmerland og Tønder Bank, mens Raunstrup selv har været bygherre på ejer- og andelsboligerne.

Fakta

Sparekassen Himmerland Ungdomsboliger og Tønder Bank Kollegieboliger:
Bygherre: Sparekassen Himmerland og Tønder Bank
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S
Arkitekt: Frost & Møller, Århus
Ingeniør: Kampsax/COWI A/S

Sukkerhuset og Byfabrikken:
Bygherre: Raunstrup  A/S
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S
Arkitekt: Arkitektfirma Ole Dreyer A/S, Århus
Ingeniør: Arne Elkjær Rådgivende Ingeniørfirma ApS, Århus

Samlet byggesum: 90 mio. kr. ekskl. moms

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver inden for boligbyggeri, bl.a.: Vejlby Vænge, renovering af lejligheder Opførelse : 2010...

Læs mere her
 • Uddrag af øvrige tømrersager

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver inden for boligbyggeri, bl.a.:

Vejlby Vænge, renovering af lejligheder

Opførelse : 2010-2012

Entreprise : Tømrerentreprise

Gyvelparken, Ry, energirenovering af facader, tag og gulve samt ombygning af lejligheder

Opførelse : 2010-2011

Entreprise : Tømrerentreprise

Ladegårdskollegiet, Århus, nybyggeri

Opførelse : 2010-2011

Entreprise : Tømrerentreprise

Boligforeningen Østerbo, afd. 2.3 Ved Skråningen, tagrenovering

Opførelse : 2010

Entreprise : Tømrerentreprise

RandersBolig, totalrenovering af 72 badeværelser

Opførelse : 2010

Entreprise : Tømrerentreprise

Skovvangsvej, tagrenovering

Opførelse : 2010

Entreprise : Tømrerentreprise

Villa Lindberg, ombygning af villa

Opførelse : 2010

Entreprise : Tømrerentreprise

Boligforeningen Østerbo, Valløesgade i Vejle, modernisering

Opførelse : 2010

Entreprise : Tømrerentreprise

Tousvej, vinduesudskiftning

Opførelse : 2010

Entreprise : Tømrerentreprise

Rødlunden, Harlev, tagrenovering

Opførelse : 2009-2010

Entreprise : Tømrerentreprise

AAB Vejle, afd. 11 Florasvej, udskiftning af vinduer og tag

Opførelse : 2009-2010

Entreprise : Tømrerentreprise

Tranekærparken, Århus, tag- og facaderenovering

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Boligforeningen Østerbo, Nørremarksvej 160-174, Vejle, renovering af lejligheder

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Hjejlekollegiet, Silkeborg, renovering af lejligheder

Opførelse : 2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Rosensgade 109-111, Odder, renovering af 20 lejligheder

Opførelse : 2008-2009

Entreprise : Hovedentreprise

Vestergårdsvej, Viby, renovering af lejligheder

Opførelse : 2008-2009

Entreprise : Hovedentreprise

Brabrand Boligforening, renovering af 446 badeværelser

Opførelse : 2008-2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Skelagervej, stabilisering af gavle og tagkonstruktion (skivevirkning)

Opførelse : 2008-2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Nørrehæld afd. 22 i Vejle, renovering af køkkener og badeværelser samt etablering af elevatorer

Opførelse : 2008-2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Bleggårdsgade, Vejle, opførelse af 7 boliger

Opførelse : 2008

Entreprise : Hovedentreprise

Moldeparken, Vejle, renovering af køkkener og badeværelser

Opførelse : 2007-2009

Entreprise : Tømrerentreprise

Skelvangsvej, Randers, renovering af lejligheder

Opførelse : 2007

Entreprise : Tømrerentreprise

Tøjhusparken, Randers, opførelse af 4 blokke med 14-16 liebhaverboliger i hver blok

Opførelse : 2006-2008

Entreprise : Tømrerentreprise

Kamtjatka, Horsens, ombygning af skole til boliger

Opførelse : 2006

Entreprise : Tømrerentreprise

Slotsmøllen, Kolding, ombygning til boliger og bibliotek

Opførelse : 2005-2006

Entreprise : Tømrerentreprise

Finlandsparken, Vejle, renovering af 520 badeværelser

Opførelse : 2005-2006

Entreprise : Tømrerentreprise for hovedentreprenør Jorton A/S

Boligforeningen Toftebo, Vejle, facaderenovering på, ca. 1.800 m²

Opførelse : 2005

Entreprise : Tømrerentreprise

Fakta

Integreret Daginstitution - Tirsbæk Bakker

Beskrivelse af projektet Raunstrup opfører en daginstitution i Tirsbæk Bakker, der skal indeholde vuggestue, børnehave og fælleshus. Den nye daginst...

Læs mere her
 • Integreret Daginstitution - Tirsbæk Bakker

Integreret Daginstitution - Tirsbæk Bakker

Beskrivelse af projektet

Raunstrup opfører en daginstitution i Tirsbæk Bakker, der skal indeholde vuggestue, børnehave og fælleshus.

Den nye daginstitution skal fremstå som en nyfortolkning af en klassiske trelænget gård med sin arkitektur, og der bliver plads til 120 børn mellem 0 og 5 år. De 120 børn fordeles i tre vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. 

Byggeriet skal være et samlingspunkt for de nye omkringliggende boligområder, og derfor indgår et fælleshus for beboerne også i projektet. Salen i fælleshuset skal udover samlingspunktet for beboerne også bruges som daginstitutionens motorrikrum i dagtimerne. 

 

Fakta

Bygherre                      Tirsbæk Bakker / Vejle Kommune

Kontakt                             Morten Hansen, Tirsbæk bakker A/S,                                                                 

Entreprise                   Totalentreprise

Byggeperiode       Jan. 2020—feb. 2021

Arkitekt                           Ravn Arkitekter

Ingeniør                        Drias 

Byggesum                 27 mio.

Areal                                  1300 m2                          

 

Løgtengården, Skødstrup

Den selvejende institution Løgtengården i Skødstrup nord for Aarhus skal rives ned og bygges op som et unikt rudeformet byggeri i to etager. Instituti...

Læs mere her
 • Løgtengården, Skødstrup

Løgtengården, Skødstrup

Den selvejende institution Løgtengården i Skødstrup nord for Aarhus skal rives ned og bygges op som et unikt rudeformet byggeri i to etager. Institutionen bliver dobbelt så stor, men energiforbruget bliver væsentligt mindre.

Løgtengården er fra 1972 og opført af eternitplader med 10 cm isolering og spånplader som indvendige vægge. Institutionen bliver nu erstattet af et unikt og super lavenergivenligt byggeri opført af sandwichelementer i lys beton og med anderledes vinkler, der giver en lys og spændende institution.

Forskudte kvadrater
Den nye Løgtengården bliver på cirka 1.000 kvadratmeter fordelt på to etager. Huset er i høj grad tegnet indefra, og udgangspunktet er et kvadrat opdelt i 9 felter. Det midterste felt/kube er på begge etager det centrale rum, der binder funktionerne sammen.

For at få tilstrækkeligt dagslys til det centrale rum og indirekte til de omkringliggende, åbnes husets kvadratiske struktur med en forskydning, hvorved der opstår lysskår i figuren, der bringer ekstra dagslys helt ned i bygningen. Udover dagslys giver den nye geometri en stærk karakter til bygningen både inde - og udefra.

Overetagen med vuggestuen "rækker ud" mod landskabet og giver overdækkede situationer på stueplan og en rampe til de små fra vuggestuen og ned til den store legeplads. Den geometriske struktur giver hermed lys, luft og tilgængelighed.

Funktionel indretning
De midterste felter i kvadratet er forbeholdt fællesarealer med garderober og indrettede opholds-/legearealer. Grupperum er placeret yderst og får derfor mest dagslys, sammen med administrationen. Køkkenet, på børnehaveetagen, er åbent ud til fællesrummet, hvor det glider sammen med et "børnekøkken".

Dagslyset fra flere retninger, de varme, sommerhus-inspirerede materialer og den lyse ydre geometri giver en dejlig atmosfære, hvor man inde kan følge årstidernes skiften.

Mange af legeredskaberne skal genanvendes, og grunden er omkranset af en lille skov, hvilket danner en perfekt ramme for et legepladsmiljø.

Super lavenergibyggeri
For at nå ned på den ønskede energiramme er el-forbruget minimeret. Det er opnået ved at indbygge 2 store lysskakte i bygningens midte, der udover at tilvejebringe en stor daglysfaktor og dermed reduceret behov for kunstig belysning, også giver mulighed for optimale betingelser for den naturlige ventilation, der reducerer driftstiden på det mekaniske ventilationsanlæg. Lavenergihuset vil kun bruge 30 kWh/m²/år, hvilket svarer til 75 procent af et almindeligt lavenergibyggeri.

Raunstrup har vundet totalentreprisekonkurrencen sammen med SAHL arkitekter og ingeniørfirmaet LB Consult.

Fakta

Bygherre: Aarhus Kommune
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Arkitektfirma: SAHL Arkitekter A/S
Ingeniørfirma: LB Consult A/S
Byggesum: 13,8 mio. (excl. moms)
Aflevering: December 2011

Børnehaven Spiren, Taulov

I juni 2009 vandt Raunstrup totalentreprisekonkurrencen på projektering og til- og ombygning af daginstitution Spiren i Taulov.En total ombygningTotal...

Læs mere her
 • Børnehaven Spiren, Taulov
 • Børnehaven Spiren, Taulov

Børnehaven Spiren, Taulov

I juni 2009 vandt Raunstrup totalentreprisekonkurrencen på projektering og til- og ombygning af daginstitution Spiren i Taulov.

En total ombygning
Totalentreprisen bestod af en til- og ombygning på 1.000 m², så den integrerede børnehave og vuggestue fremstår som en totalt ombygget daginstitution – såvel ude som inde.

Eksisterende bygninger fremstår udefra uberørte men med tilbyggede elementer, der binder nyt og gammelt sammen. De indvendige bygningsændringer har været omfattende, da stort set alle overflader er berørt af ombygningen.

Nybygningerne er opført som lette bygninger med et enkelt men gennemprøvet byggeprincip. De nye ydervægge er udført med træbeklædte lodrette og skråtstillede overflader.

Markant profil
Tilbygningerne har et asymmetrisk snit med en tagflade med samme hældning som de eksisterende bygninger og en stejl kortside – denne form tilfører bygningskomplekset en spændende dynamik.

En tilbygning til den eksisterende bygning mod nord samler de eksisterende og nye bygninger til et harmonisk bygningsværk med en markant profil.

Huset lægger sig med 3½ længe omkring en indre gård, som indeholder fællesrum.

Fakta

Bygherre: Fredericia Kommune
Bygherrerådgiver: Grontmij | Carl Bro A/S
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør tømrer: Raunstrup Tømrer A/S
Arkitektfirma: Creo Arkitekter A/S
Ingeniørfirma: LB Consult A/S
Landskabsarkitekt: Brandt Landskab
Byggesum: 9,5 mio. (excl. moms)
Aflevering: 7.6.2010

Børnehaven Tusindfryd, Hørning

Raunstrup vandt i april 2005 totalentreprisekonkurrencen om etablering af en ny børnehave i Hørning. Børnehaven er på i alt 597 m², hvoraf 467 m² er n...

Læs mere her
 • Børnehaven Tusindfryd, Hørning
 • Børnehaven Tusindfryd, Hørning
 • Børnehaven Tusindfryd, Hørning

Børnehaven Tusindfryd, Hørning

Raunstrup vandt i april 2005 totalentreprisekonkurrencen om etablering af en ny børnehave i Hørning. Børnehaven er på i alt 597 m², hvoraf 467 m² er nybygning, mens 130 m² er ombygning. Hertil kommer etablering af spændende udenomsanlæg med bl.a. legepladser.

Facts om byggeriet
I totalentreprisekonkurrencen blev Raunstrups forslag og tilbud udpeget som det økonomisk mest fordelagtige. Samtidig levede forslaget i høj grad op til bygherrens og brugernes ønsker om "en børnehave, hvor der skabes sammenhæng, helhed og mening, som også børnene kan forstå og som er brugbar for dem i hverdagen."

Forslaget vægter legen og barndommens glæde højt og giver samtidig mulighed for at skabe en tryg, omsorgsfuld og udfordrende institution.

Det færdige byggeri
Børnehaven består af fire afdelinger og et stort, fælles aktivitetsrum. Der arbejdes med en stor grad af transparens via store glaspartier. Facaderne er udført i røde teglsten, mens tagbeklædningen er listedækket tagpap. Overalt er der valgt materialer, som sikrer et godt indeklima.

Detailprojekteringen blev udført fra maj 2005, og byggeriet blev afleveret januar 2006.

Fakta

Bygherre: Hørning Kommune
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Århus
Arkitekt: Gjørtz, Pank & Partnere A/S
Ingeniør: Tri-Consult A/S
Bygherrerådgiver: Kuben Byggeplandata A/S
Byggesum: 5 mio. kr. ekskl. moms

Børnehaven Tinggården, Brædstrup

Raunstrup har været totalentreprenør på opførelsen af børnehaven Tinggården i Brædstrup, som er indrettet til fire børnehavegrupper og en dagplejegrup...

Læs mere her
 • Børnehaven Tinggården, Brædstrup
 • Børnehaven Tinggården, Brædstrup
 • Børnehaven Tinggården, Brædstrup

Børnehaven Tinggården, Brædstrup

Raunstrup har været totalentreprenør på opførelsen af børnehaven Tinggården i Brædstrup, som er indrettet til fire børnehavegrupper og en dagplejegruppe. Den moderne børnehave på 725 m² har desuden et stort fælleskøkken, et værksted, skure til cykler, legeredskaber m.m. samt et stort udenomsanlæg med legeplads og parkering. Den moderne børnehave blev taget i brug sommeren 2005.

Ros for indretningen
Brædstrups nye børnehave har fået stor ros for sin spændende indretning med bl.a. hems til leg i de enkelte børnehavegrupper og for et meget attraktivt parkanlæg. Selve børnehaven er opført i letbetonelementer med en skalmur af gule teglsten i kombination med en bræddebeklædning af lærketræ og alufacader.

Byggeriet er udformet som to bygningskroppe med en lodret forskydning med vinduesbånd, der giver transparens, og som tillader et stort lysindfald i en gennemgående gang i bygningen.

Særlige forhold
Raunstrup har fortrinsvis anvendt lokale håndværkere til opførelsen af børnehaven, hvilket skabte et stærkt engagement og resulterede i et højt kvalitetsniveau.

Fakta

Bygherre: Brædstrup Kommune
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Vejle
Arkitekt: Gjørtz, Pank & Partnere A/S
Ingeniør: Tri-Consult A/S
Bygherrerådgiver: D/K2 Bygherrerådgivning
Byggesum: 7,8 mio. kr. ekskl. moms

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver inden for institutionsbyggeri, bl.a.: Børnehaven Spiren, Taulov, modernisering og tilby...

Læs mere her
 • Uddrag af øvrige tømrersager

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver inden for institutionsbyggeri, bl.a.:

Børnehaven Spiren, Taulov, modernisering og tilbygning

Opførelse : 2009-2010

Entreprise : Totalentreprise

Børnehuset Fugldal i Ry, til- og ombygning

Opførelse : 2008-2009

Entreprise : Hovedentreprise

 

Børnehuset Skæring Parkvej, opførelse af ny institution

Opførelse : 2006

Entreprise : Tømrerentreprise

 

Bushøjvænget og Skattekisten, Århus, renovering af børneinstitutioner

Opførelse : 2006

Entreprise : Tømrerentreprise

 

Børnehaven Tusindfryd, Hørning, opførelse af ny institution

Opførelse : 2005-2006

Entreprise : Tømrerentreprise

 

Nicolai for Børn, Kolding, ombygning af en af Skt. Nicolai Skoles bygninger til kulturhus for børn

Opførelse : 2005-2006

Entreprise : Tømrerentreprise


Børnehaven Tinggården, Brædstrup, opførelse af ny institution

Opførelse : 2005

Entreprise : Tømrerentreprise


Troldebakkens Daginstitution, Vejle, om- og tilbygning, ca. 500 m²

Opførelse : 2004

Entreprise : Tømrerentreprise


Skibet Børnehus, ombygning af Skibet Plejehjem til børneinstitution, i alt ca. 950 etagemeter

Opførelse : 2003

Entreprise : Tømrer-, snedker-, gulv- og aluentreprise

Fakta

Kirstine Seligmanns Skole

I forbindelse med udvidelse af Kirstine Seligmanns Skolen i Vejle købte skolen to bygninger på Nørrebro og Ørstedsgade. Byggeriet består af en kombina...

Læs mere her
 • Kirstine Seligmanns Skole

Kirstine Seligmanns Skole

I forbindelse med udvidelse af Kirstine Seligmanns Skolen i Vejle købte skolen to bygninger på Nørrebro og Ørstedsgade.

Byggeriet består af en kombination af nybyg og renovering, hvor den nye del består af Sandwichelementer, huldæk og insitu-støbt dæk.

I renoveringsdelen blev alt udskiftet undtagen de eksisterende facader, hvor der monteres nye huldæk mellem de eksisterende facader.

Den bærende konstruktionen i byggeriet er total udskiftet og består under terræn af pilotering med rammede og pressede minipæle. Over terræn er de eksisterende facader afstivet med en kombination af midlertidig og permanent stål, hvor det permanente stål bliver bygget sammen med komposit bjælker og nye huldæk.

 

Fakta

Bygherre: Kirstine Seligmanns Skole

Bygherre rådgiver.: Kirstine Seligmanns Skole

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: Apr. 2020—aug. 2021

Byggesum: 33 mio. DKK

Areal: 1680 m2

Midtbyens Gymnasium, Viborg

Raunstrup udfører lukningsentreprisen på Midtbyens Gymnasium i Viborg. Projektet omfatter ca. 12.500 m² gymnasium og etablering af et P-areal på ca. 4...

Læs mere her
 • Midtbyens Gymnasium, Viborg

Midtbyens Gymnasium, Viborg

Raunstrup udfører lukningsentreprisen på Midtbyens Gymnasium i Viborg.

Projektet omfatter ca. 12.500 m² gymnasium og etablering af et P-areal på ca. 4.500 m² samt en Hærvejs-plads.

Projektet er en del af et større projekt i området, som endvidere omfatter Viborg Banebro og tilstødende arealer i terræn.

Gymnasiet er disponeret i seks etager, og indeholder faciliteter til gymnasievirksomhed samt værkstedsfaciliteter for forskellige uddannelser. Bygningen er udformet i to bygningskroppe, der for hver etage er tvistet, så der opstår udendørs opholdsarealer på flere af etagerne.

 

Fakta

Bygherre: Mercantec, Viborg Kommune og Realdania

Bygherre rådg.    V2C

Entrepriseform: Fagentreprise

Byggeperiode: April 2018 - jan. 2020

Arkitekt: Cubo Arkitekter/Rambøll

Ingeniør: ISC Rådgivende Ingeniører/Rambøll

Byggesum: Kr. 53.000.000

Areal: 12.500 m2

 

Randers Realskole

Det har været et spændende projekt med renovering af den gamle bygningsmasse, som oprindeligt er tegnet af byens egen anerkendte arkitekt Jens Peter J...

Læs mere her
 • Randers Realskole

Randers Realskole

Det har været et spændende projekt med renovering af den gamle bygningsmasse, som oprindeligt er tegnet af byens egen anerkendte arkitekt Jens Peter Jensen Wærum (1855-1926)

Vinduer og facadedøre er skiftet til træ med lavenergi sprosser og sprosseopdeling efter de oprindelige tegninger. En sydvendt altan er demonteret og genetableret med oprindelig dekoration og fyldninger- ligesom det oprindelige murværk er eftergået for revner og sår.

Indvendigt er alle overflader blevet opdateret og der er etableret lydlofter, toiletter i alle gange, ventilation og tekniske smart-installationer for skolens elever og læreres daglige brug.

CITAT:

"Tak for samarbejdet i det daglige og ikke mindst i forbindelse med det store byggeprojekt, som vi synes er forløbet helt perfekt. Det er ikke mindst jeres fortjeneste, at det er forløbet så godt.

Jeg ser derfor frem til et fortsat godt og givende samarbejde mange år fremover." - Hans Myhrmann, skoleleder, Randers Realskole

 

Fakta

Bygherre: Randers Realskole

Bygherre rådg.: Randers Arkitekten Aps.

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: Okt. 2018—aug. 2019

Byggesum: 23 mio. DKK

Areal: 4800 m2

 

Engelsholm Højskole

Beskrivelse af projektet Fase 1: Agerumsladen skal bruges til koncerter og foredrag med plads til 300-400 personer. Salen vil gå til kip. I depotrumme...

Læs mere her
 • Engelsholm Højskole
 • Engelsholm Højskole

Engelsholm Højskole

Beskrivelse af projektet

Fase 1: Agerumsladen skal bruges til koncerter og foredrag med plads til 300-400 personer. Salen vil gå til kip. I depotrummene på hver side af den store sal tiltænkes opbevaring af diverse sceneremedier, men også toiletter og et serveringskøkken, der kan forsyne større selskaber. 

Bygningen er lavet med træbeklædning udvendigt, indvendigt er der sat listeloft op.

Udvendigt er den ene facade, lavet med et stort bindingsværk 250x250mm som skal stå frit, foran glasfacaden.

Fase 2: Avlsgården skal bruges til undervisnings lokaler. I den ene ende er der et glaspusteri som bliver renoveret.

Bygningen bliver renoveret i gammel stil og de eksisterende gammeldags staldvinduer bliver i bygningen.

 

Fakta

Bygherre                      Engelsholm Højskole

Kontakt:                                     Jakob Bonderup, jakob@engelsholm.dk                                                                                    20408898

Bygherre rådg.    Jørgen Overbys Tegnstue A/S

Entreprise                    Tømrer/snedkerentreprise

Byggeperiode       Fase 1: Sep. 2019 — feb. 2020

                              Fase 2: Nov. 2019 — dec. 2020

Byggesum 10.000.000 DKK

Areal 1515 i grundplan m2

Bemanding    6 til 12 mand

Projektering Arkitekt - Jørgen Overbys Tegnestue

Keyword Fase 1 ny koncert og foredragssal.

Fase 2 total renovering af eksisterende bygning.

 

Jagtens Hus

Danmarks Jægerforbunds nye hoveddomicil ved Rønde opføres ved skovkanten med udsigt over Kalø Vig og Kalø slotsruin. Jagtens Hus har shelteret som sin...

Læs mere her
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus
 • Jagtens Hus

Jagtens Hus

Danmarks Jægerforbunds nye hoveddomicil ved Rønde opføres ved skovkanten med udsigt over Kalø Vig og Kalø slotsruin.

Jagtens Hus har shelteret som sin primære inspiration for dets udtryk. Byggeriet skal huse administration, undervisning samt formidling, som vil være fordelt i 3 bygninger med et samlet areal på 2200 m².

I Jagtens Hus er naturen velkommen inden døre. Med robuste materialer som træ og beton byder huset brugerne velkommen, også i mudrede gummestøvler. Både træ- og beton-gulve patinerer smukt og kan holde til beskidte hundepoter, småsten under vandrestøvlerne eller store menneskemængder i forbindelse med vigtige arrangementer. Materialeholdningen er både praktisk imødekommende og behagelig.

 

Fakta

Bygherre: Danmarks Jægerforbund

Bygherre rådgiver: Alectia

Entreprise: Total– og tømrer/snedkerentreprise

Byggeperiode: Juni 2015 —> Juni 2016

Areal: 2.200 m2

Projektering Arkitekt: Arkitema Architects

Ingeniør: Sweco Danmark

 

SoSu Skolen

Raunstrup har stået i spidsen for projektering og opførelse af den nye SOSU skole i Vejle, indeholdende undervisningslokaler, simuleringsrum for sygep...

Læs mere her
 • SoSu Skolen
 • SoSu Skolen
 • SoSu Skolen
 • SoSu Skolen

SoSu Skolen

Raunstrup har stået i spidsen for projektering og opførelse af den nye SOSU skole i Vejle, indeholdende undervisningslokaler, simuleringsrum for sygepleje, kontorer samt en stor fælles tagterrasse.

Bygningen på omkring 2.700 m2 er fordelt på 4 etager, hvor ’kernen’ af bygningen udgør et stort åbent atrium, med lysindfald fra 3. sal, som strækker sig helt ned i stueetagen, 

Byggemetoderne baserer sig på en kombination af præfabrikation og opførelse på stedet for at opnå et byggeri i god velkendt kvalitet, og samtidig en rationel byggeproces.

Tidsplanen er meget stram på opgaven, hvilket sætter store krav til styringsprocesserne. Idet vi har været med på projektet helt fra projekteringen, har vi haft mulighed for at have fokus på dette, og derved optimere og effektivisere processerne.

Et meget flot byggeri blev afleveret til tiden og klar til indflytning. Bygningen vil årligt huse 5-600 elever, og ca. 30 medarbejdere.

 

Fakta

Bygherre: SOSU Fredericia-Vejle-Horsens

Bygherre rådgiver: Billund//Hansen arkitekter

Entreprise: Total– og tømrerentreprise

Byggeperiode: November 2014 - maj 2015

 

 

 

SDU - Bygning OU44

Raunstrup har udført tømrerentreprisen ved opførelse af SDU´s nye undervisningsbygning. Bygningen er på 8.000 m2 fordelt på 3 etager samt kælder. Tids...

Læs mere her
 • SDU - Bygning OU44
 • SDU - Bygning OU44
 • SDU - Bygning OU44

SDU - Bygning OU44

Raunstrup har udført tømrerentreprisen ved opførelse af SDU´s nye undervisningsbygning. Bygningen er på 8.000 m2 fordelt på 3 etager samt kælder.

Tidsplanen er meget stram på opgaven som skal udføres på kun 10 mdr. og med opstart i januar måned. Derfor kræver opgaven også ekstra meget fokus på styringsprocesserne.

 

Fakta

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Bygherre rådgiver: Arkitema K/S

Entrepriseform: Fagentreprise

Byggeperiode: Marts—nov. 2015

Areal: 8.000 m2

Energi: BR 2020

             

Ellevangskolen

Raunstrup har ad to omgange udført en gennemgribende renovering, ombygning og tilbygning på Ellevangskolen i Risskov. Arbejdet bestod i første omgang...

Læs mere her
 • Ellevangskolen
 • Ellevangskolen
 • Ellevangskolen

Ellevangskolen

Raunstrup har ad to omgange udført en gennemgribende renovering, ombygning og tilbygning på Ellevangskolen i Risskov.

Arbejdet bestod i første omgang af PCB sanering og udskiftning af facadelukninger. Anden etape af projektet bestod af renovering af musikværksted og klasselokaler samt installering af nyt SFO-køkken. Derudover blev der foretaget en tilbygning med nye klasselokaler samt fællesområde.

Dette projekt har, grundet en stram tidsplan og da arbejdet er udført mens skolen var i drift, krævet meget styring og kommunikation med skolen, så arbejdet kunne udføres med mindst mulig gener for elever og lærere.

 

Fakta

Bygherre: Århus Kommune

Bygherre rådgivende: Ole G. Jørgensen rådgivende ingeniør ApS

                                Moe rådgivende ingeniører A/S

                                KPF Arkitekter

Entreprise: Hoved– og tømrerentreprise

Byggeperiode       2010-2011, 2013

 

Århus Katedralskole

Raunstrup har udført en gennemgribende renovering af Århus Katedralskole i fredet ejendom. Arbejdet bestod af renovering af 12m bred og 6 meter høj fr...

Læs mere her
 • Århus Katedralskole
 • Århus Katedralskole

Århus Katedralskole

Raunstrup har udført en gennemgribende renovering af Århus Katedralskole i fredet ejendom.

Arbejdet bestod af renovering af 12m bred og 6 meter høj fredet vinduesparti.

Nyt loft med speciel lavet lydisolering blev opsat samt loftlister og lamper. Ydermere nyt lydanlæg fra Bose beregnet til teaterbrug.

Automatik med mørklægningsdug og speciel lyddug (til koncerter) som kan køre ned foran glaspartiet blev installeret.

Gulv i festsalen blev afslebet og lakereret.

Der blev desuden foretaget en tilbygning til ventilationsrum på tag udført i kobber (fredet bygning), samt isolering af betondækket incl tagpap.

 

Fakta

Bygherre: Århus Katedralskole

Bygherre rådgiver: Erik Møller Arkitekter

Entrepriseform: Tømrer-, og snedkerentreprise

Byggeperiode: Juli 2012—oktober 2012

 

Inano, Aarhus

I juli 2012 kunne INANO centret på Århus Universitet tage deres nye laboratoriebygning i brug. Dette var 2. etape til den store Renrumsetape som blev...

Læs mere her
 • Inano, Aarhus
 • Inano, Aarhus

Inano, Aarhus

I juli 2012 kunne INANO centret på Århus Universitet tage deres nye laboratoriebygning i brug. Dette var 2. etape til den store Renrumsetape som blev indviet i 2008.

Lukningsentreprisen

Raunstrup Tømrer A/S har stået for lukningsentreprisen på dette store kompleks.
Entreprisen bestod af levering og montering af 1.500 m² facadeglas/aluelementer. Facadeelementerne skulle monteres på bagmuren inden skalmuring.
Udover selve lukningen bestod arbejdet i levering og indbygning af solafskærmning, opbygning af vindfangsbygninger samt midlertidige lukninger.
Det sidste element i projektet, omkring udsmykning af glaspartierne i bygningen, foregik i samarbejde med glaskunstneren Malene Landgren.

Fakta

Bygherre: Universitets og bygningsstyrelsen
Bygherrerådgiver: Leif Thorup Rambøll
Lukningsentreprenør: Raunstrup Tømrer A/S
Totalrådgiver: Rambøll Danmark A/S
Byggesum: 6,3 mio. kr. (ekskl. moms)
Aflevering: Juli 2012

Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse

Raunstrup A/S er udpeget som vinder af totalentreprisekonkurrencen og har fået kontrakt på at opføre tilbygning for Skanderborg-Odder, Center for Udda...

Læs mere her
 • Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse

Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse

Raunstrup A/S er udpeget som vinder af totalentreprisekonkurrencen og har fået kontrakt på at opføre tilbygning for Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse. KPF Arkitekter og Orbicon l Leif Hansen er rådgivere på projektet. Teamet opnåede højeste karakter i 2 ud af 3 kriterier; målopfyldelse og drift.

Tilbygningen er på knap 2.200 m² fordelt på en åben og gennemlyst foyerbygning i to etager, hvorfra der er adgang til alle funktioner på skolen, og en vinkelformet undervisningsbygning i 3 etager. Denne bygning danner et markant hjørne på bebyggelsen og skaber samtidig et smukt og levende sammenhængende indre forløb med skolens andre fællesfaciliteter.

Stor åbenhed og transparens
Administration og lærerværelse er placeret i foyerens vestlige side umiddelbart inden for vindfanget, mens studievejledning og samtalerum er placeret på 1. salen. Adgangen hertil foregår ad en fint organisk formet trappe, der løber fra gårdhaven og ind i foyeren.

Billedkunst er placeret i undervisningsbygningens niveau 0 og har udsyn til en fin lille gårdhave. Klassefløjens niveau 2 og 3 består af to identiske etager med hver 4 lokaler og med studieområder, der spænder på tværs af etagen. En løsning, der skaber et mangfoldigt og fleksibelt studiemiljø på etagerne. Klasselokalerne har høje smalle vinduer, der danner et rytmisk forløb i facaderne.

Åbenhed og transparens kendetegner undervisningsområdet, hvor lokalerne er forsynet med interne glaspartier mod fællesområder og gangzoner.

Røde teglsten og galvaniserede plader
Den vinkelformede bygningsdel er i røde teglsten, tilsvarende de eksisterende på uddannelsescenteret. Undervisningsfløjens nordfacade og administrationsbygningen er monteret med galvaniserede plader.

Projektet tager i sin hovedstruktur højde for, at det vil være muligt at udvide skolens kapacitet ved at bygge yderligere etager på undervisningsafsnittet.

Fakta

Bygherre : Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse
Totalentreprenør : Raunstrup A/S
Arkitektfirma : KPF Arkitekter AS
Ingeniørfirma : Orbicon l Leif Hansen A/S
Byggesum : 19,3 (excl. moms)  
Aflevering : August 2011

Katedralskolen, Odense

Renovering og ombygning af fredet ejendom på 300 m² til kantine/produktionskøkken m.m....

Læs mere her
 • Katedralskolen, Odense
 • Katedralskolen, Odense

Katedralskolen, Odense

Renovering og ombygning af fredet ejendom på 300 m² til kantine/produktionskøkken m.m.

Fakta

Bygherre: Odense Katedralskole
Rådgiver: Rambøll
Udførelsesperiode: 2011
Entreprisesum: 3,25 mio.

AMU Fyn

AMU Fyn er 7.500 m² Erhvervsbyggeri/uddannelsescenter og er udført i fagentreprise.Nyt transportcenter til AMU Fyn i Tietgenbyen, Odense.Byggeriet ind...

Læs mere her
 • AMU Fyn
 • AMU Fyn

AMU Fyn

AMU Fyn er 7.500 m² Erhvervsbyggeri/uddannelsescenter og er udført i fagentreprise.

Nyt transportcenter til AMU Fyn i Tietgenbyen, Odense.
Byggeriet indeholder undervisningslokaler og køretekniskanlæg til såvel udendørs som indendørs undervisning.

Fakta

Bygherre: AMU Fyn
Rådgivere: C&W Arkitekter A/S, Rambøll A/S
Udførelsesperiode: Aug. 2009 - Jan. 2010
Entreprisesum: 2,6 mio.

Kolding Gymnasium

Raunstrup har stået i spidsen for en gennemgribende modernisering og renovering af Kolding Gymnasium.Intentionerne har været at udføre et sammenhængen...

Læs mere her
 • Kolding Gymnasium
 • Kolding Gymnasium
 • Kolding Gymnasium
 • Kolding Gymnasium

Kolding Gymnasium

Raunstrup har stået i spidsen for en gennemgribende modernisering og renovering af Kolding Gymnasium.

Intentionerne har været at udføre et sammenhængende gymnasium, hvor den eksisterende naturlige opdeling i sektorer samles omkring skolens nye hjerte – det nye videncenter på 1.000 m².

Det er etableret ved at overbygge den tidligere gårdhave. Midt i videncentret er der bygget en rotunde med auditorium i dobbelthøjde. Auditoriet er beklædt udvendigt med lister, hvilket giver glød og varme til det store rum. Bag listerne er der udført akustisk regulering, og herved opnås en god efterklangstid i videncentret.

Indskudt dæk bryder rummet
Et indskudt dæk skærer sig igennem auditoriet og fungerer som balkon, der kan anvendes til studiepladser, læselounge m.v. Den lange og smalle balkon er placeret i midten af rummet, så der kommer lys ned i videncentret på begge sider.

Let vedligeholdelse af facader
Samtlige facader er udskiftet til vedligeholdelsesvenlige Swiis Pearl plader, men de har bevaret det eksisterende udtryk, den eksisterende rytme og den eksisterende farveholdning.

I nogle områder af gymnasiet er der åbnet mere op med glas fra gulv til loft. Desuden er ventilationsanlæggene totalrenoveret og fornyet.

Stor brugerinddragelse
Moderniseringen er løst i partnering med stor brugerinddragelse, og der er anvendt trimmet byggeri.

Projektering og udarbejdelse af projektforslag blev igangsat oktober 2005, mens detailprojekteringen og udførelsen blev sat i gang i april 2006. Februar 2008 blev der holdt indvielse af det moderniserede gymnasium.

Fakta

Bygherre: Vejle Amtskommune / Universitets- og Bygningsstyrelsen
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Vejle
Teknikentreprenør: Glenco A/S
Arkitekt: Gjørtz, Pank & Partnere A/S
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen A/S
Bygherrerådgivere: Juul Arkitekter og Birch & Krogboe A/S
Byggesum: 41 mio. kr. (ekskl. moms)
Aflevering: Januar 2008

Horsens Statsskole

Raunstrup vandt i november 2006 en licitation udskrevet af Vejle Amt om at ombygge to gymnastiksale fra 1940’erne på Horsens Statsskole.Begge gymnasti...

Læs mere her
 • Horsens Statsskole
 • Horsens Statsskole
 • Horsens Statsskole
 • Horsens Statsskole

Horsens Statsskole

Raunstrup vandt i november 2006 en licitation udskrevet af Vejle Amt om at ombygge to gymnastiksale fra 1940’erne på Horsens Statsskole.

Begge gymnastiksale var oprindeligt på 250 m², og den ene sal blev bygget om til et administrationsafsnit i to etager med lærerværelse, møderum, kontorer og arkivrum.

Den anden sal blev bygget om til et moderne videncenter med bibliotek og læsesal. Videncentret blev forberedt til, at der på et senere tidspunkt kan laves en indskudt etage.

Ombygningen var en hovedentreprise og blev gennemført i sen partnering.

Raunstrup fandt besparelser
Som en del af hovedentreprisen i partnering skulle Raunstrup optimere ombygningen økonomisk via åben økonomi. Det lykkedes at spare 0,5 mio., og dermed blev alle besparelsesmål opfyldt. Det endelige beløb til ombygningen blev på 12,5 mio. kr.

Dialogen omkring besparelserne på ombygningen betød, at igangsætningen af ombygningen blev udskudt to måneder i forhold til den oprindelige tidsplan.

Alligevel lykkedes det Raunstrup at aflevere byggeriet to måneder før tid. Det blev endda afleveret mangelfrit, og Raunstrup og underentreprenørerne fik ros for den høje standard på håndværket.

Optimalt samarbejde
Der var et meget godt og tæt samarbejde mellem alle parter under ombygningen. Bygherren var meget fleksibel, og håndværkerne fik ros for, at de viste stort hensyn til eleverne, der både fik undervisning og gik til eksamen, mens ombygningen stod på.

Fakta

Bygherre: Vejle Amt / Universitets- og Bygningsstyrelsen
Hovedentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Vejle
Arkitekt: Ginnerups Tegnestue A/S
Ingeniør: Ingeniørfirmaet Flemming Juhl
Byggesum: 12,5 mio. kr. ekskl. moms
Aflevering: August 2007 - 2 mdr. før tidsplanen

Elise Smiths Skole, Århus

Raunstrup blev i februar 2005 engageret som totalentreprenør til at stå for en partneringproces for ombygning af en eksisterende 3-etagers kontorbygni...

Læs mere her
 • Elise Smiths Skole, Århus
 • Elise Smiths Skole, Århus

Elise Smiths Skole, Århus

Raunstrup blev i februar 2005 engageret som totalentreprenør til at stå for en partneringproces for ombygning af en eksisterende 3-etagers kontorbygning til nye klasselokaler på Elise Smiths Skole i Århus.

I fase 1 blev underentreprenørerne inddraget i fastlæggelse og prissætning af løsninger. I løbet af en række workshops har skolens personale, ledelse og bestyrelse, underentreprenører, arkitekt, ingeniør og totalentreprenør konkretiseret behov og ønsker, hvorefter de er tilpasset de økonomiske rammer.
 
Workshops gav enighed
Arbejdsprocessen blev konstruktivt modtaget og førte frem til fælles enighed om indhold, økonomi og kvalitet.
 
Selve byggeopgaven omfattede en gennemgribende ombygning af en eksisterende 3-etagers kontorbygning til nye klasselokaler fordelt på i alt ca. 1000 etagemeter. Endvidere omfattede byggeopgaven etablering af en overdækket forbindelsesgang i stålkonstruktion mellem den eksisterende hovedbygning og den ombyggede bygning.

Ombygningsopgaven blev afsluttet i februar 2006.

Fakta

Bygherre: Elise Smiths Skole
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Århus
Arkitekt: Hune & Elkjær A/S
Ingeniør: Tri-Consult A/S
Byggesum: 8 mio. kr. ekskl. moms

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver inden for undervisningssektoren, bl.a.: Jellebakkeskolen, Århus, vinduesudskiftning Opf...

Læs mere her
 • Uddrag af øvrige tømrersager

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver inden for undervisningssektoren, bl.a.:

Jellebakkeskolen, Århus, vinduesudskiftning
Opførelse : 2010-2011
Entreprise : Tømrerentreprise

Inano2, Århus Universitet, lukningsentreprise
Opførelse : 2010-2011
Entreprise : Lukningsentreprise

Stouby Skole, renovering af klasselokaler, administration og personalefaciliteter
Opførelse : 2009-2010
Entreprise : Tømrerentreprise

Paderup Gymnasium, tilbygning
Opførelse : 2009-2010
Entreprise : Tømrerentreprise

CFU Skanderborg, gulvrenovering
Opførelse : 2009
Entreprise : Tømrerentreprise

Frie Skolers Lærerforening, Århus, ombygning
Opførelse : 2009
Entreprise : Tømrerentreprise

Hældagerskolen, Vejle, udskiftning af vinduespartier
Opførelse : 2009
Entreprise : Tømrerentreprise

Rosborg Gymnasium, renovering og udskiftning af vinduespartier
Opførelse : 2009
Entreprise : Tømrerentreprise

Tjele Efterskole, opførelse af idrætshal, fitnessrum, klasselokaler og elevværelser
Opførelse : 2008-2009
Entreprise : Totalentreprise

University College Lillebælt (Sygeplejeskolen), ombygning
Opførelse : 2008-2009
Entreprise : Hovedentreprise

Vorrevangsskolen i Århus, ombygning
Opførelse : 2008
Entreprise : Hovedentreprise

Stouby Skole, ombygning
Opførelse : 2008
Entreprise : Tømrerentreprise

Jydsk Pædagog Seminarium
Opførelse : 2007
Entreprise : Tømrerentreprise

Strandskolen i Risskov, ombygning
Opførelse : 2007
Entreprise : Hovedentreprise

Horsens Statsskole, ombygning af gymnastiksale til administrationsafsnit og videncenter
Opførelse : 2006-2007
Entreprise : Tømrerentreprise

Kolding Gymnasium, modernisering samt renovering af facader og ventilationsanlæg
Opførelse : 2006-2007
Entreprise : Tømrerentreprise

Sct. Nicolai Skole i Kolding, renovering af tagkonstruktion og facader
Opførelse : 2007-2008
Entreprise : Tømrerentreprise

CVU Jelling, renovering af 600 m²
Opførelse : 2006-2007
Entreprise : Tømrerentreprise

Eltang Centralskole, Kolding, ombygning
Opførelse : 2006-2007
Entreprise : Tømrerentreprise

Baggesenskolen, Korsør, udskiftning af vinduer
Opførelse : 2006-2007
Entreprise: : Tømrerentreprise

Hald Ege Skole, renovering af undervisningslokaler
Opførelse : 2006
Entreprise : Tømrerentreprise

Frejlev Skole, til- og ombygning af 700 m²
Opførelse : 2006
Entreprise : Tømrerentreprise

Flemming Efterskole, renovering
Opførelse : 2006
Entreprise : Hovedentreprise

Kamtjatka, Ungdomsby, Horsens, ombygning til 165 ungdomsboliger
Opførelse : 2005–2006
Entreprise : Tømrerentreprise

Skt. Nicolai Skole, Kolding, ombygning
Opførelse : 2005-2006
Entreprise : Tømrerentreprise

Elise Smiths Skole, Århus, ombygning af eksisterende 3-etagers kontorbygning ca. 1.000 m²
Opførelse : 2005–2006
Entreprise : Tømrerentreprise

Ulstrup Skole, renovering samt ny bygning med bibliotek, 900 m²
Opførelse : 2005
Entreprise : Tømrerentreprisen

Sortebakkeskolen, ombygning
Opførelse : 2005
Entreprise : Tømrerentreprise

Han Herreders Ungdomsskole, tagudskiftning
Opførelse : 2005
Entreprise : Tømrerentreprise

Grejsdals Skole
Opførelse : 2005
Entreprise : Tømrerentreprisen

Løgstør Skole, loftsrenovering, 490 m²
Opførelse : 2005
Entreprise : Tømrerentreprise

Viborg Handelsskole, 1.800 m² tilbygning til eksisterende handelsskole
Opførelse : 2005
Entreprise : Tømrerentreprise

Øsløs Skole, om- og tilbygning af 300 m²
Opførelse : 2005
Entreprise : Tømrerentreprise

Juelsminde Skole, ca. 3.000 m² om- og tilbygning, etape II
Opførelse : 2004-2005
Entreprise : Tømrerentreprise

Baggesenskolen, Korsør, udbygning med 800 m² samt renovering og ombygning af 6.500 m²
Opførelse : 2004-2005
Entreprise: : Tømrerentreprise

Fakta

Det Gamle Rådhus - Randers

Komplet facaderenovering af Det Gamle Rådhus fra 1778. Bygningen er fredet og arbejdet udføres derfor under skærpet hensyntagen hertil fra Slots- og k...

Læs mere her
 • Det Gamle Rådhus - Randers

Det Gamle Rådhus - Randers

Komplet facaderenovering af Det Gamle Rådhus fra 1778. Bygningen er fredet og arbejdet udføres derfor under skærpet hensyntagen hertil fra Slots- og kulturstyrelsens anvisninger. Der anvendes traditionelle håndværksmæssige arbejdsgange og materialer for at opretholde æstetikken og respekten for bygningen.

Facaderenoveringen omfatter bl.a.:

 • -Byggepladsindretning
 • -Miljørigtig afrensning af facadepuds og vinduer udvendig
 • -Pudsning og kalkning af facade og sokler iht. Slots- og Kulturarvestyrelsens retningslinjer
 • -Maling af vinduer iht. Slots- og Kulturarvestyrelsens retningslinjer
 • -Renovering af indvendige kældervægge
 • -Udskiftning af gummifuger omkring vinduer til mørtelfuger

Fakta

Projektnavn: Det Gamle Rådhus, Randers

Bygherre: Randers Kommune

Byggeperiode: Sommer 2020

Entrepriseform: Tømrerentreprise, facadeudskiftning

Odense Musikhus, ODEON

Raunstrup, Odense står som en af 2 fagentreprenør på indvendige apteringsarbejder. Raunstrup, Odenses entreprise indeholder vægge, lofter, døre samt g...

Læs mere her
 • Odense Musikhus, ODEON
 • Odense Musikhus, ODEON
 • Odense Musikhus, ODEON

Odense Musikhus, ODEON

Raunstrup, Odense står som en af 2 fagentreprenør på indvendige apteringsarbejder. Raunstrup, Odenses entreprise indeholder vægge, lofter, døre samt glaspartier i kælder, foyer og administration på Odenses nye musik– og teaterhus, ODEON.

Projektets omdrejningspunkt er en multianvendelig sal med plads til ca. 1800 mennesker. Salen med tilhørende foyerområde, restaurant- og køkkenfaciliteter købes af Odense Kommune, når projektet er færdigopført, og skal kunne rumme både koncerter, skuespil og anden optræden, ligesom Salen skal kunne fungere til konference- og kongresformål.

Samtidig bliver huset med butiksareal og ungdomsboliger i tilknytning til huset. 

 

Fakta

Bygherre: KPC Herning A/S

Bygherre rådgiver: C.F. Møller Danmark A/S

Entrepriseform: Fagentreprise

Byggeperiode: 2014—2017

Areal: 31.800 m2

Engelsholm Højskole

Beskrivelse af projektet Fase 1: Agerumsladen skal bruges til koncerter og foredrag med plads til 300-400 personer. Salen vil gå til kip. I depotrumm...

Læs mere her
 • Engelsholm Højskole
 • Engelsholm Højskole

Engelsholm Højskole

Beskrivelse af projektet

Fase 1: Agerumsladen skal bruges til koncerter og foredrag med plads til 300-400 personer. Salen vil gå til kip. I depotrummene på hver side af den store sal tiltænkes opbevaring af diverse sceneremedier, men også toiletter og et serveringskøkken, der kan forsyne større selskaber. 

Bygningen er lavet med træbeklædning udvendigt, indvendigt er der sat listeloft op.

Udvendigt er den ene facade, lavet med et stort bindingsværk 250x250mm som skal stå frit, foran glasfacaden.

Fase 2: Avlsgården skal bruges til undervisnings lokaler. I den ene ende er der et glaspusteri som bliver renoveret.

Bygningen bliver renoveret i gammel stil og de eksisterende gammeldags staldvinduer bliver i bygningen.

 

Fakta

Bygherre                      Engelsholm Højskole

Kontakt:                                     Jakob Bonderup, jakob@engelsholm.dk                                                                                    20408898

Bygherre rådg.    Jørgen Overbys Tegnstue A/S

Entreprise                    Tømrer/snedkerentreprise

Byggeperiode       Fase 1: Sep. 2019 — feb. 2020

                              Fase 2: Nov. 2019 — dec. 2020

Byggesum 10.000.000 DKK

Areal 1515 i grundplan m2

Bemanding    6 til 12 mand

Projektering Arkitekt - Jørgen Overbys Tegnestue

Keyword Fase 1 ny koncert og foredragssal.

Fase 2 total renovering af eksisterende bygning.

 

Odense Teater

Byggesagen omhandler indvendig ombygning af eksisterende forhold til Cafe/brasserie - i glasfløjen i venstre side af teatret vil blive etableret en hy...

Læs mere her
 • Odense Teater
 • Odense Teater
 • Odense Teater

Odense Teater

Byggesagen omhandler indvendig ombygning af eksisterende forhold til Cafe/brasserie - i glasfløjen i venstre side af teatret vil blive etableret en hyggelig café.

De tre store døre på teatrets facade bliver ændret til glas. Ombygningen af teatrets indgangsparti vil samtidig skabe direkte forbindelse mellem den nye café og indgangsfoyeren. Ved at forbinde café-området og foyeren bliver der mulighed for en mere aktiv brug af Store Scenes foyer.

Vi nedlægger billetkontoret i sin nuværende form og bygger et nyt salgssted i indgangsfoyeren.

 

Fakta

Bygherre: Odense Teater 

Bygherre rådg.: Creo Arkitekter A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: Januar-august 2016

Entreprisesum: 6.140.000,-

Areal: 300-400 m2

 

 

Strandhotellet Blokhus

I Blokhus åbner det første strandhotel i nyere tid. Det sker, når Strandhotellet Blokhus står færdigbygget og klar i sommeren 2017. Det nye strandhot...

Læs mere her
 • Strandhotellet Blokhus

Strandhotellet Blokhus

I Blokhus åbner det første strandhotel i nyere tid. Det sker, når Strandhotellet Blokhus står færdigbygget og klar i sommeren 2017.

Det nye strandhotel får 36 værelser, og 2 suiter – alle med egen altan.

Strandhotellet, som er tegnet af arkitekt Jørgen Ussing fra Hjørring, bliver opført som et originalt badehotel med den velkendte atmosfære og stemning.

Dog bliver der ikke gået på kompromis med de forventninger og behov, som hotelgæster har i dag.

Strandhotellet Blokhus kommer desuden til at rumme en restaurant, orangeri, mødelokaler, fitness lokale og indendørs swimmingpool/wellness med udgang til en privat gårdhave.

Hotellet får en central placering i badebyen Blokhus.

 

Fakta

Bygherre: BSF 1 Aps

Bygherre rådg.: Nieland A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: 01-06-2016 til 01-06-2017

Arkitekt: UBN Arkitekter

Ingeniør: Nieland A/S

Byggesum: 38 mio.

Areal: 2.400 m2

Bemanding 30

 

Strandhotel Blokhus Swimmingpool

Raunstrup udførte som hovedentreprenør nyopførelsen af Strandhotellet Blokhus. Vandentreprisen består af varmtvandsbassin og vandbehandlingsanlæg. Va...

Læs mere her
 • Strandhotel Blokhus Swimmingpool
 • Strandhotel Blokhus Swimmingpool
 • Strandhotel Blokhus Swimmingpool

Strandhotel Blokhus Swimmingpool

Raunstrup udførte som hovedentreprenør nyopførelsen af Strandhotellet Blokhus.

Vandentreprisen består af varmtvandsbassin og vandbehandlingsanlæg. Varmtvandsbassinet, der er opvarmet til ca. 29°C af rustfast varmeveksler, er med en vanddybde på 1,4 m og en kapacitet på 64 m³.

Bassinet er udført med membran, mosaikklinker og overløbsrender. Bassinet indeholder massagebænk med dyser for rygmassage, modstrømsanlæg (svømmetræner) og fontæne. Bassinets badebelastning er 25 personer.

Vandbehandlingsanlægget er placeret i nyopført teknikrum med udligningstank og skyllevandstank.

I teknikrummet er placeret to stk. glasfiltre og et stk. kulfilter til vandbehandlingen. Kemikaliedoseringen foregår i specielt fremstillede kemiskabe, der er sikret mod kemikalieudslip.

Automatisk flowsensor sikrer kontrol med den cirkulerende vandstrøm.

 

Fakta

Bygherre: BSF 1 Aps

Byggeperiode: 01-06-2016 til 01-06-2017

Arkitekt: UBN Arkitekter

Ingeniør: Nieland A/S

Byggesum: 38.000.000,- (for hele entreprisen)

 

Spejderhuset, Fruens Bøge Skov, Odense

Bygningen genopføres som spejderhus efter brand. Facader og tag rekonstrueres, så Frederiksminde i det ydre genopstår så originalt som muligt.   Rau...

Læs mere her
 • Spejderhuset, Fruens Bøge Skov, Odense
 • Spejderhuset, Fruens Bøge Skov, Odense
 • Spejderhuset, Fruens Bøge Skov, Odense

Spejderhuset, Fruens Bøge Skov, Odense

Bygningen genopføres som spejderhus efter brand. Facader og tag rekonstrueres, så Frederiksminde i det ydre genopstår så originalt som muligt.

 

Raunstrups restaureringshåndværkere har ud fra arkitekttegningerne lavet bindingsværk på traditionel vis med tapsamlinger og nagler. Tømmeret er skåret, tilpasset og prøvesamlet på eget værksted, derefter fragtet til byggepladsen, samlet og genmonteret.

Der ud over har Raunstrup restaureret det originale drageværk, hvorefter det er genbrugt på præcis samme sted i bygningen.

Indvendigt rekonstrueres grundplanen, dog med ændringer. Bygningen skal leve op til gældende regler i bygningsreglementet med kravene til til- og ombygninger. Bygningen genopføres i det indre med lette konstruktioner, hvor vægge og lofter gipsbeklædes. Den originale snedkeraptering søges

genskabt i nogen omfang ellers udført med nutidig standardaptering. Alle tekniske forsyningsledninger udføres med komplet ny installation.

 

Fakta

Bygherre: Odense Kommune                                 

Bygherre rådg.: L.P. Madsen Rådgivende Ingeniører A/S

Bygherre rådg.: Tegnestuen Vaag A/S

Entrepriseform: Fagentreprise

Byggeperiode: September 2016—Januar 2017

Byggesum: 2.000.000,00 Kr. ekskl. moms

Areal: 185 m2

Bemanding: 2-4 mand

Vestbadet i Rødovre

Raunstrup udfører i totalentreprise en renovering og ombygning af Vestbad i Rødovre. Renoveringen og ombygningen udføres i al væsentlighed inden for...

Læs mere her
 • Vestbadet i Rødovre
 • Vestbadet i Rødovre

Vestbadet i Rødovre

Raunstrup udfører i totalentreprise en renovering og ombygning af Vestbad i Rødovre.

Renoveringen og ombygningen udføres i al væsentlighed inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer og omfatter i hovedtræk:

 • Nedlægning af det eksisterende 50 meter bassin.
 • Nyt 25 m svømmebassin, 15,45 m bredt med seks konkurrence baner.
 • Nyt varmtvandsbassin, ca. 15,45 m x 6,9 m til genoptræning, babysvømning mv.
 • Nyt dybvandsbassin med platform og klatrevæg til brug for bl.a. svømmetræning, dykkertræning, undervandsrugby træning mv. Bassinet er ikke til konkurrencer.
 • Udvidelse af omklædningsområdet.
 • Udvidelse af fitnessområdet.
 • Vandbehandlingsanlæg til de nye bassiner.
 • Nyt ventilationsanlæg til betjening af svømmehallen.

 

Fakta

Bygherre: Rødovre Kommune

Bygherre rådg.: Lilholm & Partnere

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeperiode: Dec. 2016 - feb. 2018

Arkitekt: Aarstiderne Arkitekter

Ingeniør: Sweco

Byggesum: 54 mio

                        

 

Hotel Vejle Fjord

Ombygning af gl. administrationsbygning til 23 hotelværelser. På trods af der er tale om en hovedentreprise, har Raunstrup deltaget aktivt i projekte...

Læs mere her
 • Hotel Vejle Fjord
 • Hotel Vejle Fjord
 • Hotel Vejle Fjord

Hotel Vejle Fjord

Ombygning af gl. administrationsbygning til 23 hotelværelser.

På trods af der er tale om en hovedentreprise, har Raunstrup deltaget aktivt i projektering og udformning af budget, således man kunne holde byggeriets budget.

Den eksisterende administrationsbygning blev strippet og saneret indvendigt. Herefter startede renoveringen indvendigt, således bygningen lever op til nutidens standarder med elevatorer, sprinkling, ventilation etc.

Efter renoveringen, der forgik mens hotellet var i drift og med en presset tidsplan, indeholder bygninger 23 topmoderne værelser/suiter, elevatorer etc.

Alt arbejde er udført i åben økonomi helt til aflevering

 

Fakta

Bygherre: Hotel Vejle fjord A/S

Bygherre rådg.: Bay Arch

Entrepriseform: Hovedentreprise med åben økonomi

Byggeperiode: 2015-2016

Arkitekt: Bayarch        

Ingeniør: Ingeniørgruppen Vestjylland

Byggesum: 9. mio. kr

Areal                                 2.000 m2

Bemanding              15 mand

Keyword kompleks renovering med respekt for det eksisterende byggeri. Hotel i drift. Åben økonomi.

 

Moesgaard Museum

Raunstrup har som fagentreprenør stået for alt arbejde vedr. tømrerentreprisen på Moesgård Museum. Sagen omhandler en ombygning af museets bestående l...

Læs mere her
 • Moesgaard Museum
 • Moesgaard Museum
 • Moesgaard Museum

Moesgaard Museum

Raunstrup har som fagentreprenør stået for alt arbejde vedr. tømrerentreprisen på Moesgård Museum. Sagen omhandler en ombygning af museets bestående længer til universitetsformål.

Nordfløjen indrettes til undervisningslokaler, auditorium, studiefaciliteter, grupperum og kantine.

I sydfløjen etableres bibliotek og læserum, hvor Bassebo indrettes med laboratorier og kontorlokaler. Endeligt indrettes vognporten som lager samt depot.

Entreprisen omfattede arbejder indenfor tagarbejde, tømrer/snedker, udvendige døre og vinduer, inventar, trapper, gulvarbejde og blik.

Desuden mindre ombygning ultimo 2015, som efterlader en yderst tilfreds bygherre.

 

Fakta

Bygherre: Moesgaard Museum

 

Bygherre rådgiver: Arkitema

                           Erik Einer Holms Tegnestue

                           Viggo Madsen

Entrepriseform: Tømrerentreprise

Byggeperiode: 2013-2014 + 2015

 

 

 

Kajakklubben, Vejle

Raunstrup Tømrer har stået for projektet vedr. Vejle Kajakklub´s nye flydende klubhus og bådhal. Arbejdet har omfattet opsætning af lette ydervægge m...

Læs mere her
 • Kajakklubben, Vejle
 • Kajakklubben, Vejle
 • Kajakklubben, Vejle
 • Kajakklubben, Vejle

Kajakklubben, Vejle

Raunstrup Tømrer har stået for projektet vedr. Vejle Kajakklub´s nye flydende klubhus og bådhal.

Arbejdet har omfattet opsætning af lette ydervægge med gips indvendig og Steni-plader udvendig samt gipslofter.

Derudover er der etableret hårdtræs terrasser på hele kajakøen med en underkonstruktion opbygget med marinetræ.

Kajakdepot er opbygget i marinetømmer og afsluttet med Steni-plader.

Taget er monteret med pap og afsluttet med terrasser

 

Fakta

Bygherre: Vejle Kommune

Bygherre rådgiver: Force4 Architects

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: 2014-2015

Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus

Udvidelse af eksisterende bygninger med ca. 1.800 m² primært under jorden med multifunktionelt udstilling samt anretterkøkken. Den eksisterende bygnin...

Læs mere her
 • Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus

Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus

Udvidelse af eksisterende bygninger med ca. 1.800 m² primært under jorden med multifunktionelt udstilling samt anretterkøkken. Den eksisterende bygning istandsættes og forbindes til nybyggeriet med trappe.

Fakta

Bygherre: Grimmerhus Bygningsfond
Rådgiver: Arkitektfirmaet Kjær & Richter, Henry Jensen Ingeniører A/S
Udførelsesperiode: 2014 -
Entreprisesum: 3,3 mio. Fagentreprise

Severin Kursuscenter, Middelfart

Udvidelse af køkken og renovering af værelse. Nedbrydning af restaurant, opbygning af nye mødelokaler og restaurant....

Læs mere her
 • Severin Kursuscenter, Middelfart

Severin Kursuscenter, Middelfart

Udvidelse af køkken og renovering af værelse. Nedbrydning af restaurant, opbygning af nye mødelokaler og restaurant.

Fakta

Projektnavn:                     Severin Kursuscenter

Bygherre:                           Severin Kursuscenter

Rådgiver:                           2SConcult A/S

Entreprises sum:               8.620.000,- DKKK

Etageareal:                       3.000 m2

Udførelsesår:                     2013-2014

Entrepriseform:                 Tømrer- og snedkerenterprise

Møntergården

Opførelse af ny udstillingsbygning på 3.000 m² for Odense Bys Museer. Udført i fagentreprise....

Læs mere her
 • Møntergården

Møntergården

Opførelse af ny udstillingsbygning på 3.000 m² for Odense Bys Museer. Udført i fagentreprise.  

Fakta

Bygherre: Odense Bys Museer, Odense Kommune
Rådgiver: Maali og Lanada A/S
Udførelsesperiode: Januar 2012 - Januar 2013
Entreprisesum 9 mio.

Fitness Centre, København

Raunstrup har stået for hovedentreprisen på Fitness Royal på Hotel SAS Royal og for totalentreprisen på Fitness Gentoftegade. Til trods for, at der sk...

Læs mere her
 • Fitness Centre, København

Fitness Centre, København

Raunstrup har stået for hovedentreprisen på Fitness Royal på Hotel SAS Royal og for totalentreprisen på Fitness Gentoftegade. Til trods for, at der skulle tages hensyn til et åbent hotel og snævre pladsforhold, lykkedes det Raunstrup at gennemføre begge projekter i løbet af få måneder - helt efter aftalen.

Facts om Fitness Royal
Hotel SAS Royals nye moderne fitnesscenter, Fitness Royal, har et areal på i alt 2.000 m² fordelt på 2 etager med alt, hvad et fitness-hjerte kan begære. Her er bl.a. wellness, behandlingsafsnit og fysioterapi fordelt på to etager på hotelkædens flagskib på Vesterbro.

Under byggeriet anvendte Raunstrup konceptet trimmet byggeri for at få byggeprocessen til at forløbe optimalt bl.a. i forhold til, at hotellet var åbent under hele byggeriet.

Facts om Fitness Gentoftegade
Størstedelen af Fitness Gentoftegade, som har et samlet areal på 2000 m², er etableret i en eksisterende bygning fra 1970'erne. Her i de nye moderne rammer findes dels et wellness-afsnit med det nyeste og mest avancerede fitnessudstyr og dels et behandlingsafsnit med bl.a. fysioterapi, massage og røntgen.

Herudover er der etableret to squashbaner i en ny bygning på 1. sal, hvilket krævede en kraftig stålforstærkning af de bestående dækkonstruktioner.

Det færdige byggeri
Såvel Fitness Royal som Fitness Gentoftegade er af meget høj standard, og i begge projekter har der været stor fokus på et godt indeklima.

Trods stramme tidsfrister på begge københavnske fitnesscentre overholdt Raunstrup dem og opførte hvert af de to projekter på fire måneder.

Fakta

Fitness Royal på Hotel SAS Royal, Vesterbro
Bygherre: Fitness.dk
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Arkitekt: Form Danmark ApS, Århus
Byggesum: 11,9 mio. kr. ekskl. moms

Fitness Gentoftegade, Gentofte
Bygherre: KS Gentofte Centrum
Totalentreprenør: Raunstrup  A/S
Arkitekt: Form Danmark ApS, Århus
Byggesum: 15,2 mio. kr. ekskl. moms

Ørbæk Midtpunkt

Opførelse af nyt 'midtpunkt' bestående af multihal og bibliotek der kobles sammen med eksistrende hal og skole....

Læs mere her
 • Ørbæk Midtpunkt
 • Ørbæk Midtpunkt
 • Ørbæk Midtpunkt
 • Ørbæk Midtpunkt

Ørbæk Midtpunkt

Opførelse af nyt 'midtpunkt' bestående af multihal og bibliotek der kobles sammen med eksistrende hal og skole.

Fakta

Bygherre: Nyborg Kommune
Rådgiver: TKT Arkitekter, Rambøll
Udførelsesperiode: Februar 2012 - December 2012
Entreprisesum: Fagentreprise 2,5 mio.

Odense Zoo, Kiwara

Stor Entreprise indeholdende jord, beton, kloak, tømrer, snedker, tagdækning, bygningsstål, blik og gulvbelægning. Flytning af 160 kvm. træhus, opføre...

Læs mere her
 • Odense Zoo, Kiwara
 • Odense Zoo, Kiwara

Odense Zoo, Kiwara

Stor Entreprise indeholdende jord, beton, kloak, tømrer, snedker, tagdækning, bygningsstål, blik og gulvbelægning. 
Flytning af 160 kvm. træhus, opførelse af Riverstation (restaurent i 2 etag.), et kattahus (abehus) samt en girafstald.  

Fakta

Bygherre: Odense Zoo Udviklingsfonden
Udførelsesperiode: 2011
Entreprisesum: 11 mio.

P-hus, Odense

Opførelse af nyt parkeringshus i flere etager ved OUH. Udført i Fagentreprise....

Læs mere her
 • P-hus, Odense

P-hus, Odense

Opførelse af nyt parkeringshus i flere etager ved OUH. Udført i Fagentreprise.

Fakta

Bygherre: 5E Byg A/S
Udførelsesperiode: April 2011 - August 2011
Entreprisesum: 700.000 kr.

Assens Arena

Kombineret nybyggeri og renovering af Idræts- og kulturhuset....

Læs mere her
 • Assens Arena
 • Assens Arena
 • Assens Arena
 • Assens Arena

Assens Arena

Kombineret nybyggeri og renovering af Idræts- og kulturhuset.

Fakta

Bygherre: Arenafonden/Assens Kommune
Rådgiver: TKT Arkitekter / COWI
Udførelsesperiode: 2010 - 2011
Entreprisesum: 6,1 mio.

Lyngbygaard Golf Center, Brabrand

Raunstrup vandt licitationen på opførelse af Lyngbygaard Golf Centers klubhus i sommeren 2008, men grundet den finansielle situation blev projektet ud...

Læs mere her
 • Lyngbygaard Golf Center, Brabrand
 • Lyngbygaard Golf Center, Brabrand
 • Lyngbygaard Golf Center, Brabrand
 • Lyngbygaard Golf Center, Brabrand
 • Lyngbygaard Golf Center, Brabrand

Lyngbygaard Golf Center, Brabrand

Raunstrup vandt licitationen på opførelse af Lyngbygaard Golf Centers klubhus i sommeren 2008, men grundet den finansielle situation blev projektet udsat. I det nye år blev projektet genoptaget, og der blev gennemført en proces med prissætning af et reduceret projekt med åbne kalkulationer efter en partneringlignende model, ud fra et styrende budget på 19 mio. kr.

Arkitema har tegnet klubhuset, som er golfanlæggets omdrejningspunkt og hjerte. Bygningen optager det naturlige terrænspring i en base af kampesten, der sammen med de to eksisterende kampestensbygninger danner en treenighed omkring den centralt placerede lund.

Spændende arkitektur
Selve klubhuset er en længebygning, og dens horisontalitet markeres i facadens beklædning med vandrette lameller og store vinduespartier, der giver frit udsyn over golfbanen.

Den markante skorsten, der bryder den lange bygningskrop, giver mulighed for en åben, stemningsskabende gaspejs - et naturligt centrum for klubhusets mange sociale aktiviteter.

Klubhus med mange funktioner
Klubhuset er på godt 1300 m² fordelt på 2 plan. I stueplan skal der bl.a. indrettes restaurant, bar/café, lounge, køkkenfaciliteter, sekretariat og møderum. I kælderen bliver der omklædningsfaciliteter, bag rum, teknikrum m.m.

Med i hovedentreprisen er også ombygning af en lade på 600 m².

Lyngbygaard Golf Center åbnede officielt 2. maj 2009, og 1. maj 2010 indvies klubhuset samtidig med de resterende 9 af 27 huller.

Fakta

Bygherre: Lyngbygaard Golf Center
Hovedentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejde: Raunstrup Tømrer A/S
Arkitekt: Arkitema A/S
Ingeniør: Grontmij | Carl Bro
Byggesum: 19,2 mio.
Aflevering: April 2010

Annekshal, Gistrup

Raunstrup havde totalentreprisen på opførelsen af Annekshallen i Gistrup på godt 2.200 m² fordelt på 2 etager.I stueplan er der idrætshal på 1.000 m²...

Læs mere her
 • Annekshal, Gistrup
 • Annekshal, Gistrup
 • Annekshal, Gistrup

Annekshal, Gistrup

Raunstrup havde totalentreprisen på opførelsen af Annekshallen i Gistrup på godt 2.200 m² fordelt på 2 etager.

I stueplan er der idrætshal på 1.000 m² med moderne faciliteter, mens der i underetagen er indrettet fitnesscenter og gymnastiksal på i alt 700 m². Mødelokaler, kontor m.m er indrettet i en mellembygning til annekshallen.

Frisk oplevelse i tunellen
Under den nye annekshal er der lavet en overbygget gang- og cykelsti langs med den eksisterende idrætshal. Herfra er der et spændende kig gennem runde vinduer til både fitnesscenteret, gymnastiksalen, mødelokalerne m.m.

Arkitekt Claus Kristensen fra Ålborg Universitet har valgt farverne til det nye byggeri, inspireret af farverne fra frisk frugt, så motion og sundhed går op i en større enhed.

Klassisk konstruktion
Idrætshallen er bygget som en traditionel hal med stålspær og trægulve. Den er bygget oven på stueetagen, der er af støbt beton og betonelementer.

Fakta

Bygherre: Aalborg Kommune og Gistrup Hallerne
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør tømrer: Raunstrup Tømrer A/S
Arkitekt: Arkitektfirmaet Nord as
Ingeniør: Korsbæk & Partnere KS
Byggesum: 11,5 mio. kr. (ekskl. moms)
Aflevering: Februar 2007

Hjallerup Idrætscenter, Hjallerup

Raunstrup har renoveret og udbygget svømmebads-området i Hjallerup Idrætscenter.Bassinkonstruktionen og promenadedækket er totalrenoveret, der er sat...

Læs mere her
 • Hjallerup Idrætscenter, Hjallerup
 • Hjallerup Idrætscenter, Hjallerup
 • Hjallerup Idrætscenter, Hjallerup
 • Hjallerup Idrætscenter, Hjallerup

Hjallerup Idrætscenter, Hjallerup

Raunstrup har renoveret og udbygget svømmebads-området i Hjallerup Idrætscenter.

Bassinkonstruktionen og promenadedækket er totalrenoveret, der er sat nye lofter op med ovenlys, og i de renoverede bade- og omklædningsrum er der kommet nye bænke og skabe.
Mere end halvdelen af byggesummen er brugt på en ny teknikkælder med et nyt vandhandlings- og ventilationsanlæg.

Partnering var succes
Opgaven blev løst i to faser. I fase 1 gennemførte Raunstrup partneringprincippet med stor succes til de nødvendige analyser og skitseringer. Underentreprenørerne blev inddraget for at udnytte deres viden og kompetencer inden for svømmebade.

På en række workshops har brugere, beslutningstagere, underentreprenører, arkitekt, ingeniør og totalentreprenør konkretiseret behov og ønsker. Arbejdsprocessen var særdeles positiv og resulterede i, at Raunstrup kunne give en fast pris, der lå 1 mio. kr. under budget.

Anvendte trimmet byggeri
Fase 2 bestod af detailprojektering og selve renoveringen og udbygningen, blev gennemført fra januar til november 2005.

Der er anvendt trimmet byggeri med ugentlige byggemøder, og det har været med til at sikre et godt samarbejde mellem håndværkerne.

Fakta

Bygherre: Hjallerup Idrætscenter
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Løgstør
Arkitekt: D+O Tegnestuen
Ingeniør: Birch & Krogboe A/S
Byggesum: 11 mio. kr. ekskl. moms

Dronning Ingrid Hallerne, Farsø

Raunstrup havde i 2001 hovedentreprisen på at omdanne Dronning Ingrid Hallerne i Farsø fra traditionelle idrætshaller til et multikulturcenter, der bå...

Læs mere her
 • Dronning Ingrid Hallerne, Farsø
 • Dronning Ingrid Hallerne, Farsø

Dronning Ingrid Hallerne, Farsø

Raunstrup havde i 2001 hovedentreprisen på at omdanne Dronning Ingrid Hallerne i Farsø fra traditionelle idrætshaller til et multikulturcenter, der både rummer træningshal, motionscenter, foyer, kultursal, auditorium, mødelokaler, grupperum m.m. Efter udbygningen indeholder centret et etageareal på 7.300 m² mod tidligere 5.000 m².

Ved at tilføje nye, anderledes og flere aktiviteter er der skabt den nødvendige synergieffekt, så aktiviteterne støtter hinanden. Det har givet et attraktivt socialt miljø og et økonomisk bæredygtigt grundlag.
 
Det nye samlede fællesområde på vestsiden af de to eksisterende haller blev koblet sammen med en ny træningshal, og der blev skabt en spændende forbindelse mellem de eksisterende niveauer.
 
Foyer binder byggeriet sammen
I den nye foyer, der binder alle tre etager sammen, er der en fælles åben café, som er placeret mellem svømmehal og idrætshal. Kultursalen, der bl.a. kan bruges til biograf, minikoncerter og foredrag, er placeret i direkte forbindelse med det nye fællesområde.
 
Ud fra caféen er der etableret en hævet terrasse og en udvendig tribune, hvorfra aktiviteterne på stadion kan følges.

Fakta

Bygherre: Farsø Kommune
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Løgstør
Arkitekt: Kjelgaard & Pedersen A/S, Viborg
Ingeniør: Brix og Kamp A/S, Ålborg
Byggesum: 24,5 mio. kr. ekskl. moms

Kolding Vandrerhjem, Kolding

Raunstrup forvandlede på rekordtid Kolding Vandrerhjem til et moderne, attraktivt mål for overnattende gæster fra både ind- og udland. Seks måneder to...

Læs mere her
 • Kolding Vandrerhjem, Kolding

Kolding Vandrerhjem, Kolding

Raunstrup forvandlede på rekordtid Kolding Vandrerhjem til et moderne, attraktivt mål for overnattende gæster fra både ind- og udland. Seks måneder tog det at udvide vandrerhjemmet med to nye værelsesfløje med 115 ekstra sengepladser.

Facts om byggeriet
Efter udvidelsen fremstår Kolding Vandrerhjem med en opdateret og tidssvarende arkitektur med respekt for den eksisterende hovedbygning fra 1937.

Tilbygningen er på 900 m² fordelt på 2 værelsesfløje – begge i to etager. De er udført med en bærende konstruktion af betonelementer og med en facadebeklædning af sorte trælister. Taget er med gitterspær, og tagbeklædningen er tagpap med listetækning. På tagkonstruktionen ses ventilationsskorstene, som understreger den moderne arkitektur i de nye bygninger.

På 1. sal i tilbygningen er der udført en gangbro af stål med en hårdttræsbeklædning, hvorfra der er udsigt over Kolding by og fjord. Der er desuden skabt en ny ankomstplads med betonstensbelægning, ligesom der er udført terrasserede opholdsarealer mellem værelsesfløjene. Kolding Vandrerhjem modtog i 2005 Kolding Kommunes arkitekturpris.

Gennemført på rekordtid
Udvidelsen af Kolding Vandrerhjem blev gennemført på rekordtid fra januar til juni 2004 under vanskelige betingelser med snævre adgangsforhold. Samtidig var det et krav, at den øvrige del af vandrerhjemmet skulle være i drift under hele byggeriet.

Fakta

Bygherre: Kolding Kommune
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Vejle
Arkitekt: Gjørtz, Pank & Partnere A/S
Ingeniør: Birch & Krogboe A/S
Byggesum: 9,2 mio. kr. ekskl. moms

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver inden for fritids- og kulturbyggeri, bl.a.:Byens Hus, Jelling, nybyggeri Opførelse : 20...

Læs mere her
 • Uddrag af øvrige tømrersager

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver inden for fritids- og kulturbyggeri, bl.a.:

Byens Hus, Jelling, nybyggeri
Opførelse : 2010
Entreprise : Tømrerentreprise

Lyngbygaard Golf, Århus, opførelse af klubhus
Opførelse : 2009-2010
Entreprise : Tømrerentreprise

Jesu Kristi Kirke, Fredericia, renovering
Opførelse : 2009-2010
Entreprise : Tømrerentreprise

Vonsild Hallen, tagrenovering
Opførelse : 2009
Entreprise : Tømrerentreprise

Klank Idrætsanlæg, etablering af omklædningsrum og ny forhal
Opførelse : 2009
Entreprise : Tømrerentreprise

Tjele Efterskole, opførelse af idrætshal, elevværelser, klasselokaler, fitnessafdeling og kantine
Opførelse : 2008-2009
Entreprise : Totalentreprise med tømrerentreprise

Dansk Fitness Sundhedscenter, Egå, ombygning af domicil
Opførelse : 2008
Entreprise : Tømrerentreprise

Herberg, Jelling, ombygning
Opførelse : 2008
Entreprise : Tømrerentreprise

Gadbjerg Hallen, nyt gulv efter vandskade
Opførelse : 2007
Entreprise : Tømrerentreprise

Odder Idrætscenter, etape 1
Opførelse : 2006-2007
Entreprise : Tømrerentreprise

Lindholm Høje Museum, om- og tilbygning af 950 m²
Opførelse : 2006-2007
Entreprise : Tømrerentreprisen

Jetsmarkhallen, tilbygning af værelsesfløj
Opførelse : 2006-2007
Entreprise : Tømrerentreprisen

Fitness.dk, Viby, renovering
Opførelse : 2006
Entreprise : Tømrerentreprise

Fitness.dk, Sønderport i Vejle, ombygning til fitness og omklædning
Opførelse : 2006
Entreprisen : Hovedentreprise

Annekshal, Gistrup, tilbygning med ny hal og mellembygning til eksist. sportshal, ca. 2.200 m²
Opførelse : 2006
Entreprise : Totalentreprise med tømrerentreprisen

Plaza Biograf, Vejle, facadebeklædning
Opførelse : 2006
Entreprise : Tømrerentreprisen

Slotsmøllen, Kolding, ombygning til boliger og bibliotek
Opførelse : 2005-2006
Entreprise : Tømrerentreprise

Flemming Efterskole, om- og tilbygning
Opførelse : 2005-2006
Entreprise : Hovedentreprise

Nicolai for Børn, Kolding – ombygning af en af Skt. Nicolai Skoles bygninger til kulturhus for børn
Opførelse : 2005-2006
Entreprise : Tømrerentreprise

Kulgården, Løgstør, ombygning til servicehus og restaurant, 600 m²
Opførelse : 2005
Entreprise : Tømrerentreprise

Ulstrup Bibliotek, ny bygning og renovering ved Ulstrup Skole, 900 m²
Opførelse : 2005
Entreprise : Tømrerentreprisen

Fitness, Århus, ombygning til fitness og omklædning, 200 m²
Opførelse : 2005
Entreprise : Hovedentreprise

Hjallerup Idrætscenter, renovering af svømmehal og udbygning af teknikkælder, ca. 1.200 m²
Opførelse : 2004-2005
Entreprise : Totalentreprise med partnering og tømrerentreprise

Fakta

Låsbyhøj Sundhedscenter

Renovering. Total renovering af tagkonstruktion, kviste og blik. Udskiftning af udvendige vinduer og døre. Indvendigt tømrerarbejde: Gips vægge. Nye...

Læs mere her
 • Låsbyhøj Sundhedscenter
 • Låsbyhøj Sundhedscenter
 • Låsbyhøj Sundhedscenter

Låsbyhøj Sundhedscenter

Renovering. Total renovering af tagkonstruktion, kviste og blik. Udskiftning af udvendige vinduer og døre.
Indvendigt tømrerarbejde: Gips vægge. Nye systemlofter og faste gips lofter. Udskiftning af indvendige døre. Glasvægge. Snedkerarbejde. Te køkkener

Ny tilbygning i atriumgård. Tagkonstruktion af stålspær og trapezplader. Indvendige lameller på vægge og lofter.

Skrivelse fra licitationen.dk:
Kolding Kommune og Region Syddanmark samler en række sundhedstilbud under samme tag i et nyt mentalt sundhedscenter.
Den gamle bygning "Låsbyhøj" ombygges til formålet, og samtidig opføres en etplans tilbygning, der skal binde centerets afdelinger sammen og skabe et intimt gårdrum, hvor ude og inde smelter sammen.
Projektet løber op i 37,6 mio. kroner, hvoraf AP Møller Fonden bidrager med 10 mio. kroner, mens Kolding Kommune og Region Syddanmark finansierer de resterende 27,6 mio. kroner.

 

Fakta

Bygherre: Kolding Kommune og Region Syd Danmark

Totalrådgiver: K.G. Hansen & Sønner A/S

Entrepriseform: Storentreprise, tømrer, snedker, blikkenslager og fuge

Byggeperiode: Marts 2018 - Maj 2019

DNU - DCPT

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) bliver det eneste af sin art i Danmark og bliver et af verdens førende inden for forskning og behandling af kræ...

Læs mere her
 • DNU - DCPT
 • DNU - DCPT
 • DNU - DCPT
 • DNU - DCPT

DNU - DCPT

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) bliver det eneste af sin art i Danmark og bliver et af verdens førende inden for forskning og behandling af kræft med partikelbaseret strålebehandling.

Byggeriet huser cyklotronen og tre behandlingsrum. Herudover indrettes der plads til scannere, samtalerum samt omfattende faciliteter til forskning i partikelterapi.

For at forhindre stråling til omgivelserne, udføres der op til 4 m tykke vægge og dæk og derudover er der stor sikkerhed omkring udførelse af ventilation, køling og opsamling af spildevand fra bunkeren.

Flg. materialer anvendes til byggeriet:

Gipsvægge/strålevægge, vinduer med elektriske persienner, specielle stråledøre og vinduer i strålerum, træpaneler, trælameller, indv. døre og glasvægge, beklædning af trapper med træpanelplader.

Byggeriet stod klar til at modtage den første patient september i 2018.

 

Fakta

Bygherre: Region Midtjylland

Entrepriseform: Stor apteringsentreprise

Byggeperiode: november 2016—september 2018

Areal: 9.500 m2

Vejle psykiatrisk afdeling

Raunstrup er, bemandings– og logistikmæssigt, en af de underentreprenører med mest omfattende opgaver i forbindelse med opførelse af Danmarks første O...

Læs mere her
 • Vejle psykiatrisk afdeling
 • Vejle psykiatrisk afdeling
 • Vejle psykiatrisk afdeling

Vejle psykiatrisk afdeling

Raunstrup er, bemandings– og logistikmæssigt, en af de underentreprenører med mest omfattende opgaver i forbindelse med opførelse af Danmarks første OPP psykiatri-sygehusafdeling i Vejle. I alt er byggeriet ca. 17.000 kvadratmeter stort fordelt på to etager. Afdelingen rummer psykiatrisk skadestue, børne- og ungeafdeling samt cirka 100 psykiatriske sengepladser.

Stueplan består af en ydermur med bagvæg i beton og en muret facade. I den forbindelse er Raunstrups aktiviteter omfattende udvendig montering af vinduer og vinduespartier med felter af let facadebeklædning i stålrammer, skørter og murkroner. Ligeledes omfatter aktiviteterne de indvendige skeletkonstruktioner i stål og med gipsbeklædning med div. funktionskrav, moderne lamelbeklædning, system– og brandlofter i gips og  træbetonlofter samt indvendige funktionsdøre - herunder skyde– og branddøre.

Førstesal er opbygget i lette facadeelementer i træ, som snor sig over stueplan. Facaden skal beklædes med et topmoderne  arkitekttegnet facadesystem i eloxeret aluminiumsplader i et fastlagt mønster af farver. Raunstrup der skal udføre denne facade, har fra start haft en vigtig rolle i planlægningen med bygherre, totalentreprenør og arkitekt, i hvordan denne opgave kunne løses for at få det bedste resultat.

 

Fakta

Bygherre: OPP Vejle P/S
                c/o DEAS A/S

Totalentrep.: MT Højgaard A/S                                    

Entrepriseform: Underentreprise - Tømrer - og Snedker arbejde

Byggeperiode: Januar 2015 - Februar 2017

 

Kolding Sygehus

Raunstrup er, bemandings– og logistikmæssigt, den entreprenør med de mest omfattende opgaver i forbindelse med ombygningen af den ca. 2350 m2 store ny...

Læs mere her
 • Kolding Sygehus
 • Kolding Sygehus
 • Kolding Sygehus

Kolding Sygehus

Raunstrup er, bemandings– og logistikmæssigt, den entreprenør med de mest omfattende opgaver i forbindelse med ombygningen af den ca. 2350 m2 store nye hovedindgang (blok 4) og opførelsen af den ca. 19.000 m2 store, 6 etagers, nye teknik– og sengebygning (blok 9) på Kolding Sygehus.

Entreprisen omfatter levering og montering af udvendige og indvendige skeletkonstruktioner, lette etagedæk, indvendige glasalupartier, gipslofter, indvendige beklædninger, indvendige døre, glasfoldevægge og karruseldøre,  brandsikring af stål samt levering og montering af indvendige ståltrapper og lejder. Blok 9 er placeret på søjler ovenover hovedkomplekset, som er i drift under realiseringen af blokken. I denne forbindelse er der foretaget reetableringer af lofter i forbindelse med søjlernes etablering ned igennem den eksisterende, fuldt fungerende, bygning nedenunder (4 etager). Dette stiller store krav til Raunstrup og deres udførelsesmetoder i koordinering med de øvrige fagentrepriser og den rådgivende gruppe.

Arbejdet i blok 4.  omfatter to nye køkkenafsnit, etablering af ny hovedindgang med 2 informationer og cafeområde. Cafeområde etableres i tidligere atriumgård der overdækkes med glastag.

 

Fakta

Bygherre: Region Syddanmark

Totalrådgiver: NIRAS A/S

Entrepriseform: Fagentreprise - Tømrer– og snedkerarbejde

Byggeperiode: April 2014 - sommeren 2016

 

 

DNU, S3

Raunstrup står i spidsen for opførelse af Skejbys Sygehus´ nye bygninger for Abdominal/Inflammation, som ligger i det sydlige spor. Bygninger skal ind...

Læs mere her
 • DNU, S3
 • DNU, S3
 • DNU, S3
 • DNU, S3
 • DNU, S3
 • DNU, S3
 • DNU, S3
 • DNU, S3
 • DNU, S3

DNU, S3

Raunstrup står i spidsen for opførelse af Skejbys Sygehus´ nye bygninger for Abdominal/Inflammation, som ligger i det sydlige spor. Bygninger skal indeholde forskning, kontor og garderober på plan 01,  dialyseafsnit ambulatorier og endoskopiafsnit på plan 02, operation på  plan 03 og teknik på plan 4.

Det nye byggeri består af 3 bygninger på i alt 21.500 m2 fordelt på 4 plan.

Byggemetoderne baserer sig på en kombination af præfabrikation og opførelse på stedet for at opnå et byggeri i god velkendt kvalitet, og samtidig en rationel byggeproces.

Byggeriet udføres på nuværende tidspunkt på Danmarks største byggeplads, hvilket ligeledes kræver stor fokus på logistikken omkring de mange leverancer.

Der er fra både bygherre og Raunstrup meget stor fokus på arbejdsmiljøet.

 

Fakta

Bygherre: Region Midtjylland

Bygherre rådgiver: DNU I/S

Entrepriseform: Storentreprise

Byggeperiode: Juni 2014—september 2016

Areal: 21.500 m2

 

 

DNU - E8

Raunstrup har stået i spidsen for ombygning samt tilbygning af sterilcentralen på det nye Skejby Sygehus. Ombygning af eksisterende sterilcentral og l...

Læs mere her
 • DNU - E8
 • DNU - E8
 • DNU - E8

DNU - E8

Raunstrup har stået i spidsen for ombygning samt tilbygning af sterilcentralen på det nye Skejby Sygehus.

Ombygning af eksisterende sterilcentral og lagerbygning til ny sterilcentral og sterilvarelager. Udover ombygningen på 2.200 m² er der etableret 100 m² nybygning der forbinder sterilcentral og sterilvarelageret.

Ombygningen er udført med sterilcentralen i fuld drift, hvilket medførte skærpede krav til byggepladslogistik. Derfor krævede opgaven også ekstra meget fokus på styringsprocesserne.

Byggeprocessen har stillet store krav til en meget præcis planlægning og koordinering med teknisk afdeling samt DNU, da de nye installationer løbende skulle kobles med det eksisterende sygehus under fuld drift.

Byggeriet udføres på nuværende tidspunkt på Danmarks største byggeplads. Dette kræver ligeledes stor fokus på logistikken omkring de mange leverancer.

Der er fra både bygherre og Raunstrup sat meget stor fokus på arbejdsmiljøet. Raunstrup går ikke på kompromis med sikkerheden og vi har på denne byggeplads vundet prisen for det reneste byggefelt på DNU.

 

Raunstrup har stået i spidsen for ombygning samt tilbygning af sterilcentralen på det nye Skejby Sygehus.

Ombygning af eksisterende sterilcentral og lagerbygning til ny sterilcentral og sterilvarelager. Udover ombygningen på 2.200 m² er der etableret 100 m² nybygning der forbinder sterilcentral og sterilvarelageret.

Ombygningen er udført med sterilcentralen i fuld drift, hvilket medførte skærpede krav til byggepladslogistik. Derfor krævede opgaven også ekstra meget fokus på styringsprocesserne.

Byggeprocessen har stillet store krav til en meget præcis planlægning og koordinering med teknisk afdeling samt DNU, da de nye installationer løbende skulle kobles med det eksisterende sygehus under fuld drift.

Byggeriet udføres på nuværende tidspunkt på Danmarks største byggeplads. Dette kræver ligeledes stor fokus på logistikken omkring de mange leverancer.

Der er fra både bygherre og Raunstrup sat meget stor fokus på arbejdsmiljøet. Raunstrup går ikke på kompromis med sikkerheden og vi har på denne byggeplads vundet prisen for det reneste byggefelt på DNU.

 

Fakta

Bygherre: Region Midtjylland

Bygherre rådg.: DNU I/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: Juni 2015 - okt. 2016

Byggesum: 22.700.000,-Kr

Areal: 2.300 m2

Bemanding: 22 - 30. Heraf ca. 12 mand fra Raunstrup

 

 

Appendix, DNU

Raunstrup har stået i spidsen for opførelse af Skejbys Sygehus børneafdelings nye tilbygning, indeholdende forældrerum, ambulatorier samt kontorer. Ti...

Læs mere her
 • Appendix, DNU
 • Appendix, DNU
 • Appendix, DNU
 • Appendix, DNU

Appendix, DNU

Raunstrup har stået i spidsen for opførelse af Skejbys Sygehus børneafdelings nye tilbygning, indeholdende forældrerum, ambulatorier samt kontorer.

Tilbygningen på 2.200 m2 fordelt på 3 etager, samt en forbindelsesbro til eksisterende.

Byggemetoderne baserer sig på en kombination af præfabrikation og opførelse på stedet for at opnå et byggeri i god velkendt kvalitet, og samtidig en rationel byggeproces.

Tidsplanen er meget stram på opgaven som skal udføres på kun 10 mdr. og med opstart i januar måned. Derfor kræver opgaven også ekstra meget fokus på styringsprocesserne.

Byggeriet udføres på nuværende tidspunkt på Danmarks største byggeplads, dette kræver ligeledes stor fokus på logistikken omkring de mange leverancer.

Der er fra både bygherre og Raunstrup meget stor fokus på arbejdsmiljøet.

 

Fakta

Bygherre: Region Midtjylland

Bygherre rådgiver: DNU I/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: 2014

Areal: 2.200 m2

 

Gelsted Lægehus

Raunstrup v/ Thode Tømrer & Snedker har stået for nedrivning af eksisterende indretning i bygningen, opbygning af nye indvendige vægge, lofter, gu...

Læs mere her
 • Gelsted Lægehus
 • Gelsted Lægehus
 • Gelsted Lægehus
 • Gelsted Lægehus

Gelsted Lægehus

Raunstrup v/ Thode Tømrer & Snedker har stået for nedrivning af eksisterende indretning i bygningen, opbygning af nye indvendige vægge, lofter, gulve, malerarbejde samt levering og opsætning af inventar i undersøgelsesrum, ven-teværelse, køkken m.m.

Der er lagt nyt betontagsten på hele bygningen.

Tilbygningen, som huser venteværelse, reception og kundetoilet er opbygget som let konstruktion med Plan Eternit facadebeklædning og gips på indvendig side samt fladt paptag, Der er leveret og monteret Velfac facadeelementer i træ/alu.

 

Fakta

Bygherre: Gelsted-Ejby Ejendomsselskab ApS                         

Bygherre rådg.: Fjordhauges arkitekt & ingeniørfirma ApS

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeperiode: 2014—2015

 

 

Påfuglen, Nyborg

Etablering af aktivitetstilbud til handicappede samt produktionskøkken. 2 selvstændige projekter der tilsammen er betegnet som Påfuglen....

Læs mere her
 • Påfuglen, Nyborg

Påfuglen, Nyborg

Etablering af aktivitetstilbud til handicappede samt produktionskøkken. 2 selvstændige projekter der tilsammen er betegnet som Påfuglen.

Fakta

Bygherre: Region Syddanmark
Rådgiver: Charlotte Folke ApS, Grontmij
Udførelsesperiode: Maj 2013 - Februar 2014
Entreprisesum: 3,1 mio. Fagentreprise

Livsrum, Kræftens bekæmpelse

Opgaven lød på at skabe et velfungerende rådgivningscenter for Kræftens Bekæmpelses ansatte og mange frivillige og ikke mindst et center, hvor det føl...

Læs mere her
 • Livsrum, Kræftens bekæmpelse
 • Livsrum, Kræftens bekæmpelse

Livsrum, Kræftens bekæmpelse

Opgaven lød på at skabe et velfungerende rådgivningscenter for Kræftens Bekæmpelses ansatte og mange frivillige og ikke mindst et center, hvor det føles hjemligt og rart at komme for de kræftramte.

Samarbejdsformen
Samarbejdsformen på denne opgave har været helt speciel. Arkitekten på opgaven var udvalgt på forhånd. Arkitekterne var alle nye, unge og ambitiøse arkitektfirmaer. Det stillede skærpede krav til Raunstrup som styrende en del af konkurrencen. Opgaven lykkes og der blev skabt en ånd hvor arkitektens kreativitet og faglighed fik frit spil samtidig med at Raunstrup gav sparring omkring bygbarhed og økonomisk fokus. Resultatet blev et byggeri som arkitektonisk ligger i den flotte ende samtidig med, at den økonomiske ramme blev overholdt.

Arkitekturen
Skabelsen af huset tager udgangspunkt samme sted som Rådgivningen: i det enkelte menneske.

Livsrummet er et hus, der danner ramme for individuelle oplevelser. Arkitekturen er på en gang anderledes og genkendelig. Det bløde organiske formsprog virker imødekommende og træfacadens varme glød forekommer bekendt. Livsrummet har lånt sine kvaliteter og fundet sin inspiration i den nære kontekst, det dramatiske terræn og den omkringliggende skov.

I skovens lysning har alle lige mulighed for, at opleve solen gennem trækronerne, duften af bark og skovbundes fantastiske farver og myldrende liv.

Et hus der er præget af aktivitet og plads til fordybelse.

Fakta

Bygherre: Realdania Kræftens Bekæmpelse
Bygherrerådgiver: Lars Kloster Søren Jensen A/S
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Tømrer og Lukningsentreprisen: Raunstrup Tømrer A/S
Arkitekt: Arcency
Ingeniør: Hundsbæk og Henriksen A/S
Byggesum: 24,8 mio. kr. heraf 6,8 mio. i fagentreprise (ekskl. moms)
Aflevering: September 2013

Middelfart Retspsykiatriske Hospital

Om- og tilbygning af eksisternede bygninger, herunder nybygning af sundhedscenter m. sportshal, sengestuer med badefaciliteter samt centerdel med admi...

Læs mere her
 • Middelfart Retspsykiatriske Hospital

Middelfart Retspsykiatriske Hospital

Om- og tilbygning af eksisternede bygninger, herunder nybygning af sundhedscenter m. sportshal, sengestuer med badefaciliteter samt centerdel med administration.

Fakta

Bygherre: Region Syddanmark
Rådgiver: CREO arkitekter as/COWI A/S
Udførelsesperiode: 2012/2013
Entreprisesum: Fagentreprise, 36 mio.

Netto, Skødstrup

Raunstrup Tømrer Randers har i totalentreprise stået for  bly, PBC og asbest sanering, nedrivning, fjernelse og bortskaffelse af eksisterende bygninge...

Læs mere her
 • Netto, Skødstrup

Netto, Skødstrup

Raunstrup Tømrer Randers har i totalentreprise stået for  bly, PBC og asbest sanering, nedrivning, fjernelse og bortskaffelse af eksisterende bygninger, fundamenter, stikledninger og belægninger .

Udgravning og bortkørsel af over 12.000m³ blandet ren og forurenet jord– alt iht. udarbejdet jordhåndteringsplan og efterfølgende opbygning af ny sandpude.

Opførelse af ny Netto-Butik  på 1020 m²  samt parkeringspladser– alt sammen i henhold til udarbejdet hovedprojekt fra Aarhus Arkitekterne samt Netto etablerings beskrivelse af September 2013.

Opgaven var fra starten at minimere ekstra udgifter i forbindelse med ekstra bygherreomkostninger forbundet med  sanering og jordhåndtering og processen er  derfor kørt med stor synlighed og i tæt dialog med bygherre.

Byggeriet er afleveret 3 uger før tid.

Fakta

Bygherre: DetailConsult A/S                     

Bygherre rådg.: Aarhus Arkitekterne A/S     

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeperiode: 2015 -2016

Arkitekt: Arhus Arkitekterne A/S

Ingeniør: LB-Consult A/S 

Byggesum: Kr. 12.560.000,-

Pandora, Rosengård Frederiksberg Kolding

Opbygning af ny indretning og facader i storcenter....

Læs mere her
 • Pandora, Rosengård Frederiksberg Kolding
 • Pandora, Rosengård Frederiksberg Kolding

Pandora, Rosengård Frederiksberg Kolding

Opbygning af ny indretning og facader i storcenter.

Fakta

Bygherre: Pandora
Rådgiver: Pandora/ Thode Tømrer & Snedker A/S
Udførelsesperiode: 2014 -
Entreprisesum: Fra 600.000 kr.

Føtex Nyborg

Udvidelse af butikken, ny delikatesse, bagerudsalg, kiosk og information. Projektnavn:                     Føtex Nyborg Bygherre:...

Læs mere her
 • Føtex Nyborg

Føtex Nyborg

Udvidelse af butikken, ny delikatesse, bagerudsalg, kiosk og information.

Projektnavn:                     Føtex Nyborg

Bygherre:                         Salling Group A/S

Entreprises sum:              2,7 mio.

Byggeperiode:                 Dec. 2018 – Nov. 2019

Entrepriseform:                Totalentreprise

Bemanding:                     8 i gns. inkl. UE´er

Beskrivelse:                     Udvidelse af butikken, ny delikatesse, bagerudsalg, kiosk og information.

Fakta

Føtex Nørregade

Projektnavn:                     Føtex Nørregade Bygherre:                           Salling Group A/S Entreprises sum:               7,9 mio. Bygg...

Læs mere her
 • Føtex Nørregade

Føtex Nørregade

Projektnavn:                     Føtex Nørregade

Bygherre:                           Salling Group A/S

Entreprises sum:               7,9 mio.

Byggeperiode:                2019 – 2020

Entrepriseform:                 Totalentreprise

Bemanding:                      12 i gns. inkl. UE´er

Beskrivelse:                        Ombygning af butikken, ny bagerudsalg, kiosk information, ny slagter inkl. frost-og kølerum.

                                             Facade renovering

Fakta

Føtex Windfeld Hansen Centeret

Projektnavn:                     Føtex Windfeld Hansen Centeret Bygherre:                           Salling Group A/S Byggeperiode:                O...

Læs mere her
 • Føtex Windfeld Hansen Centeret

Føtex Windfeld Hansen Centeret

Projektnavn:                     Føtex Windfeld Hansen Centeret

Bygherre:                           Salling Group A/S

Byggeperiode:                Okt. 2016 – 2017

Entrepriseform:                 Totalentreprise

Bemanding:                      11 i gns. inkl. UE´er

Beskrivelse:                        Ombygning af butikken med ny bager og slagterafd. Postområde og information flyttet.

Fakta

SuperBrugsen Vonsild

Projektnavn:                     SuperBrugsen Vonsild Bygherre:                           SuperBrugsen Vonsild,  Entreprises sum:               8,6...

Læs mere her
 • SuperBrugsen Vonsild

SuperBrugsen Vonsild

Projektnavn:                     SuperBrugsen Vonsild

Bygherre:                           SuperBrugsen Vonsild, 

Entreprises sum:               8,6 mio.

Byggeperiode:                2020

Entrepriseform:                 Totalentreprise

Bemanding:                      8 i gns. inkl. UE´er

Beskrivelse:                        Tilbygning med butik, bager, flaskerum og indlevering samt postområde.

Fakta

Føtex Egå

Projektnavn:                     Føtex Egå Bygherre:                           Salling Group A/S Entreprises sum:               5,1 mio. Byggeperio...

Læs mere her
 • Føtex Egå

Føtex Egå

Projektnavn:                     Føtex Egå

Bygherre:                           Salling Group A/S

Entreprises sum:               5,1 mio.

Byggeperiode:                Maj 2018 – april 2019

Entrepriseform:                 Totalentreprise

Bemanding:                      10 i gns. inkl. UE´er

Beskrivelse:                        Udvidelse af butik, ny slagter/delikatesse og køle/frostrum. Nyt bagerudsalg, kiosk, information og postområde.

Fakta

Føtex, City Vest Århus

Projektnavn:                     Føtex City Vest Århus Bygherre:                           Salling Group A/S Entreprises sum:               6,1 mio....

Læs mere her
 • Føtex, City Vest Århus

Føtex, City Vest Århus

Projektnavn:                     Føtex City Vest Århus

Bygherre:                           Salling Group A/S

Entreprises sum:               6,1 mio.

Byggeperiode:                Marts 2017 – nov. 2017

Entrepriseform:                 Totalentreprise

Bemanding:                      14 i gns. inkl. UE´er

Beskrivelse:                        Ombygning af butikken, med ny delikatesse, bager, information og kiosk.

Fakta

Superbrugsen Hedensted

Projektnavn:                     Superbrugsen Hedensted Bygherre:                           Superbrugsen Hedensted Entreprises sum:               2,...

Læs mere her
 • Superbrugsen Hedensted

Superbrugsen Hedensted

Projektnavn:                     Superbrugsen Hedensted

Bygherre:                           Superbrugsen Hedensted

Entreprises sum:               2,1 mio.

Byggeperiode:                2019

Entrepriseform:                 Totalentreprise

Bemanding:                      8 i gns. inkl. UE´er

Beskrivelse:                      Ombygning af bageri og udsalg. Flytning af kontorer til 1. sal

Fakta

Netto, Skt. Klemens, Odense

Opførelse af 1.000 m² ny Netto butik m. udenomsarealer og parkeringspladser....

Læs mere her
 • Netto, Skt. Klemens, Odense

Netto, Skt. Klemens, Odense

Opførelse af 1.000 m² ny Netto butik m. udenomsarealer og parkeringspladser.

Fakta

Bygherre: Netto
Rådgiver: Arkitektgruppen A/S
Udførelsesperiode: August - December 2013
Entreprisesum: 0,9 mio. Fagentreprise

Føtex Storcenter Nord

Projektnavn:                     Føtex Storcenter Nord Bygherre:                           Salling Group A/S Entreprises sum:               3,0 mio....

Læs mere her
 • Føtex Storcenter Nord

Føtex Storcenter Nord

Projektnavn:                     Føtex Storcenter Nord

Bygherre:                           Salling Group A/S

Entreprises sum:               3,0 mio.

Byggeperiode:                Dec. 2018 – Aug. 2019

Entrepriseform:                 Storentreprise

Bemanding:                      12 i gns. inkl. UE´er

Beskrivelse:                        Flytning af kasselinie, ny bager. Postområde, kiosk og information.

Fakta

Bilka, Tilst

Raunstrup har stået i spidsen for ombygningen af landets første lavprisvarehus, Bilka, i Tilst ved Århus. Det har været en gennemgribende ombygning af...

Læs mere her
 • Bilka, Tilst
 • Bilka, Tilst
 • Bilka, Tilst

Bilka, Tilst

Raunstrup har stået i spidsen for ombygningen af landets første lavprisvarehus, Bilka, i Tilst ved Århus.

Det har været en gennemgribende ombygning af de fleste støttefunktioner så som bageren, slagteren, delikatessen, Quickfood, havecenteret m.m. Arkaden med apotek og flaskemodtagelse er udvidet til dobbelt størrelse, kontorfaciliteter og lager er ombygget, og der er opført en ny lagerhal på 500 m².

Der var lodret opstart i varehuset, straks Raunstrup havde vundet totalentreprisekonkurrencen.

Ifølge aftale med bygherren måtte julehandlen ikke forstyrres, så frem til jul kunne kunderne næsten ikke bemærke, at der var håndværkere i butikken. Efterfølgende blev nye områder gjort klar, inden de gamle områder blev brudt ned.

Benhård styring
Det krævede benhård styring fra dag til dag, da ombygningen skulle være næsten usynlig og finde sted, mens både butik, bager, slagter m.m. var i fuld drift. Raunstrup anvendte trimmet byggeri med meget detaljeret byggestyring for at sikre et optimalt forløb.

Det moderniserede varehus på 27.000 m² blev afleveret juli 2010, så Bilka var klar til at fejre 40 års jubilæum i det moderniserede varehus. Der var meget fokus på ombygningen hos Dansk Supermarked, da ombygningen var en test for andre Bilka varehuse.

Fakta

Bygherre: Dansk Supermarked
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Arkitektfirma: SAHL Arkitekter A/S
Ingeniørfirma: LB Consult A/S
Aflevering: Juli 2010

Føtex, Skæring

I juni 2008 vandt Raunstrup totalentreprisekonkurrencen på ombygning af Føtex i Skæring til Dansk Supermarkeds første Føtex Food butik efter nyt konce...

Læs mere her
 • Føtex, Skæring
 • Føtex, Skæring
 • Føtex, Skæring
 • Føtex, Skæring
 • Føtex, Skæring

Føtex, Skæring

I juni 2008 vandt Raunstrup totalentreprisekonkurrencen på ombygning af Føtex i Skæring til Dansk Supermarkeds første Føtex Food butik efter nyt koncept.

Det var en omfattende ombygning, der især koncentrerede sig om områderne for delikatessen, slagterafdelingen samt køle- og fryseområderne. Hele området for delikatessen og slagteren blev nedbrudt, hvorefter der blev sat nye vægge og lofter op samt lagt nye klinker og fliser på væggene.

Nye tekniske installationer
Køle- og fryseområdet blev flyttet, og alle butikkens eksisterende el-, vvs- og afløbsinstallationer blev erstattet af nyt.

Kælderen blev opfrisket, så kontor og kantine nu er nutidige og moderne. Desuden blev køle- og frysefaciliteterne udvidet.

Større butik og ny varegård
Butiksarealet blev udvidet med 250 m², og den eksisterende butik blev renoveret med nye gulve, malet loft og ny belysning.

Varegården blev nedbrudt, og der blev bygget en helt ny overdækket varegård på 300 m² med stålkonstruktion og halvvæg, der matcher resten af bebyggelsen.

Åben butik under ombygning
Da Føtex skulle bibeholde omsætningen under ombygningen, gav det store udfordringer for koordineringen mellem butikken og de enkelte entreprenører, der på ganske lidt plads skulle samarbejde.

Der blev anvendt trimmet byggeri for at sikre, at den pressede tidsplan blev overholdt.

Fakta

Bygherre: Dansk Supermarked
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør tømrer: Raunstrup Tømrer A/S
Ingeniør: Alectia A/S
Aflevering: December 2008

Netto Ørslev

Projektnavn:                     Netto, Ørslev Bygherre:                           Salling Group A/S Netto Entreprises sum:               2,1 mio....

Læs mere her
 • Netto Ørslev

Netto Ørslev

Projektnavn:                     Netto, Ørslev

Bygherre:                           Salling Group A/S Netto

Entreprises sum:               2,1 mio.

Byggeperiode:                Juli 2018 – sep. 2018

Entrepriseform:                 Totalentreprise

Bemanding:                      25 pers./gns.

Beskrivelse:                        Netto Ørslev. Test butik 3.0. Kvalifikation ifm. butikker der skal renoveres 2019. Netto Ørslev vinder af testbutikker og ny standard butik for Netto 3.0. Udvendig og indvendig renovering. Opdatering af al teknik.

Fakta

Netto Blækhatten Odense

Projektnavn:                     Netto Blækhatten, Odense Bygherre:                           Salling Group A/S Netto Entreprises sum:...

Læs mere her
 • Netto Blækhatten Odense

Netto Blækhatten Odense

Projektnavn:                     Netto Blækhatten, Odense

Bygherre:                           Salling Group A/S Netto

Entreprises sum:               3,0 mio.

Byggeperiode:                Sep. 2019

Entrepriseform:                 Totalentreprise

Bemanding:                      25 pers./gns.

Beskrivelse:                        Ombygning til Netto 3.0. Indvendig og udvendig ombygning til nyt koncept 3.0 af 1000 m2 butik.

Fakta

Netto Vejen

Projektnavn:                     Netto, Vejen Bygherre:                           Salling Group A/S Netto Entreprises sum:               3,0 mio. B...

Læs mere her
 • Netto Vejen

Netto Vejen

Projektnavn:                     Netto, Vejen

Bygherre:                           Salling Group A/S Netto

Entreprises sum:               3,0 mio.

Byggeperiode:                Sep. 2019

Entrepriseform:                 Totalentreprise

Bemanding:                      25 pers./gns.

Beskrivelse:                        Ombygning til Netto 3.0. Indvendig og udvendig ombygning til nyt koncept 3.0 af 1000 m2 butik.

Fakta

Netto Sønderborg

Projektnavn:                     Netto, Sønderborg Bygherre:                           Salling Group A/S Netto Entreprises sum:               3,0 mi...

Læs mere her
 • Netto Sønderborg

Netto Sønderborg

Projektnavn:                     Netto, Sønderborg

Bygherre:                           Salling Group A/S Netto

Entreprises sum:               3,0 mio.

Byggeperiode:                Okt. 2019

Entrepriseform:                 Totalentreprise

Bemanding:                      25 pers./gns.

Beskrivelse:                        Ombygning til Netto 3.0. Indvendig og udvendig ombygning til nyt koncept 3.0 af 1000 m2 butik.

Fakta

Netto Spentrup, ombygning

Beskrivelse af projektet Ombygning af Fakta til Netto 3.0 Indvendig og udvendig ombygning til nyt koncept 3.0 af 1000 m2 butik. Fakta om projektet...

Læs mere her
 • Netto Spentrup, ombygning
 • Netto Spentrup, ombygning

Netto Spentrup, ombygning

Beskrivelse af projektet

Ombygning af Fakta til Netto 3.0

Indvendig og udvendig ombygning til nyt koncept 3.0 af 1000 m2 butik.

Fakta om projektet

Bygherre                     Salling Group A/S

Bygherre rådg.    Raunstrup   

Entrepriseform     Totalentreprise Raunstrup

Byggeperiode       Jan. 2019 — feb. 2019 

Byggesum                Kr. 2,9 mio.

 

 

 

 

Fakta

Netto Ærøskøbing

Projektnavn:                     Netto Ærøskøbing Bygherre:                           Salling Group A/S,  Entreprises sum:               2,6 mio. B...

Læs mere her
 • Netto Ærøskøbing

Netto Ærøskøbing

Projektnavn:                     Netto Ærøskøbing

Bygherre:                           Salling Group A/S, 

Entreprises sum:               2,6 mio.

Byggeperiode:                April 2017 – juni 2018

Entrepriseform:                 Totalentreprise

Bemanding:                      8 i gns. inkl. UE´er

Beskrivelse:                        Tilbygning med flaskeindlevering, samt ombygning af butikken.

Fakta

Plejecenter Øster Elkjær, Fredericia

Raunstrup har vundet totalentreprisekonkurrencen på Pleje- og aktivitetscenter Øster Elkjær i Fredericia.Totalentreprisen omfatter projektering og udf...

Læs mere her
 • Plejecenter Øster Elkjær, Fredericia
 • Plejecenter Øster Elkjær, Fredericia

Plejecenter Øster Elkjær, Fredericia

Raunstrup har vundet totalentreprisekonkurrencen på Pleje- og aktivitetscenter Øster Elkjær i Fredericia.

Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse i forbindelse med om- og tilbygning af et eksisterende nettoareal på 1.500 m². Heraf skal ca. 800 m² ombygges, og der opføres en tilbygning på 150 m².

Tilbygningen opføres i forbindelse med de eksisterende ældreboliger i Rundellen og skal være fælleshus for afsnittets beboere. Det skal indeholde spisestue, køkken, bryggers og opholdsrum, og der bliver store glaspartier, så beboerne kan nyde naturen.

Let konstruktion
Tilbygningen opføres som en let konstruktion med træbeklædning, så den matcher de eksisterende karnapper på ydersiden af Rundellen. Mod syd etableres der nye p-pladser.

I afsnittet Skovbrynet skal der indrettes 9 ældreboliger, et fællesrum, terrasse samt grønne arealer. Desuden udskiftes alle vinduer og døre i afsnittet med energirigtige vinduer og døre, og der foretages en asbest sanering.

I mellembygningen skal der foretages en mindre ombygning, hvor der bl.a. bliver etableret en kiosk til plejehjemmets beboere og pårørende. I kælderen bliver der etableret omklædningsfaciliteter.

Projekteringen gik i gang straks efter kontrakten var underskrevet, og der er opstart på byggepladsen 1. oktober 2010. 

Fakta

Bygherre: Fredericia Kommune
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Arkitektfirma: Creo ArkitekterA/S
Ingeniørfirma: LB Consult A/S
Byggesum: 12,3 mio. (ekskl. moms)
Aflevering: 15. august 2011

Plejehjemmet Kærbo, Ranum

Med Raunstrup som totalentreprenør er Plejehjemmet Kærbo i Ranum blevet forvandlet til et moderne, lyst og rummeligt plejehjem.Facts om byggerietOmbyg...

Læs mere her
 • Plejehjemmet Kærbo, Ranum

Plejehjemmet Kærbo, Ranum

Med Raunstrup som totalentreprenør er Plejehjemmet Kærbo i Ranum blevet forvandlet til et moderne, lyst og rummeligt plejehjem.

Facts om byggeriet
Ombygningen og nybygningen af plejehjemmet blev delt op i tre etaper for at mindske generne for beboere og ansatte.

Bygning A på ca. 1.320 m² har gennemgået en gennemgribende renovering og ombygning og indeholder i dag undervisningslokale, grupperum, køkken, otte moderne lejligheder og en kælder med bl.a. dagcenter og ambulatorium.

Bygning C er et nyt byggeri på ca. 800 m², som indeholder en demensafdeling med 10 boliger og et fællesrum.

Bygningerne A og C blev gennemført fra januar 2003 til marts 2004 og afleveret rettidigt uden mangler.

Moderne ældreboliger
Ombygningen af bygning B på i alt 1.580 m² gik i gang i april 2006 og indeholder 16 moderne ældreboliger med bl.a. fællesrum, vaskeri og fælles køkken.

Omkring plejehjemmet er der etableret spændende udenomsanlæg med en sansehave og en ny parkeringsplads.

Fakta

Bygherre: Løgstør Kommune
Totalentreprenør: Raunstrup A/S
Fagentreprenør på tømrerarbejdet: Raunstrup Tømrer A/S, Løgstør
Arkitekt: Poul-Lasse Ganges A/S, Nibe
Ingeniør: Studstrup & Østgaard A/S, Løgstør
Bygherrerådgiver: C.F. Møller
Byggesum: 28 mio. kr. ekskl. moms

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver indenfor følgende: Renovering Nybyggeri Vinduesudskiftning Glarme...

Læs mere her
 • Uddrag af øvrige tømrersager

Uddrag af øvrige tømrersager

Raunstrup Tømrer har udført mange både store og mindre opgaver indenfor følgende:

  • Renovering

  • Nybyggeri

  • Vinduesudskiftning

  • Glarmesteropgaver

 

 

Fakta